Giáo án Thủ công 3 (cả năm)

Giáo án Thủ công 3 (cả năm)

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Biết cỏch gấp tàu thuỷ 2 ống khúi.

- Gấp được tàu thuỷ hai ống khói. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tàu thuỷ tương đối cân đối.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

- Mẫu tàu thuỷ hai ống khói được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được.

- Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói.

- Giấy nháp, giấy thủ công. Bút màu, kéo thủ công.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

 

doc 29 trang Người đăng Van Trung90 Lượt xem 4228Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thủ công 3 (cả năm)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án thủ công 
Tuần 1+2 Ngày dạy:......./......./200
Bài 1: gấp tàu thuỷ hai ống khói (2 tiết)
I. Mục đích – yêu cầu:
Biết cỏch gấp tàu thuỷ 2 ống khúi.
Gấp được tàu thuỷ hai ống khúi. Cỏc nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tàu thuỷ tương đối cõn đối..
II. Đồ dùng dạy – học:
Mẫu tàu thuỷ hai ống khói được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được.
Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói.
Giấy nháp, giấy thủ công. Bút màu, kéo thủ công.
IV. Các hoạt động dạy – học:
Tiết 1
Thời gian
Nội dung dạy học
Ghi chú
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu tàu thuỷ hai ống khói và đặt câu hỏi định hướng quan sát – SGV tr.191.
 - GV giải thích.
- GV liên hệ thực tế về tác dụng của tàu thuỷ – SGV tr.191.
Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.
Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông.
- GV gợi ý để HS nhớ lại cách cắt tờ giấy hình vuông.
Bước 2: Gấp lấy điểm giữa và 2 đường dấu gấp giữa hình vuông – SGV tr.192.
- Lưu ý: không quy định số ô vuông của tờ giấy.
Bước 3: Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói – SGV tr.192.
- GV và HS cả lớp quan sát. GV sửa chữa uốn nắn.
- HS quan sát mẫu, nhận xét đặc điểm, hình dáng của tàu thuỷ.
- HS suy nghĩ tìm ra cách gấp tàu thuỷ.
- 1 HS lên bảng mở dần tàu thuỷ mẫu cho đến khi trở lại tờ giấy hình vuông ban đầu.
- HS lên bảng thực hiện.
- 1, 2 HS lên bảng thao tác lại các bước gấp.
- Quan sát thao tác của GV.
- HS tập gấp tàu thuỷ hai ống khói bằng giấy nháp.
Bài 2: gấp tàu thuỷ hai ống khói (2 tiết)
I. Mục đích – yêu cầu:
Biết cỏch gấp tàu thuỷ 2 ống khúi.
Gấp được tàu thuỷ hai ống khúi. Cỏc nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tàu thuỷ tương đối cõn đối..
II. Đồ dùng dạy – học:
Mẫu tàu thuỷ hai ống khói được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được.
Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói.
Giấy nháp, giấy thủ công. Bút màu, kéo thủ công.
IV. Các hoạt động dạy – học:
Tiết 2
Thời gian
Nội dung dạy học
Ghi chú
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 3: HS thực hành gấp tàu thủy hai ống khói.
- GV gọi HS thao tác gấp tàu thủy hai ống khói theo các bước đã hướng dẫn.
- GV gợi ý: Sau khi gấp được tàu thuỷ, có thể dùng bút màu trang trí xung quanh tàu cho đẹp.
- GV tổ chức cho HS thực hành.
- GV quan sát, uốn nắn để các em hoàn thành sản phẩm.
- GV đánh giá kết quả thực hành của HS.
* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Gấp con ếch”.
- 2 HS nhắc lại quy trình gấp tàu thuỷ hai ống khói và thực hành gấp trước lớp.
- HS thực hành.
- HS trưng bày sản phẩm.
Giáo án thủ công 
Tuần 3+4 Ngày dạy:......./......./200
Bài 3: gấp con ếch (2 tiết)
I. Mục đích – yêu cầu:
Biết cỏch gấp con ếch.
Gấp được con ếch bằng giấy , nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.
II. Đồ dùng dạy – học:
Mẫu con ếch được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được.
Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy.
Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công. 
Bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm.
IV. Các hoạt động dạy – học:
Tiết 1
Thời gian
Nội dung dạy học
Ghi chú
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu con ếch được gấp bằng giấy và đặt câu hỏi định hướng quan sát – SGV tr.195.
- GV liên hệ thực tế về hình dạng và ích lợi của con ếch – SGV tr.195.
Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.
Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông – SGV tr.196
Bước 2: Gấp hai chân trước con ếch – SGV tr.196.
Bước 3: Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch – SGV tr.197.
* Cách làm cho con ếch nhảy – SGV tr.199.
- HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi về đặc điểm, hình dáng, lợi ích của con ếch.
- HS lên bảng mở dần hình gấp con ếch. Từ đó HS bắt đầu hình dung được cách gấp con ếch.
- HS quan sát thao tác của GV và tập gấp con ếch theo các bước đã hướng dẫn.
Bài 4: gấp con ếch (2 tiết)
I. Mục đích – yêu cầu:
Biết cỏch gấp con ếch.
Gấp được con ếch bằng giấy , nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.
II. Đồ dùng dạy – học:
Mẫu con ếch được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được.
Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy.
Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công. 
Bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm.
IV. Các hoạt động dạy – học:
Tiết 2
Thời gian
Nội dung dạy học
Ghi chú
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 3: HS thực hành gấp con ếch.
- GV tổ chức cho HS thực hành gấp con ếch như tiết trước.
- GV giải thích nguyên nhân làm cho con ếch không nhảy được để các em rút kinh nghiệm – SGV tr.200.
- GV chọn một số sản phẩm đẹp cho cả lớp quan sát.
- GV đánh giá sản phẩm của HS.
* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng”.
- 2 HS lên bảng nhắc lại và thực hiện các thao tác gấp con ếch đã học ở tiết 1. Nhắc lại 3 bước gấp con ếch.
- HS gấp con ếch theo nhóm.
- HS trong nhóm thi xem ếch của ai nhảy xa hơn, nhanh hơn.
Giáo án thủ công 
Tuần 5+6 Ngày dạy:......./......./200
Bài 5: gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh 
 và lá cờ đỏ sao vàng (2 tiết)
I. Mục đích – yêu cầu:
Biết cỏch gấp, cắt, dỏn ngụi sao năm cỏnh.
Gấp, cắt, dỏn được ngụi sao năm cỏnh và lỏ cờ đỏ sao vàng. Cỏc cỏnh của ngụi sao tương đốớ đều nhau. Hỡnh dỏn tương đối phẳng, cõn đối 
II. Đồ dùng dạy – học:
Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công.
Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và giấy nháp.
Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ.
Tranh quy trình gấp, cắt, dán là cờ đỏ sao vàng.
IV. Các hoạt động dạy – học:
Tiết 1
Thời gian
Nội dung dạy học
Ghi chú
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu lá cờ đỏ sao vàng và đặt câu hỏi định hướng quan sát để rút ra nhận xét – SGV tr. 201.
- GV liên hệ thực tiễn và nêu ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng – SGV tr. 201, 202.
Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.
Bước 1: Giấy gấp để cắt ngôi sao năm cánh – SGV tr.202.
Bước 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh - SGV tr.203.
Bước 3: Dán ngôi sao vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vàng – SGV tr.204.
- HS nhận xét tỉ lệ giữa chiều dài, chiều rộng của lá cờ và kích thước ngôi sao.
- HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi về đặc điểm, hình dáng, của lá cờ đỏ sao vàng.
- 1, 2 HS nhắc lại cách thực hiện các thao tác gấp, cắt ngôi sao năm cánh.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
- HS tập gấp, cắt ngôi sao năm cánh.
Bài 6: gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh 
 và lá cờ đỏ sao vàng (2 tiết)
I. Mục đích – yêu cầu:
Biết cỏch gấp, cắt, dỏn ngụi sao năm cỏnh.
Gấp, cắt, dỏn được ngụi sao năm cỏnh và lỏ cờ đỏ sao vàng. Cỏc cỏnh của ngụi sao tương đốớ đều nhau. Hỡnh dỏn tương đối phẳng, cõn đối 
II. Đồ dùng dạy – học:
Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công.
Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và giấy nháp.
Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ.
Tranh quy trình gấp, cắt, dán là cờ đỏ sao vàng.
IV. Các hoạt động dạy – học:
Tiết 2
Thời gian
Nội dung dạy học
Ghi chú
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 3: HS thực hành gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh.
- GV gọi HS nhắc lại và thực hiện các bước gấp, cắt ngôi sao năm cánh.
- GV nhận xét và treo tranh quy trình gấp, cắt, dán – SGV tr. 205.
- GV tổ chức cho HS thực hành gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng.
- GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS.
* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Gấp, cắt, dán bông hoa”.
- 1 HS khác nhắc lại cách cắt, dán ngôi sao để được lá cờ đỏ sao vàng.
- HS nhắc lại các bước thực hiện.
- HS trưng bày sản phẩm.
Giáo án thủ công 
Tuần 7+8 Ngày dạy:......./......./200
Bài 7: gấp, cắt, dán bông hoa (2 tiết)
I. Mục đích – yêu cầu:
Biết cỏch gấp, cắt, dỏn bụng hoa.
Gấp, cắt, dỏn được bụng hoa.
Cỏc cỏnh của bụng hoa tương đối đều nhau..
II. Đồ dùng dạy – học:
Mẫu bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được gấp, cắt từ giấy màu.
Tranh quy trình gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.
Giấy thủ công các màu, giấy trắng làm nền.
Kéo thủ công, hồ dán, bút màu.
IV. Các hoạt động dạy – học:
Tiết 1
Thời gian
Nội dung dạy học
Ghi chú
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu một số bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.
- GV nêu câu hỏi gợi ý để HS trả lời về cách gấp, cắt bông hoa năm cánh trên cơ sở nhớ lại bài học trước – SGV tr.206
- GV liên hệ thực tế – SGV tr.207.
Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.
a) Gấp, cắt bông hoa 5 cánh:
- GV giúp HS củng cố vận dụng kỹ năng gấp, cắt ngôi sao 5 cánh để cắt hoa.
- Hướng dẫn HS cắt, gấp bông hoa 5 cánh theo các bước – SGV tr.207.
- GV mở rộng: Tuỳ từng cách vẽ và cắt lượn theo đường cong sẽ được 5 cánh hoa hình dạng khác nhau.
b) Gấp, cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh – SGV tr.208
c) Dán các hình bông hoa –SGV tr.209
- GV tổ chức cho HS tập gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.
- HS quan sát và nêu một số nhận xét.
- 1, 2 HS lên bảng thực hiện gấp, cắt ngôi sao 5 cánh.
- 2 HS thực hiện thao tác gấp, cắt bông hoa 8 cánh.
Bài 8: gấp, cắt, dán bông hoa (2 tiết)
I. Mục đích – yêu cầu:
Biết cỏch gấp, cắt, dỏn bụng hoa.
Gấp, cắt, dỏn được bụng hoa.
Cỏc cỏnh của bụng hoa tương đối đều nhau..
II. Đồ dùng dạy – học:
Mẫu bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được gấp, cắt từ giấy màu.
Tranh quy trình gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.
Giấy thủ công các màu, giấy trắng làm nền.
Kéo thủ công, hồ dán, bút màu.
IV. Các hoạt động dạy – học:
Tiết 2
Thời gian
Nội dung dạy học
Ghi chú
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 3: HS thực hành gấp, cắt, dán bông hoa.
- GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện thao tác gấp, cắt để được hình bông hoa.
- GV nhận xét.
- Chú ý: Có thể cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh có kích thước khác nhau để trình bày cho đẹp.
- GV đánh giá kết quả thực hành của HS.
* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài ... HS quan sát nhận xét tấm nong đôi.
- HS so sánh 2 tấm đan.
- HS kẻ, cắt các nan đan bằng giấy, bìa và tập đan nong đôi theo nhóm.
Bài 24: đan nong đôi (2 tiết)
I. Mục đích – yêu cầu:
Biết cỏch đan nong đụi.
Đan được nong mốt. Dồn được nan nhưng cú thể chưa thật khớt. Dỏn được nẹp xung quanh tấm đan.
