Giáo án Tập viết lớp 3 kì 1

Giáo án Tập viết lớp 3 kì 1

Tên bài dạy : Ôn chữ hoa A ( tiết 1 ) ( CKTKN:7 SGK: 3 )

A. MỤC TIÊU

 -Viết đúng chử A hoa (1 dòng),V,D (1 dòng) ;Viết đúng tên riêng Vừ A Dính (1dòng)Và câu ứng dụng :Anh em đỡ đần (1 lần)bằng chữ cở nhỏ.Chữ viết rõ ràng tương đối đều nét và thẳng hàng,bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.

 -HSG :viết đủ tất cả các dòng ở vở tập viết .

A. CHUẨN BỊ

+ Mẫu chữ, vở tập viết, bảng viết sẵn.

B. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

 

doc 18 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 734Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập viết lớp 3 kì 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 1 
Ngày dạy 11 tháng 8 năm 2010
Tên bài dạy : Ôn chữ hoa A ( tiết 1 ) ( CKTKN:7 SGK: 3 )
MỤC TIÊU
 -Viết đúng chử A hoa (1 dòng),V,D (1 dòng) ;Viết đúng tên riêng Vừ A Dính (1dòng)Và câu ứng dụng :Anh em đỡ đần (1 lần)bằng chữ cở nhỏ.Chữ viết rõ ràng tương đối đều nét và thẳng hàng,bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.
 -HSG :viết đủ tất cả các dòng ở vở tập viết .
CHUẨN BỊ
Mẫu chữ, vở tập viết, bảng viết sẵn.
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
Bài cũ 
GV kiểm tra ĐDHT của HS như viết, thước, vở bút chì, ... 
Bài mới
Giới thiệu bài GV treo chữ mẫu lên bảng:
2..1 Hướng dẫn cho học sinh viết trên bảng con.
Luyện viết chữ hoa:
-Trong tên riêng và câu ứng dụng có chử nào viết hoa?
-GV giới thiệu mẫu và nhắc lại cách viết
-yêu cầu hs viết chữ A 
Hướng dẫn HS viết từ ứng dụng(tên riêng)
Giới thiệu từ ứng dụng
Gọi HS đọc lại từ ứng dụng.
GV giải thích từ ứng dụng
Trong từ ứng dụng các chư cáiõ có chiều cao như thế nào
Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào?
Yều cầu HS viết bàng con :Dừ A Dính
Hướng dẫn học sinh viết câu ứng dụng.
Giới thiệu câu ứng dụng.
Gọi HS đọc câu ứng dụng:
Giải thích: anh em thân thiết gắn bó như chân với tay, lúc nào cũng phải thương yêu đùm bọc lẫn nhau.
Trong câu ứng dụng các chữ nào được viết hoa?
Yêu cầu HS viết bảng con:Anh, Rách 
GV đi chỉnh sửa cho từng học sinh. 
Hướng dẫn viết vào vở tập viết
Cho HS viết vào vở.
Thu bài chấm điểm.
CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
Nhận xét tiết học, chữ viết của học sinh.
Dặn HS về nhà các em viết phần còn lại ở nhà. 
+ Có các chữ hoa: A, V, D, R
+HS lắng nghe và theo dõi
+HS viết
_2HS đọc
_HS lắng nghe
Các chữ có chiều cao 2,5 đơn vị,các chữ còn lạicao 1li
-Bằng khoảng cách viết một chữ o
-HS viết
Cả lớp theo dõi.
+HS đọc
+HS lắng nghe.
Các chữ viết hoa là:A, R
HS viết: cả lớp viết vào vở TV
-HS viết theo yêu cầu
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 2 
Ngày dạy 18 tháng 8 năm 2010
Tên bài dạy : Ôn chữ hoa Ă Â ( tiết 2 ) ( CKT :8 , SGK: 5 )
A.MỤC TIÊU
Viết đung chữ hoa Ă (1 dòng) Â,L(1 dòng)Viết đúng tên riêng Aâu Lạc(1dong)và câu ứng dụng:Aên quả .mà trồng(1 lần )bằng chữ cở nhỏ..
