Giáo án Tập đọc Lớp 3 - Tuần 14, Tiết 2: Nhớ Việt Bắc

Giáo án Tập đọc Lớp 3 - Tuần 14, Tiết 2: Nhớ Việt Bắc

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức : Hiểu nội dung: ca ngợi đất nước và người việt Bắc đẹp và đánh giặc giỏi; trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa; thuộc 10 dòng thơ đầu.

 2. Kĩ năng : Bước đầu biết ngắt nghỉ hơi hợp lý khi đọc thơ lục bát.

 3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* HCM:

- Chủ đề: Bác Hồ là tấm gương trọn đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng DT.

- Nội dung: Ca ngợi ý chí quyết tâm chèo lái con thuyền cách mạng của Bác trên Chiến khu Việt Bắc thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (liên hệ).

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

 1. Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.

 2. Học sinh: Đồ dùng học tập.

 

docx 3 trang Người đăng haihahp2 Ngày đăng 04/07/2022 Lượt xem 165Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập đọc Lớp 3 - Tuần 14, Tiết 2: Nhớ Việt Bắc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201...
Tập đọc tuần 14 tiết 2
Nhớ Việt Bắc
(HCM)
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức : Hiểu nội dung: ca ngợi đất nước và người việt Bắc đẹp và đánh giặc giỏi; trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa; thuộc 10 dòng thơ đầu.
	2. Kĩ năng : Bước đầu biết ngắt nghỉ hơi hợp lý khi đọc thơ lục bát.
	3. Thái độ: Yêu thích môn học.
* HCM: 
- Chủ đề: Bác Hồ là tấm gương trọn đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng DT.
- Nội dung: Ca ngợi ý chí quyết tâm chèo lái con thuyền cách mạng của Bác trên Chiến khu Việt Bắc thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (liên hệ).
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
	1. Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
	2. Học sinh: Đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Kiểm tra bài cũ : Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi.
- Nhận xét, cho điểm
- Giới thiệu bài : trực tiếp
2. Các hoạt động chính :
a. Hoạt động 1: Luyện đọc (8 phút).
* Mục tiêu: Giúp HS đọc đúng các từ, ngắt nghỉ đúng nhịp các câu dòng thơ.
* Cách tiến hành:
- Đọc diễn cảm toàn bài: 
- Hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp với giải nghĩa từ.
- Cho HS luyện đọc từng câu thơ.
- Cho HS chia từng khổ thơ (khổ 1: 10 dòng đầu; khổ 2: 6 dòng còn lại)
- Mời HS đọc từng khổ thơ trước lớp.
- Hướng dẫn HS ngắt nghỉ đúng 1 số dòng thơ 
- Cho HS giải thích từ: Việt bắc, đèo, dang, phách, ân tình, thủy chung.
- Cho HS đọc từng khổ thơ trong nhóm.
- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ.
b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (12 phút)
* Mục tiêu: Giúp HS hiểu và trả lời được các câu hỏi trong SGK.
* Cách tiến hành:
+ Người cán bộ về miền xuôi nhớ những gì ở người Việt Bắc?
- Cả lớp trao đổi nhóm: Tìm những câu thơ cho thấy: a. Việt Bắc rất đẹp.
b. Việt Bắc đánh giặc giỏi.
- Gọi đại diện nhóm trình bày
* HCM: Bài thơ đã ca ngợi ý chí quyết tâm chèo lái con thuyền cách mạng của Bác trên Chiến khu Việt Bắc thời kì kháng chiến chống Thực dân Pháp.
c. Hoạt động 3: Học thuộc lòng bài thơ (8 phút)
* Mục tiêu: Giúp HS nhớ và đọc thuộc bài thơ.
* Cách tiến hành:
- Mời 1 HS đọc lại bài thơ.
- Tổ chức cho HS học thuộc lòng 10 dòng thơ đầu theo cách xoá dần bảng
- HS thi đua học thuộc lòng 
- Cho HS nhận xét bạn nào đọc đúng, đọc hay.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.
- Lắng nghe.
- Đọc tiếp nối 2 dòng thơ.
- 1 HS chia khổ thơ
- Đọc tiếp nối từng khổ thơ trước lớp (2 lượt)
- Đọc theo hướng dẫn của GV
- Giải thích từ.
- Đọc nhóm đôi
- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ.
- 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm
- Học nhóm đôi
- Đại diện các nhóm lên trình bày.
- Lắng nghe
- 1HS đọc lại bài thơ.
- Học thuộc bài thơ theo hướng dẫn.
- 3 HS đọc thuộc lòng 
 @ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tap_doc_lop_3_tuan_14_tiet_2_nho_viet_bac.docx