Giáo án Thủ công 3 kì 2 - Trường tiểu học Mai Thúc Loan

Giáo án Thủ công 3 kì 2 - Trường tiểu học Mai Thúc Loan

DAN NONG MỐT (T2)

I. MỤC TIÊU:

- Học sinh biết cách đan nong mốt.

- Đan được nong mốt đúng quy trình kỹ thuật.

- Yêu thích các sản phẩm đan nan.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vật, mẫu đan nong mốt.

- Tranh quy trình.

- Thủ công, kéo, hồ.

 

doc 14 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 769Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công 3 kì 2 - Trường tiểu học Mai Thúc Loan", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 22
Thứ 3 ngày 31 tháng 1 năm 2012
ĐAN NONG MỐT (T2)
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh biết cách đan nong mốt.
- Đan được nong mốt đúng quy trình kỹ thuật.
- Yêu thích các sản phẩm đan nan.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vật, mẫu đan nong mốt.
- Tranh quy trình.
- Thủ công, kéo, hồ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động (ổn định tổ chức).
2. Kiểm tra bài cũ:
- Giáo viên kiểm tra đồ dùng chuẩn bị của học sinh.
3. Bài mới:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
30p
* Hoạt động 3. Thực hành.
Mục tiêu: HS thực hành đan nong mốt theo đúng quy trình, kỹ thuật.
Cách tiến hành: 
+ Giáo viên yêu cầu một số em nhắc lại quy trình đan nong mốt.
+ Giáo viên nhận xét và hệ thống lại các bước đan nong mốt.
+ Sau khi học sinh nắm được quy trình thực hiện, giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành. Trong khi học sinh thực hành giáo viên quan sát, giúp đỡ những học sinh còn lúng túng để các em hoàn thành sản phẩm.
+Giáo viên tổ chức cách trang trí.
+ Giáo viên chọn vài tấm đan đẹp nhất khen ngợi học sinh đó.
+ Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh.
- Học sinh thực hành đan nong mốt.
- Bước 1: kẻ, cắt các nan đan.
- Bước 2: đan nong mốt bằng giấy bìa ( theo cách đan nhấc một nan, đè một nan; đan xong mỗi nan ngang cần dồn cho khít).
- Bước 3: dán nẹp nan xung quanh tấm đan.
+ Học sinh thực hành.
+ Học sinh cắt nan cần thẳng đúng ô (kĩ thuật).
+ Học sinh trang trí, trưng bày sản phẩm.
3- Củng cố dặn dò.(3p) 
+ Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kĩ năng đan nan của học sinh.
+ Dặn dò học sinh giờ sau chuẩn bị bìa màu, thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán để học bài “ Đan nong đôi”.
------------------˜ & ™-----------------
Tuần 23
Thứ 3 ngày 7 tháng 2 năm 2012
Đan nong đôi ( Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh biết cách đan nong đôi.
- Đan được nong đôi đúng quy trình kĩ thuật.
- Học sinh yêu thích đan nan.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Mẫu tấm đan nong đôi có nan dọc và nan ngang khác màu nhau.
- Có kích thước đủ lớn để học sinh quan sát.
- Tranh quy trình và sơ đồ đan nong đôi. Bìa màu (giấy thủ công), bút chì, kéo thủ công, hồ dán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1/ Kiểm tra bài cũ:(2p)
- Giáo viên kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.
2/ Dạy bài mới:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
12p
18p
* Hoạt động 1. Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét.
Mục tiêu: HS đan đúng quy trình và trình bày sản phẩm đẹp.
Cách tiến hành: 