II. Đồ dùng dạy – học:
Mẫu tấm đan nong đôi bằng bìa có kích thước đủ lớn để HS quan sát được, các nan dọc và nan ngang khác màu nhau.
Tranh quy trình đan nong đôi.
Các nan đan mẫu 3 màu khác nhau.
Bìa màu hoặc giấy thủ công (hoặc vật liệu khác) bút chì, thước kẻ, kéo thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy – học
Tiết 2
Thời gian
Nội dung dạy học
Ghi chú
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 3: HS thực hành đan nong đôi.
- GV nhận xét lưu ý một số thao tác khó. Sử dụng tranh quy trình và sơ đồ đan nong đôi để hệ thống lại các bước đan nong đôi.
- GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS còn lúng túng.
- GV nhắc HS dán chữ cho cân đối và miết cho phẳng.
- GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS và khen ngợi để khuyến khích các em làm được sản phẩm đẹp.
* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Đan hoa chữ thập đơn”.
- Một số HS nhắc lại quy trình đan nong đôi.
- HS thực hành.
- HS trưng bày sản phẩm.
Giáo án thủ công 
Tuần 25 + 26 + 27 Ngày dạy:......./......./200...
Bài 25: làm lọ hoa gắn tường (3 tiết)
I. Mục đích – yêu cầu:
Biết cỏch làm lọ hoa gắn tường.
Làm được lọ hoa gắn tường. Cỏc nếp gấp tương đối đều, thẳng,phẳng. Lọ hoa tương đối cõn đối.
II. Đồ dùng dạy – học:
Mẫu tấm lọ hoa gắn tường làm giấy thủ công được dán trên tờ bìa.
Tranh quy trình làm lọ hoa gắn tường.
Giấy thủ công, tờ bìa khổ A4, kéo thủ công, hồ dán, bút màu.
IV. Các hoạt động dạy – học:
Tiết 1
Thời gian
Nội dung dạy học
Ghi chú
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu lọ hoa gắn tường và đặt câu hỏi định hướng– SGV tr. 244.
HĐ 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.
* Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp cách đều - SGV tr. 245.
* Bước 2: Tách phần gấp đế lọ hoa ra khỏi các nếp gấp làm thân lọ hoa – SGV tr.246.
- GV hướng dẫn kỹ để HS hiểu được cách làm và làm được.
- Lưu ý HS miết mạnh các nếp gấp.
* Bước 3: Làm thành lọ hoa gắn tường – SGV tr.246.
- HS nhận xét về hình dang, màu sắc, các bộ phận của lọ hoa mẫu.
- HS suy nghĩ, tìm cách làm lọ hoa bằng cách mở dần lọ hoa gắn tường.
- HS quan sát thao tác của GV.
- HS nhắc lại các bước gấp và làm lọ hoa gắn tường, tập gấp lọ hoa gắn tường.
Bài 26+27: làm lọ hoa gắn tường (3 tiết)
I. Mục đích – yêu cầu:
Biết cỏch làm lọ hoa gắn tường.
Làm được lọ hoa gắn tường. Cỏc nếp gấp tương đối đều, thẳng,phẳng. Lọ hoa tương đối cõn đối.
II. Đồ dùng dạy – học:
Mẫu tấm lọ hoa gắn tường làm giấy thủ công được dán trên tờ bìa.
Tranh quy trình làm lọ hoa gắn tường.
Giấy thủ công, tờ bìa khổ A4, kéo thủ công, hồ dán, bút màu.
IV. Các hoạt động dạy – học:
Tiết 2 + 3
Thời gian
Nội dung dạy học
Ghi chú
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 3: HS thực hành làm lọ hoa gắn tường và trang trí.
- GV nhận xét sử dụng tranh quy trình làm lọ hoa để hệ thống lại các bước làm lọ hoa gắn tường.
- GV uốn nắn, quan sát, giúp đỡ những em còn lúng túng.
- GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS và khen ngợi để khuyến khích các em làm được sản phẩm đẹp.
- GV đánh giá kết quả học tập của HS.
* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Làm đồng hồ để bàn”.
- Một số HS nhắc lại các bước làm lọ hoa gắn tường bằng cách gấp giấy.