B.CHUẨN BỊ
Mẫu chữ, vở tập viết, bảng viết sẵn.
C.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
1.Bài cũ 
GV kiểm tra ĐDHT của HS như viết, thước, vở bút chì, ... 
2.Bài mới
Giới thiệu bài GV treo chữ mẫu lên bảng:
2..1 Hướng dẫn cho học sinh viết trên bảng con.
a/Luyện viết chữ hoa:
-Trong tên riêng và câu ứng dụng có chử nào viết hoa?
-GV giới thiệu mẫu và nhắc lại cách viết
-yêu cầu hs viết chữ Ă, 
b/Hướng dẫn HS viết từ ứng dụng(tên riêng)
Giới thiệu từ ứng dụng
Gọi HS đọc lại từ ứng dụng.
GV giải thích từ ứng dụng
Trong từ ứng dụng các chư cáiõ có chiều cao như thế nào?
Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào?
Yều cầu HS viết bàng con :Aâu Lạc
c/Hướng dẫn học sinh viết câu ứng dụng.
Giới thiệu câu ứng dụng.
Gọi HS đọc câu ứng dụng:
Giải thíchcâu ứng dụng. 
Trong câu ứng dụng các chữ nào được viết hoa?
Yêu cầu HS viết bảng con:Aên khoai,Aên quả 
GV đi chỉnh sửa cho từng học sinh. 
2..2 /Hướng dẫn viết vào vở tập viết
Cho HS viết vào vở.
Thu bài chấm điểm.
DCỦNG CỐ - DẶN DÒ:
Nhận xét tiết học, chữ viết của học sinh.
Dặn HS về nhà các em viết phần còn lại ở nhà. 
+ Có các chữ hoa: Ă,Â,L
+HS lắng nghe và theo dõi
+HS viết
_2HS đọc
_HS lắng nghe
+Các chư caiõ có chiều cao 2,5 đơn vị,các chữ còn lạicao 1li
-Bằng khoảng cách viết một chữ o
-HS viết
Cả lớp theo dõi.
+HS đọc
+HS lắng nghe.
Các chữ viết hoa là:A, R
HS viết: cả lớp viết vào vở TV
-HS viết theo yêu cầu
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 3
Ngày dạy 25 tháng 8 năm 2010
Tên bài dạy : Ôn chữ hoa B ( tiết 3 ) ( CKT:10; SGK: 7 )
A . Mục Tiêu : ( giúp học sinh )
- Viết đung chữ hoa B Ê (1 dòng) H ,T(1 dòng)Viết đúng tên riêng Bố Hạ(1dong)và câu ứng dụng:Bầu ơi .chung một giàn (1 lần )bằng chữ cở nhỏ..
B . CHUẨN BỊ - Phấn màu , Vở tập viết. 
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
1.Bài cũ 
GV kiểm tra ĐDHT của HS như viết, thước, vở bút chì, +Yêu câu HS viết lại chữ Bố Hạ.,Bầu,Tuy.. 
2.Bài mới
Giới thiệu bài GV treo chữ mẫu lên bảng:
2..1 Hướng dẫn cho học sinh viết trên bảng con.
a/Luyện viết chữ hoa:
-Trong tên riêng và câu ứng dụng có chử nào viết hoa?
-GV giới thiệu mẫu và nhắc lại cách viết
-yêu cầu hs viết chữ C 
b/Hướng dẫn HS viết từ ứng dụng(tên riêng)
Giới thiệu từ ứng dụng
Gọi HS đọc lại từ ứng dụng.
GV giải thích từ ứng dụng
Trong từ ứng dụng các chư cáiõ có chiều cao như thế nào?
Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào?
Yều cầu HS viết bàng con : Bố Hạ
c/Hướng dẫn học sinh viết câu ứng dụng.
Giới thiệu câu ứng dụng.
Gọi HS đọc câu ứng dụng:
Giải thích câu ứng dụng.
Trong câu ứng dụng các chữ nào được viết hoa?
Yêu cầu HS viết bảng con: Công,Sơn,Thái,Nghĩa
GV đi chỉnh sửa cho từng học sinh. 
2..2 /Hướng dẫn viết vào vở tập viết
Cho HS viết vào vở.
Thu bài chấm điểm.
D.CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
Nhận xét tiết học, chữ viết của học sinh.
Dặn HS về nhà các em viết phần còn lại ở nhà. 
+ 2 HS lên viết
+ Có các chữ hoa: C,L,T,S,N
+HS lắng nghe và theo dõi
+HS viết
_2HS đọc
_HS lắng nghe
Các chữ cái có chiều cao 2,5 đơn vị,các chữ còn lạicao 1li
-Bằng khoảng cách viết một chữ o
-HS viết
Cả lớp theo dõi.
+HS đọc
+HS lắng nghe.
Các chữ viết hoa là: C,S,T,N
HS viết: cả lớp viết vào vở TV
-HS viết theo yêu cầu
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 4
 Ngày dạy 01 tháng 9 năm 2010
Tên bài dạy : Ôn chữ hoa C ( tiết 4 ) ( CKT:11; SGK: 9 )
A . Mục Tiêu : ( giúp học sinh )
- Viết đung chữ hoa CÊ (1 dòng) L ,N(1 dòng)Viết đúng tên riêng Cữu Long(1dong)và câu ứng dụng:Công cha.trong nguồn chảy ra (1 lần )bằng chữ cở nhỏ..
B . CHUẨN BỊ : Phấn màu , Vở tập viết. 
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Bài cũ 
GV kiểm tra ĐDHT của HS như viết, thước, vở bút chì, ... 
2.Bài mới
Giới thiệu bài GV treo chữ mẫu lên bảng:
2..1 Hướng dẫn cho học sinh viết trên bảng con.
a/Luyện viết chữ hoa:
-Trong tên riêng và câu ứng dụng có chử nào viết hoa?
-GV giới thiệu mẫu và nhắc lại cách viết
-yêu cầu hs viết chữ B 
b/Hướng dẫn HS viết từ ứng dụng(tên riêng)
Giới thiệu từ ứng dụng
Gọi HS đọc lại từ ứng dụng.
GV giải thích từ ứng dụng
Trong từ ứng dụng các chư cáiõ có chiều cao như thế nào?
Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào?
Yều cầu HS viết bàng con : Cữu Long
c/Hướng dẫn học sinh viết câu ứng dụng.
Giới thiệu câu ứng dụng.
Gọi HS đọc câu ứng dụng:
Giải thích câu ứng dụng.
Trong câu ứng dụng các chữ nào được viết hoa?
Yêu cầu HS viết bảng con: Bầu, Tuy 
GV đi chỉnh sửa cho từng học sinh. 
2..2/Hướng dẫn viết vào vở tập viết
Cho HS viết vào vở.
Thu bài chấm điểm.
D.CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
Nhận xét tiết học, chữ viết của học sinh.
Dặn HS về nhà các em viết phần còn lại ở nhà. 
+ 2 HS lên viết
+ Có các chữ hoa: B,H,T
+HS lắng nghe và theo dõi
+HS viết
_2HS đọc
_HS lắng nghe
Các chữ cái có chiều cao 2,5 đơn vị,các chữ còn lạicao 1li
-Bằng khoảng cách viết một chữ o
-HS viết
Cả lớp theo dõi.
+HS đọc
+HS lắng nghe.
