Giáo án môn Thủ công lớp 3 - Tiết 18: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe (tiết 2)

Giáo án môn Thủ công lớp 3 - Tiết 18: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe (tiết 2)

I. Mục tiêu

II.Đồ dùng dạy học :

 -Hình mẫu : biển báo giao thông cấm dỗ xe.

 -Quy trình gấp , cắt , dán biển biển báo biển báo giao thông cấm dỗ xe có hình vẽ minh hoạ cho từng bước.

 -HS chuẩn bị giấy thủ công (màu đỏ , màu xanh và màu khác ) , kéo , hồ dán , bút chì , thước kẻ.

III.Hoạt động trên lớp :

 1.Bài cũ:

 -Kiểm tra giấy thủ công , kéo , hồ dán ,bút chì , thước kẻ .

 2.Bài mới :

 

doc 2 trang Người đăng Van Trung90 Lượt xem 1388Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thủ công lớp 3 - Tiết 18: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe (tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 18 Thủ công 
GẤP , CẮT , DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CẤM ĐỖ XE .(tiết 2 )
I.Mục tiêu:
 - BiÕt c¸ch gÊp, c¾t, d¸n biĨn b¸o giao th«ng cÊm ®ç xe.
 - GÊp, c¾t,d¸n ®ỵc biĨn b¸o giao th«ng cÊm ®ç xe. §­êng c¾t cã thĨ mÊp m«. BiĨn b¸o 
t­¬ng ®èi c©n ®èi.
II.Đồ dùng dạy học :
 -Hình mẫu : biển báo giao thông cấm dỗ xe.
 -Quy trình gấp , cắt , dán biển biển báo biển báo giao thông cấm dỗ xe có hình vẽ minh hoạ cho từng bước.
 -HS chuẩn bị giấy thủ công (màu đỏ , màu xanh và màu khác ) , kéo , hồ dán , bút chì , thước kẻ.
III.Hoạt động trên lớp :
 1.Bài cũ: 
 -Kiểm tra giấy thủ công , kéo , hồ dán ,bút chì , thước kẻ .
 2.Bài mới :
HĐ
 Giáo viên
 Học sinh
 1 
 2
Giới thiệu bài:
 Gấp , cắt , dán biển giao thông cấm dỗ xe .
Học sinh thực hành gấp , cắt , dán biển báo biển báo giao thông cấm dỗ xe .
-Theo dõi , hướng dẫn hs thực hành .
-GV quan sát , uốn nắn và giúp đỡ hs còn lúng túng hoàn thành sản phẩm .
Ghi đề bài vào vở
-Nhắc lại quy trình từng bước gấp , cắt , dán biển báo cấm đỗ xe .
+Bước 1 : Gấp , cắt biển báo cấm đỗ xe .
+Bước 2 : Dán biển báo cấm đỗ xe . 
-Thực hành theo nhóm .
-HS trưng bày sản phẩm theo nhóm .
-Cả lớp tham gia đánh giá sản phẩm.
Củng cố :
-Hôm nay em tập gấp cắt , dán hình gì?
-Khi thấy biển báo này em biết không nên làm gì ?
Dặn dò :
-Nhận xét tiết học.

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 18.doc