- HS thực hành theo nhóm hoặc cá nhân.
- HS cắt, dán các bông hoa có cành, lá để cắm trang trí vào lọ hoa.
- HS trưng bày sản phẩm.
Giáo án thủ công 
Tuần 28 + 29 + 30 Ngày dạy:......./......./200
Bài 28: làm đồng hồ để bàn (3 tiết)
I. Mục đích – yêu cầu:
Biết cỏch làm đồng hồ để bàn.
Làm được đồng hồ để bàn. Đồng hồ tương đối cõn đối.
II. Đồ dùng dạy – học:
Mẫu đồng hồ để bàn làm giấy thủ công (hoặc bìa màu).
Đồng hồ để bàn.
Tranh quy trình làm đồng hồ để bàn.
Giấy thủ công hoặc bìa màu, giấy trắng kéo thủ công, hồ dán, bút màu, thước.
IV. Các hoạt động dạy – học:
Tiết 1
Thời gian
Nội dung dạy học
Ghi chú
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu đồng hồ để bàn và đặt câu hỏi định hướng– SGV tr. 248.
HĐ 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.
* Bước 1: Cắt giấy – SGV tr.249.
* Bước 2: Làm các bộ phận của đồng hồ (khung, mặt đế và chân đỡ đồng hồ) – SGV tr. 249.
- Làm khung đồng hồ.
- Làm mặt đồng hồ.
- Làm đế đồng hồ.
- Làm chân đỡ đồng hồ.
* Bước 3: Làm thành đồng hồ hoàn chỉnh - SGV tr.252.
- Dán mặt đồng hồ vào khung đồng hồ.
- Dán khung đồng hồ vào phần chân đế.
- Dán chân đỡ vào mặt sau khung đồng hồ.
- GV tóm tắt lại các bước làm đồng hồ.
- HS quan sát, nhận xét về hình dang, màu sắc, tác dụng của từng bộ phận trên đồng hồ.
- HS liên hệ và so sánh hình dạng, màu sắc, các bộ phận của đồng hồ mẫu với đồng hồ để bàn được sử dụng trong thực tế.
- HS nêu tác dụng của đồng hồ.
- HS quan sát thao tác của GV.
- HS tập làm mặt đồng hồ để bàn.
Bài 29+30: làm đồng hồ để bàn (3 tiết)
I. Mục đích – yêu cầu:
Biết cỏch làm đồng hồ để bàn.
Làm được đồng hồ để bàn. Đồng hồ tương đối cõn đối.
II. Đồ dùng dạy – học:
Mẫu đồng hồ để bàn làm giấy thủ công (hoặc bìa màu).
Đồng hồ để bàn.
Tranh quy trình làm đồng hồ để bàn.
Giấy thủ công hoặc bìa màu, giấy trắng kéo thủ công, hồ dán, bút màu, thước.
IV. Các hoạt động dạy – học
Tiết 2 + 3
Thời gian
Nội dung dạy học
Ghi chú
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 3: HS thực hành làm đồng hồ để bàn.
- GV nhận xét sử dụng tranh quy trình làm đồng hồ để hệ thống lại các bước làm đồng hồ để bàn.
- GV nhắc HS khi gấp và dán các tờ giấy để làm đế, khung, chân đỡ đồng hồ cần miết kỹ các nếp gấp và bôi hồ cho đều.
- GV uốn nắn, quan sát, giúp đỡ những em còn lúng túng.
- GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS và khen ngợi để khuyến khích các em làm được sản phẩm đẹp.
- GV đánh giá kết quả học tập của HS.
* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Làm quạt giấy tròn”.
- Một số HS nhắc lại các bước làm đồng hồ để bàn.
- HS thực hành làm đồng hồ để bàn.
- HS trang trí, trưng bày và tự đánh giá sản phẩm.
Giáo án thủ công 
Tuần 31 + 32 + 33 Ngày dạy:......./......./200
Bài 31: làm quạt giấy tròn (3 tiết)
I. Mục đích – yêu cầu:
Biết cỏch làm quạt giấy trũn.
Làm được quạt giấy trũn. Cỏc nếp gấp cú thể cỏch nhau hơn một ụ và chưa đều nhau. Quạt cú thể chưa trũn.