Các chữ viết hoa là: B,T
HS viết: cả lớp viết vào vở TV
-HS viết theo yêu cầu
 -HS khá giỏi viết hết các dòng trong vở tập viết
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 5
 Ngày dạy 08 tháng 9 năm 2010
Tên bài dạy : Ôn chữ hoa C ( tiết 5 ) (CKT,KN: 12 ;SGK: 11 )
A . Mục Tiêu : ( giúp học sinh )
- Viết đung chữ hoa CÊ (1 dòng ch) V,A(1 dòng)Viết đúng tên riêng Chu Văn An(1dong)và câu ứng dụng: Chim khôndễ nghe (1 lần )bằng chữ cở nhỏ.
 B . CHUẨN BỊ : Phấn màu , Vở tập viết. 
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Bài cũ 
GV kiểm tra ĐDHT của HS như viết, thước, vở bút chì, ... 
2.Bài mới
Giới thiệu bài GV treo chữ mẫu lên bảng:
2..1 Hướng dẫn cho học sinh viết trên bảng con.
a/Luyện viết chữ hoa:
-Trong tên riêng và câu ứng dụng có chử nào viết hoa?
-GV giới thiệu mẫu và nhắc lại cách viết
-yêu cầu hs viết chữ Ch 
b/Hướng dẫn HS viết từ ứng dụng(tên riêng)
Giới thiệu từ ứng dụng
Gọi HS đọc lại từ ứng dụng.
GV giải thích từ ứng dụng
Trong từ ứng dụng các chư cáiõ có chiều cao như thế nào?
Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào?
Yều cầu HS viết bàng con : Chu Văn An
c/Hướng dẫn học sinh viết câu ứng dụng.
Giới thiệu câu ứng dụng.
Gọi HS đọc câu ứng dụng:
Giải thích câu ứng dụng.
Trong câu ứng dụng các chữ nào được viết hoa?
Yêu cầu HS viết bảng con: Chim,Người
GV đi chỉnh sửa cho từng học sinh. 
2..2/Hướng dẫn viết vào vở tập viết
Cho HS viết vào vở.
Thu bài chấm điểm.
D.CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
Nhận xét tiết học, chữ viết của học sinh.
Dặn HS về nhà các em viết phần còn lại ở nhà. 
+ 2 HS lên viết
+ Có các chữ hoa: Ch,V,A,N
+HS lắng nghe và theo dõi
+HS viết
_2HS đọc
_HS lắng nghe
Các chữ cái có chiều cao 2,5 đơn vị,các chữ còn lạicao 1li
-Bằng khoảng cách viết một chữ o
-HS vi ... g dụng có chử nào viết hoa?
-GV giới thiệu mẫu và nhắc lại cách viết
-yêu cầu hs viết chữ I
b/Hướng dẫn HS viết từ ứng dụng(tên riêng)
Giới thiệu từ ứng dụng
Gọi HS đọc lại từ ứng dụng.
GV giải thích từ ứng dụng
Trong từ ứng dụng các chư cáiõ có chiều cao như thế nào?
Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào?
Yều cầu HS viết bàng con :Ôâng Ích Khiêm
c/Hướng dẫn học sinh viết câu ứng dụng.
Giới thiệu câu ứng dụng.
Gọi HS đọc câu ứng dụng:
Giải thích câu ứng dụng.
Trong câu ứng dụng các chữ nào được viết hoa?
Yêu cầu HS viết bảng con: Ích
GV đi chỉnh sửa cho từng học sinh. 
2..2/Hướng dẫn viết vào vở tập viết
Cho HS viết vào vở.
Thu bài chấm điểm.
D.CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
Nhận xét tiết học, chữ viết của học sinh.
Dặn HS về nhà các em viết phần còn lại ở nhà. 
+ 2 HS lên viết các chữ đã học tiết trước.