+ Giáo viên giới thiệu tấm đan nong đôi và học sinh quan sát (h.1)
+ Giáo viên gợi ý để học sinh quan sát và so sánh tấm đan nong mốt của bài trước với tấm đan nong đôi.(kích thước các nan đan bằng nhau nhưng cách đan khác nhau).
+ Giáo viên nêu tác dụng và cách đan nong đôi trong thực tế.
* Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.
Mục tiêu: HS quan sát và nhận xét được cáh đan nong đôi.
Cách tiến hành: 
- Bước 1. Kẻ, cắt các nan.
+ Kẻ các đường kẻ dọc, ngang cách đều nhau 1 ô. Đối với tờ giấy bìa không có dòng kẻ cách kẻ như đã làm ở bài 13.
+ Cắt các nan dọc.
+ Cắr các nan ngang và 4 nan dùng để dán nẹp xung quanh. 
+ Cắt nan ngang và nan dọc khác màu (h.3).
- Bước 2. Đan nong đôi.
+ Cách đan nong đôi là nhấc 2 nan, đè 2 nan và lệch nhau 1 nan dọc (cùng chiều) giữa 2 hàng nan ngang liền kề.
 Cách đan nong đôi (h.4a;4b).
+ Đan nan ngang thứ nhất: đặt các nan dọc giống như đan nong mốt. Nhấc các nan dọc 2;3;6;7 và luồn nan ngang thứ nhất vào. Dồn nan ngang khít với đường nối nan dọc.
+ Đan nan ngang thứ hai: nhấc các nan dọc 3;4;7;8 và luồn nan ngang thứ hai vào. Dồn nan ngang thứ hai khít với nan ngang thứ nhất.
+ Đan nan ngang thứ ba: ngược với đan nan ngang thứ nhất, nghĩa là nhấc các nan dọc 1;4;5;8;9 và luồn nan ngang thứ ba vào. Dồn nan ngang thứ ba khít với nan ngang thứ hai.
+ Đan nan ngang thứ tư: ngược với đan nan ngang thứ hai, nghĩa là nhấc các nan dọc 1;2;5;6;9 và luồn nan ngang thứ tư vào. Dồn nan ngang thứ tư khít với nan ngang thứ ba.
+ Đan nan ngang thứ năm giống nan thứ nhất.
+ Đan nan ngang thứ sáu giống nan thứ hai.
+ Đan nan ngang thứ bảy giống nan thứ ba.
- Bước 3. Dán nẹp xung quanh tấm đan.
+ Dùng 4 nan còn lại dán theo 4 cạnh của tấm đan để được tấm đan nong đôi như tấm đan mẫu.
Học sinh quan sát và nhận xét.
+ Học sinh tập kẻ, cắt các nan đan bằng giấy, bìa và tập đan nong đôi.
3- Củng cố dặn dò.(3p) 
+ Nhận xét tiết học.
+ Dặn dò học sinh về nhà tập kẻ, cắt đan nong đôi.
+ CBB: giấy bìa cứng (thủ công), kéo, hồ dán tiết sau đan nong đôi
------------------˜ & ™-----------------
Tuần 24
Thứ 3 ngày 14 tháng 2 năm 2012
Đan nong đôi ( Tiết 2)
II. MỤC TIÊU:
- HS biết cách đan nong đôi 
- Đan được nong đôi đúng quy trình kĩ thuật 
- HS yêu thích đan nan 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1/Giáo viên: Mẫu tấm đan nong đôi có nan dọc và nan ngang khác màu nhau , có kích thước đủ lớn để HS quan sát 
 Tranh quy trình và sơ đồ đan nong đôi 
2/Học sinh : Bìa màu hoặc giấy thủ công , bút chì , thước kẻ , kéo thủ công , hồ dán 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1/ Kiểm tra bài cũ:(2p)
2/ Dạy bài mới:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
30p
* Hoạt động 3. Thực hành.
Mục tiêu: HS đan được đúng quy trình và trình bày sản phẩm đẹp.
Cách tiến hành: 
+ Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại quy trình đan nong đôi.
+ Giáo viên nhận xét và lưu ý một số thao tác khó, dễ bị nhầm lẫn khi đan nong đôi. Sử dụng tranh quy trình và sơ đồ đan nong đôi để hệ thống lại các bước đan nong đôi.
Bước 1. Kẻ, cắt các nan đan.
Bước 2. Nguyên tắc đan.
Bước 3. Dán nẹp xung quanh tấm đan.
+ Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành.
+ Giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh còn lúng túng để các em hoàn thành sản phẩm.
