Giáo án môn Thủ công lớp 3 - Tiết 19: Gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng (tiết 1)

Giáo án môn Thủ công lớp 3 - Tiết 19: Gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng (tiết 1)

I.Mục tiêu:

 II.Đồ dùng dạy học :

 -Một số mẫu thiếp chúc mừng .

 -HS chuẩn bị giấy thủ công, giấy trắng .

 - Kéo , hồ dán , bút chì , thước kẻ.

III.Hoạt động trên lớp :

 1.Bài cũ:

 -Kiểm tra giấy thủ công , kéo , hồ dán ,bút chì , thước kẻ .

 2.Bài mới :

 

doc 2 trang Người đăng Van Trung90 Lượt xem 1237Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thủ công lớp 3 - Tiết 19: Gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng (tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 19 Thủ công 
 GẤP , CẮT TRANG TRÍ THIẾP CHÚC MỪNG (tiết 1 )
I.Mục tiêu:
 - BiÕt c¸ch, gÊp, trang trÝ thiÕp chĩc mõng.
 - C¾t, gÊp vµ trang trÝ ®­ỵc thiÕp chĩc mõng . Cã thĨ gÊp, c¾t thiÕp chĩc mõng theo kÝch th­íc tïy chän. Néi dung vµ h×nh thøc trang trÝ cã thĨ ®¬n gi¶n.
II.Đồ dùng dạy học :
 -Một số mẫu thiếp chúc mừng .
 -HS chuẩn bị giấy thủ công, giấy trắng .
 - Kéo , hồ dán , bút chì , thước kẻ.
III.Hoạt động trên lớp :
 1.Bài cũ: 
 -Kiểm tra giấy thủ công , kéo , hồ dán ,bút chì , thước kẻ .
 2.Bài mới :
 Giới thiệu bài:
 Gấp , cắt trang trí được thiệp chúc mừng.
HĐ
 Giáo viên
 Học sinh
 1 
 2
GV hướng dẫn hs quan sát và nhận xét .
-Giới thiệu hình mẫu dặt câu hỏi .
+Thiếp chúc mừng có hình gì ?
+Mặt thiếp có trang trí và ghi nội dung chúc mừng ngày gì ?
-Kể những thiếp chúc mừng mà em biết ?
Giáo viên hướng dẫn mẫu 
Bước 1:..Gấp , cắt thiệp chúc mừng.
-Cắt tờ giấy trắng hoặc giấy màu HCN có chiều dài 20 ô , rộng 15 ô .
 -Gấp đôi tờ giấy theo chiều rộng được hình thiệp chúc mừng có kích thước rộng 10 ô , dài 15 ô .
Bước 2 : Trang trí thiếp chúc mừng .
 -Tùy thuộc vào ý nghĩa của thiệp chúc mừng mà người ta trang trí khác nhau .
+Trang trí cành hoa .
+Trang trí con vật .
+Trang trí nhiều bông hoa 
-Để trang trí thiệp chúc mừng có thể vẽ hình , xé dán hoặc cắt dán hình lên mặt ngoài thiếp và viết chữ chúc mừng bằng tiếng Việt .
-Theo dõi , hướng dẫn hs thực hành
-Quan sát thiệp chúc mừng .
+Thiếp là tờ giấy hình chữ nhật gấp đôi .
+Mặt thiếp được trang những bông hoa và chữ : Chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
-thiếp chúc mừng năm mới .
-Thiếp chúc mừng 8-3 .
-Thiếp chúc mừng sinh nhật .
Học sinh thực hành 
-Thực hành theo 2 bước .
-Thực hành bằng giấy màu hoặc giấy trắng 
Củng cố :
-Hôm nay em tập gấp cắt , dán hình gì ?
Dặn dò :
-Nhận xét tiết học.

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 19.doc