+ Có các chữ hoa: ,Ô ,I , K
 +HS lắng nghe và theo dõi
+HS viết
_2HS đọc
_HS lắng nghe
Các chữ cái có chiều cao 2,5 đơn vị,các chữ còn lạicao 1li
-Bằng khoảng cách viết một chữ o
-HS viết
Cả lớp theo dõi.
+HS đọc
+HS lắng nghe.
Các chữ viết hoa là: Í
HS viết: cả lớp viết vào vở TV
-HS viết theo yêu cầu trong vở tật viết.
-HSY:Giảm 1 dòng viết ở mỗi mẫu chữ.
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 14
Ngày dạy 17 tháng 11 năm 2010
Tên bài dạy : Ôn chữ hoa K ( tiết: 14 ) ( CKTKN22 ; SGK: 31 )
A . Mục Tiêu : ( giúp học sinh )
 Viết đúng chữ hoa K (1 dòng), Kh, Y (1 dòng); Viết đúng tên riêng Yết Kêu (1 dòng) và câu ứng dụng: Khi đói .... chung một lòng (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ. 
Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét và thẳng hàng.
B . CHUẨN BỊ : Phấn màu , Vở tập viết. Bộ chữ viết 
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Bài cũ 
GV kiểm tra ĐDHT của HS như viết, thước, vở bút chì, ... 
2.Bài mới
Giới thiệu bài GV treo chữ mẫu lên bảng:
2..1 Hướng dẫn cho học sinh viết trên bảng con.
a/Luyện viết chữ hoa:
-Trong tên riêng và câu ứng dụng có chử nào viết hoa?
-GV giới thiệu mẫu và nhắc lại cách viết
-yêu cầu hs viết chữ Y ,K
b/Hướng dẫn HS viết từ ứng dụng(tên riêng)
Giới thiệu từ ứng dụng
Gọi HS đọc lại từ ứng dụng.
GV giải thích từ ứng dụng
Trong từ ứng dụng các chư cáiõ có chiều cao như thế nào?
Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào?
Yều cầu HS viết bàng con :Yết kiêu
c/Hướng dẫn học sinh viết câu ứng dụng.
Giới thiệu câu ứng dụng.
Gọi HS đọc câu ứng dụng:
Giải thích câu ứng dụng.
Trong câu ứng dụng các chữ nào được viết hoa?
Yêu cầu HS viết bảng con: Khi
GV đi chỉnh sửa cho từng học sinh. 
2..2/Hướng dẫn viết vào vở tập viết
Cho HS viết vào vở.
Thu bài chấm điểm.
D.CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
Nhận xét tiết học, chữ viết của học sinh.
Dặn HS về nhà các em viết phần còn lại ở nhà. 
+ 2 HS lên viết các chữ đã học tiết trước.
+ Có các chữ hoa: ,Y,K
 +HS lắng nghe và theo dõi
+HS viết
_2HS đọc
_HS lắng nghe
Các chữ cái có chiều cao 2,5 đơn vị,các chữ còn lạicao 1li
-Bằng khoảng cách viết một chữ o
-HS viết
Cả lớp theo dõi.
+HS đọc
+HS lắng nghe.
Các chữ viết hoa là: K
HS viết: cả lớp viết vào vở TV
-HS viết theo yêu cầu trong vở tật viết.
-HSY:Giảm 1 dòng viết ở mỗi mẫu chữ.
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 15
Ngày dạy 24 tháng 11 năm 2010
Tên bài dạy : Ôn chữ hoa L ( tiết: 15 ) ( CKTKN24 ; SGK: 33 )
A . Mục Tiêu : ( giúp học sinh )
Viết đúng chữ hoa L (2 dòng); Viết đúng tên riêng Lê Lợi (1 dòng) và câu ứng dụng: Lời nói .... cho vừa lòng nhau (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ. 
Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét và thẳng hàng.
B . CHUẨN BỊ : Phấn màu , Vở tập viết. Bộ chữ viết 
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Bài cũ 
GV kiểm tra ĐDHT của HS như viết, thước, vở bút chì, ... 