+ Giáo viên tổ chức cho học sinh trưng bày.
+ Học sinh đánh giá sản phẩm, lựa chọn một số tấm đan đẹp chắc chắn để làm mẫu. Khen ngợi học sinh có sản phẩm làm đúng quy trình, kĩ thuật đẹp.
+ Học sinh thực hành đan nong đôi.
+ Nhấc 2 nan, đè 2 nan và lệch nhau 1 nan dọc (cùng chiều) giữa 2 hàng nan ngang liền kề.
+ Lưu ý: Khi dán các nan nẹp xung quanh tấm đan cần dán lần lượt từng nan cho thẳng với mép tấm đan.
+ Học sinh trưng bày kết hợp sáng tạo.
+ Học sinh nhận xét.
3- Củng cố dặn dò.(3p)
+ Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kĩ năng thực hành của học sinh.
+ Dặn dò học sinh giờ học sau mang giấy thủ công hoặc bìa màu, thước kẻ, kéo, hồ dán 
để học bài “Đan hoa chữ thập đơn”.
Tuần 25
 Thứ 3 ngày 21 tháng 2 năm 2012
Làm lọ hoa gắn tường ( tiết 1 )
II. MỤC TIÊU:
- Học sinh biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng về gấp, cắt, dán đã học để làm được một số đồ chơi đơn giản như lọ hoa, đồng hồ để bàn, quạt giấy tròn bằng vật liệu dễ kiếm.
- Rèn luyện đôi tay khéo léo khả năng sáng tạo – học sinh thích làm đồ chơi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Mẫu lọ hoa gắn tường làm bằng giấy thủ công.
- Tranh quy trình làm lọ hoa gắn tường.
- Giấy thủ công, tờ bìa khổ A4, hồ dán, bút màu, kéo, bìa cứng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1/ Kiểm tra bài cũ:(2p)
- Giáo viên kiểm tra đồ dùng của học sinh chuẩn bị cho tiết học.
2/ Dạy bài mới:
TG
HOẠT ĐÔNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐÔNG CỦA HỌC SINH
12p
18p
* Hoạt động 1. Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét.
Mục tiêu: Quan sát và nhận xét được chiếc lọ ho treo tường.
Cách tiến hành: 
+ Giáo viên giới thiệu mẫu lọ hoa gắn tường làm bằng giấy.
+ Giáo viên nêu câu hỏi định hướng nhận xét về hình dạng, màu sắc, các bộ phận của lọ hoa mẫu.
+ Giáo viên mở dần lọ hoa gắn tường để thấy được.
* Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.
Mục tiêu: HS biết cách gấp, cắt, dán lọ hoa treo tường theo đúng mẫu và đúng quy trình.
Cách tiến hành: 
- Bước 1. Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp cách đều.
+ Đặt ngang tờ giấy thủ công hình chữ nhật có chiều dài 24 ô, rộng 16 ô lên bàn. Gấp một cạnh của chiều dài 3 ô theo đường dấu gấp để làm đế lọ hoa (h.1).
+ Xoay dọc tờ giấy, mặt kẻ ở trên, gấp các nếp gấp cách đều nhau 1 ô như gấp cái quạt (lớp 1) cho đến hết tờ giấy.
- Bước 2. Tách phần gấp đế lọ hoa ra khỏi các nếp gấp làm thân lọ hoa.
+ Tay trái cầm vào khoảng giữa các nếp gấp.
+ Cầm chụm các nếp gấp vừa tách được kéo ra cho đến khi các nếp gấp này và các nếp gấp phía dưới thân lọ tạo thành hình chữ V (h.2).
- Bước 3. Làm thành lọ hoa gắn tường.
+ Dùng bút chì, kẻ đường giữa hình và đường chuẩn vào tờ giấy hoặc tờ bìa dán lọ hoa.
+ Bôi hồ đều vào một nếp gấp ngoài cùng của thân và đế lọ hoa (h.3).
+ Lật mặt bôi hồ xuống, đặt vát như hình 7 và dán vào tờ giấy bìa.
+ Bôi hồ đều vào nếp gấp ngoài cùng còn lại và xoay nếp gấp sao cho cân đối với phần đã dán, sau đó dán vào bìa thành lọ hoa (h.8a).
+ Bố trí chỗ dán lọ hoa sao cho có chỗ để cắm hoa trang trí (h.8b). HS dùng bút chì vẽ các bông hoa để trang trí lọ hoa.
+ Học sinh quan sát và nhận xét.
+ Tờ giấy gấp lọ hoa hình chữ nhật.