II. Đồ dùng dạy – học:
Mẫu quạt giấy tròn có kích thước đủ lớn để HS quan sát.
Các bộ phận để làm quạt tròn gồm hai tờ giấy đã gấp các nếp gấp cách đều để làm quạt, cán quạt và chỉ buộc.
Tranh quy trình gấp quạt tròn.
Giấy thủ công, sợi chỉ. kéo thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy – học:
Tiết 1
Thời gian
Nội dung dạy học
Ghi chú
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
- GV giới thiệu quạt mẫu và các bộ phận làm quạt.
Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.
* Bước 1: Cắt giấy – SGV tr. 256.
* Bước 2: Gấp, dán quạt – SGV tr. 256.
* Bước 3: Làm cán quạt và hoàn chỉnh quạt – SGV tr. 257.
- HS quan sát để rút ra một số nhận xét.
- HS quan sát thao tác của GV.
- HS tập gấp quạt giấy tròn.
Bài 32+33: làm quạt giấy tròn (3 tiết)
I. Mục đích – yêu cầu:
Biết cỏch làm quạt giấy trũn.
Làm được quạt giấy trũn. Cỏc nếp gấp cú thể cỏch nhau hơn một ụ và chưa đều nhau. Quạt cú thể chưa trũn.
II. Đồ dùng dạy – học:
Mẫu quạt giấy tròn có kích thước đủ lớn để HS quan sát.
Các bộ phận để làm quạt tròn gồm hai tờ giấy đã gấp các nếp gấp cách đều để làm quạt, cán quạt và chỉ buộc.
Tranh quy trình gấp quạt tròn.
Giấy thủ công, sợi chỉ. kéo thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy – học
Tiết 2 + 3
Thời gian
Nội dung dạy học
Ghi chú
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 3: HS thực hành làm quạt giấy tròn và trang trí.
- GV nhận xét và hệ thống lại các bước làm quạt giấy tròn.
- GV uốn nắn, quan sát, giúp đỡ những em còn lúng túng.
- GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS và khen ngợi để khuyến khích các em làm được sản phẩm đẹp.
- GV đánh giá kết quả học tập của HS.
* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS ôn lại các bài đã học và chuẩn bị giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để làm bài kiểm tra cuối năm.
- Một số HS nhắc lại các bước làm quạt giấy tròn.
- HS thực hành làm quạt giấy tròn.
- HS trang trí quạt bằng cách vẽ các hình hoặc các nan giấy bạc nhỏ, kẻ các đường màu song song theo chiều dài tờ giấy trước khi gấp quạt.
- HS trang trí, trưng bày và tự đánh giá sản phẩm.
Giáo án thủ công 
Tuần 34+35 Ngày dạy:......./......./200
Bài 34+35: kiểm tra cuối năm (2 tiết)
I. Mục đích – yêu cầu:
ễn tập, củng cố kiến thức, kỹ năng đan nan và làm đồ chơi đơn giản.
Làm được mốt sản phẩm đó học.
II. Đồ dùng dạy – học:
Các mẫu sản phẩm đã học trong học kỳ II.
IV. Các hoạt động dạy – học:
Thời gian
Nội dung dạy học
Ghi chú
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Nội dung bài kiểm tra: 
- Đề kiểm tra: “Em hãy làm một trong những sản phẩm thủ công đã học”.
- Trong quá trình HS làm bài kiểm tra, GV đến các bàn quan sát, hướng dẫn những HS còn lúng túng để các em hoàn thành bài kiểm tra.
* Đánh giá:
- Đánh giá sản phẩm của HS theo 2 mức :
+ Hoàn thành (A) – SGV tr.259.
+ Chưa hoàn thành (B) – SGV tr.259.
* Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Nhận xét chung về kiến thức, kỹ năng và thái độ học tập của HS.
- HS quan sát một số mẫu sản phẩm thủ công đã học.
- HS làm bài kiểm tra.
- HS làm được một sản phẩm thủ công theo đúng quy trình kỹ thuật.

Tài liệu đính kèm:

  • docthu cong lop 3 cktkn.doc