2.Bài mới
Giới thiệu bài GV treo chữ mẫu lên bảng:
2..1 Hướng dẫn cho học sinh viết trên bảng con.
a/Luyện viết chữ hoa:
-Trong tên riêng và câu ứng dụng có chử nào viết hoa?
-GV giới thiệu mẫu và nhắc lại cách viết
-yêu cầu hs viết chữ L
b/Hướng dẫn HS viết từ ứng dụng(tên riêng)
Giới thiệu từ ứng dụng
Gọi HS đọc lại từ ứng dụng.
GV giải thích từ ứng dụng
Trong từ ứng dụng các chư cáiõ có chiều cao như thế nào?
Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào?
Yều cầu HS viết bàng con :Lê Lợi
c/Hướng dẫn học sinh viết câu ứng dụng.
Giới thiệu câu ứng dụng.
Gọi HS đọc câu ứng dụng:
Giải thích câu ứng dụng.
Trong câu ứng dụng các chữ nào được viết hoa?
Yêu cầu HS viết bảng con: Lời, Lựa
GV đi chỉnh sửa cho từng học sinh. 
2..2/Hướng dẫn viết vào vở tập viết
Cho HS viết vào vở.
Thu bài chấm điểm.
D.CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
Nhận xét tiết học, chữ viết của học sinh.
Dặn HS về nhà các em viết phần còn lại ở nhà. 
+ 2 HS lên viết các chữ đã học tiết trước.
+ Có các chữ hoa: ,L
 +HS lắng nghe và theo dõi
+HS viết
_2HS đọc
_HS lắng nghe
Các chữ cái có chiều cao 2,5 đơn vị,các chữ còn lạicao 1li
-Bằng khoảng cách viết một chữ o
-HS viết
Cả lớp theo dõi.
+HS đọc
+HS lắng nghe.
Các chữ viết hoa là: L 
HS viết: cả lớp viết vào vở TV
-HS viết theo yêu cầu trong vở tật viết.
-HSY:Giảm 1 dòng viết ở mỗi mẫu chữ.
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 16
Ngày dạy 1 tháng 12 năm 2010
Tên bài dạy : Ôn chữ hoa M ( tiết : 16 ) ( SGV : 267 SGK: )
A . Mục Tiêu : ( giúp học sinh )
Viết đúng chữ hoa M (1 dòng), T, B (1 dòng); Viết đúng tên riêng Mạc Thị Bưởi (1 dòng) và câu ứng dụnởiMotj cây .... hòn núi cao(1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ. 
Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét và thẳng hàng.
B . CHUẨN BỊ : Phấn màu , Vở tập viết. Bộ chữ viết 
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Bài cũ 
GV kiểm tra ĐDHT của HS như viết, thước, vở bút chì, ... 
2.Bài mới
Giới thiệu bài GV treo chữ mẫu lên bảng:
2..1 Hướng dẫn cho học sinh viết trên bảng con.
a/Luyện viết chữ hoa:
-Trong tên riêng và câu ứng dụng có chử nào viết hoa?
-GV giới thiệu mẫu và nhắc lại cách viết
-yêu cầu hs viết chữ M
b/Hướng dẫn HS viết từ ứng dụng(tên riêng)
Giới thiệu từ ứng dụng
Gọi HS đọc lại từ ứng dụng.
GV giải thích từ ứng dụng
Trong từ ứng dụng các chư cáiõ có chiều cao như thế nào?
Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào?
Yều cầu HS viết bàng con :Mạc Thị Bưởi
c/Hướng dẫn học sinh viết câu ứng dụng.
Giới thiệu câu ứng dụng.
Gọi HS đọc câu ứng dụng:
Giải thích câu ứng dụng.
Trong câu ứng dụng các chữ nào được viết hoa?