+ Lọ hoa được làm bằng cách gấp các nếp gấp các đều nhau giống như gấp quạt ở lớp 1.
+ Một phần của tờ giấy được gấp lên để làm đế và đáy lọ hoa trước khi gấp các nếp gấp cách đều.
Hình 1
Hình 2
Hình 3
3- Củng cố dặn dò.(3p)
+ Học sinh nhắc lại các bước gấp và làm lọ hoa gắn tường, sau đó cho học sinh tập gấp lọ hoa gắn tường( về nhà).
+ Chuẩn bị tiết sau thực hành.
------------------˜ & ™-----------------
Tuần 26, 27
 Thứ 3 ngày 28, 6 tháng 2 năm 2012
LÀM LỌ HOA GẮN TƯỜNG (T2,3)
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh biết vận dụng kĩ năng gấp, cắt, dán để làm lọ hoa gắn tường.
- Làm lọ hoa gắn tường đúng quy trình kĩ thuật.
- Hứng thú với giờ học làm đồ chơi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Như tiết trước.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1/ Kiểm tra bài cũ:(2p)
2/ Dạy bài mới:
- Giáo viên kiểm tra đồ dùng của học sinh chuẩn bị cho tiết học.
TG
HOẠT ĐÔNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐÔNG CỦA HỌC SINH
30p
* Hoạt động 3. Thực hành.
Mục tiêu: HS biết cách làm lọ hoa GẮN TƯỜNG theo đúng quy trình.
Cách tiến hành: 
+ Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại các bước làm lọ hoa gắn tường bằng cách gấp giấy.
+ Giáo viên tổ chức: trong quá trình học sinh thực hành. Giáo viên quan sát uốn nắn, giúp đỡ cho những em còn lúng túng để các em hoàn thành sản phẩm.
+ Giáo viên tuyên dương, khen ngợi những em trang trí sản phẩm đẹp, có nhiều sáng tạo.
+ Giáo viên đánh gía kết quả học ...  để bàn bằng giấy thủ công, hoặc bằng bìa cứng.
- Làm được đồng hồ để bàn đúng quy trình kĩ thuật.
- Học sinh yêu thích sản phẩm mình làm được.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Mẫu đồng hồ để bàn làmbằng giấy thủ công ( hoặc bìa màu).
- Tranh quy trình làm đồng hồ để bàn.
- Giấy thủ công (bìa màu), giấy trắng, hồ dán, thước 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1/ Kiểm tra bài cũ:(2p)
2/ Dạy bài mới:
- Giáo viên kiểm tra đồ dùng học tập, thủ công của học sinh.
TG
HOẠT ĐÔNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐÔNG CỦA HỌC SINH
12p
18p
* Hoạt động 1. Quan sát và nhận xét.
Mục tiêu: HS quan sát và nhận xét được chiếc đồng hồ.
Cách tiến hành: 
+ Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét.
+ Giới thiệu đồng hồ để bàn, mẫu được làm bằng giấy thủ công (bìa màu) (h.1).
+ Giáo viên nêu câu hỏi định hướng.
+ Giáo viên liên hệ vàso sánh hình dạng, màu sắc, các bộ phận của đồng hồ mẫu với đồng hồ để bàn được sử dụng trong thực tế.
+ Nêu tác dụng của đồng hồ.
* Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.
Mục tiêu: HS làm được chiếc đông hồ để bàn theo đúng quy trình.
Cách tiến hành: 
- Bước 1. Cắt giấy.
+ Cắt 2 tờ giấy thủ công có chiều dài 24 ô, rộng 16 ô để làm đế và làm khung dán mặt đồng hồ( HS có thể không cần dùng giấy màu mà dùng bìa cứng để không phải gấp tờ giấy làm nhiều lần.)
+ Cắt 1 tờ giấy hình vuông có cạnh 10 ô để làm chân đỡ đồng hồ.
+ Cắt 1 tờ giấy trắng có chiều dài 14 ô, rộng 18 ô để làm mặt đồng hồ.( Dùng bìa cứng để làm mặt đồng hồ.)
- Bước 2. Làm các bộ phận của đồng hồ (khung, mặt, đế và chân đỡ đồng hồ ).
+ Làm khung đồng hồ.
- Lấy 1 tờ giấy thủ công dài 24 ô, rộng 16 ô, gấp đôi chiều dài, miết kỹ đường gấp.