Yêu cầu HS viết bảng con: Một ,Ba
GV đi chỉnh sửa cho từng học sinh. 
2..2/Hướng dẫn viết vào vở tập viết
Cho HS viết vào vở.
Thu bài chấm điểm.
D.CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
Nhận xét tiết học, chữ viết của học sinh.
Dặn HS về nhà các em viết phần còn lại ở nhà. 
+ 2 HS lên viết các chữ đã học tiết trước.
+ Có các chữ hoa: ,M,T,B
 +HS lắng nghe và theo dõi
+HS viết
_2HS đọc
_HS lắng nghe
Các chữ cái có chiều cao 2,5 đơn vị,các chữ còn lạicao 1li
-Bằng khoảng cách viết một chữ o
-HS viết
Cả lớp theo dõi.
+HS đọc
+HS lắng nghe.
Các chữ viết hoa là: M ,B
HS viết: cả lớp viết vào vở TV
-HS viết theo yêu cầu trong vở tật viết.
-HSY:Giảm 1 dòng viết ở mỗi mẫu chữ.
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 17
Ngày dạy 8 tháng 12 năm 2010
Tên bài dạy : Ôn chữ hoa N ( tiết : 17 ) ( SGV : 320 ; SGK: )
A . Mục Tiêu : ( giúp học sinh )
- Viết đúng chữ hoa N (1 dòng), Q, Đ (1 dòng); Viết đúng tên riêng: Ngô Quyền (1 dòng) và câu ứng dụng: Đường vô .... như tranh hoạ đồ (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.
Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét.
B . CHUẨN BỊ : Phấn màu , Vở tập viết. Bộ chữ viết 
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Bài cũ 
GV kiểm tra ĐDHT của HS như viết, thước, vở bút chì, ... 
2.Bài mới
Giới thiệu bài GV treo chữ mẫu lên bảng:
2..1 Hướng dẫn cho học sinh viết trên bảng con.
a/Luyện viết chữ hoa:
-Trong tên riêng và câu ứng dụng có chử nào viết hoa?
-GV giới thiệu mẫu và nhắc lại cách viết
-yêu cầu hs viết chữ N
b/Hướng dẫn HS viết từ ứng dụng(tên riêng)
Giới thiệu từ ứng dụng
Gọi HS đọc lại từ ứng dụng.
GV giải thích từ ứng dụng
Trong từ ứng dụng các chư cáiõ có chiều cao như thế nào?
Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào?
Yều cầu HS viết bàng con :Ngô Quyền
c/Hướng dẫn học sinh viết câu ứng dụng.
Giới thiệu câu ứng dụng.
Gọi HS đọc câu ứng dụng:
Giải thích câu ứng dụng.
Trong câu ứng dụng các chữ nào được viết hoa?
Yêu cầu HS viết bảng con: Đường ,Non 
GV đi chỉnh sửa cho từng học sinh. 
2..2/Hướng dẫn viết vào vở tập viết
Cho HS viết vào vở.
Thu bài chấm điểm.
D.CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
Nhận xét tiết học, chữ viết của học sinh.
Dặn HS về nhà các em viết phần còn lại ở nhà. 
+ 2 HS lên viết các chữ đã học tiết trước.
+ Có các chữ hoa: ,N ,Q,Đ.
 +HS lắng nghe và theo dõi
+HS viết
_2HS đọc
_HS lắng nghe
Các chữ cái có chiều cao 2,5 đơn vị,các chữ còn lạicao 1li
-Bằng khoảng cách viết một chữ o
-HS viết
Cả lớp theo dõi.
+HS đọc
+HS lắng nghe.
Các chữ viết hoa là: Đ ,N
HS viết: cả lớp viết vào vở TV
-HS viết theo yêu cầu trong vở tật viết.
-HSY:Giảm 1 dòng viết ở mỗi mẫu chữ.

Tài liệu đính kèm:

  • doc2.TAP VIET.doc