- Mở tờ giấy ra, bôi hồ đều vào bốn mép giấy và giữa tờ giấy lại theo đường dấu gấp giữa, miết nhẹ cho 2 nửa tờ giấy dính chặt vào nhau (H.2;3).
+ Làm mặt đồng hồ (h.4;5;6 SGV/250).
+ Làm đế đồng hồ (h.7;8;9 SGV/251).
+ Làm chân đỡ đồng hồ (h.10 SGV/252).
- Bước 3. Làm thành đồng hồ hoàn chỉnh.
+ Dán khung đồng hồ vào phần đế.
+ Dán mặt đồng hồ vào phần khung đồng hồ.
+ Dán chân đỡ vào mặt sau khung đồng hồ.
+ Giáo viên tóm lại các bước làm đồng hồ để bàn và tổ chức cho học sinh tập làm mặt đồng hồ để bàn.
+ Học sinh quan sát, nhận xét.
+ hình dáng.
+ màu sắc.
+ tác dụng của từng bộ phận trên mặt đồng hồ (kim chỉ giờ, chỉ phút, chỉ giây, các số ghi trên mặt đồng hồ ).
3- Củng cố dặn dò.(3p)
+ Nhận xét tiết học.
+ Dặn dò học sinh về nhà tập làm mặt đồng hồ để bàn.
+ CBB: Giấy thủ công, kéo, hồ dán để thực hành “Làm đồng hồ để bàn”.
------------------˜ & ™-----------------
Tuần 29, 30
Thứ 3 ngày 20, 27 tháng 3 năm 2012
LÀM ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN (T2-3)
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh biết làm được đồng hồ để bàn.
- Như tiết trước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Như tiết trước.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1/ Kiểm tra bài cũ:(2p)
2/ Dạy bài mới:
 - Giáo viên kiềm tra đồ dùng chuẩn bị của học sinh để học thực hành: Làm đồng hồ để bàn.
TG
HOẠT ĐÔNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐÔNG CỦA HỌC SINH
30p
* Hoạt động 3. Thực hành.
Mục tiêu: HS làm được chiếc đồng hồ để bàn theo đúng quy trình.
Cách tiến hành: 
+ Giáo viên gọi 1 hoặc 2 học sinh nhắc lại các bước làm đồng hồ để bàn.
+ Giáo viên nhận xét và sử dụng tranh quy trình làm đồng hồ để hệ thống lại các bước làm đồng hồ.
+ Giáo viên nhắc nhở.
+ Giáo viên gợi ý cho học sinh trang trí.
+ Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành làm đồng hồ.
+ Giáo viên đến từng bàn để quan sát, nhận xét, giúp đỡ học sinh còn lúng túng.
+ Giáo viên khen ngợi, tuyên dương học sinh trang trí có nhiều sáng tạo.
+ Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
+ Học sinh thực hành làm đồng hồ để bàn và trang trí.
Bước 1: cắt giấy.
Bước 2: làm các bộ phận của đồng hồ (khung, mặt, đế và chân đỡ đồng hồ).
Bước 3: làm thành đồng hồ hoàn chỉnh.
+ Học sinh khi gấp và dán các tờ giấy để làm đế, khung, chân đỡ đồng hồ cần miết kỹ các nếp gấp và bôi hồ cho đều.
+ Học sinh trang trí, trưng bày và tự đánh giá sản phẩm.
3- Củng cố dặn dò.(3p)
+ Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả học tập của học sinh.+ Dặn dò học sinh giờ học sau chuẩn bị thủ công, kéo, hồ dán để học “Làm quạt giấy tròn”.
------------------˜ & ™-----------------
Tuần 31
 Thứ 3 ngày 3 tháng 4 năm 2012
LÀM QUẠT GIẤY TRÒN ( T 1)
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh biết cách làm quạt giấy tròn.(Cũng không yêu cầu HS phải làm chiếc quạt tròn xoe.)
- Làm được quạt giấy tròn đúng quy trình kĩ thuật.
- Học sinh thích làm đồ chơi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Mẫu quạt giấy tròn có kích thước đủ lớn để học sinh quan sát.
- Tranh quy trình gấp quạt tròn.
- Giấy thủ công, sợi chỉ, kéo, hồ dán, cán quạt chỉ buột.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1/ Kiểm tra bài cũ:(2p)
2/ Dạy bài mới:
- Giáo viên kiểm tra đồ dùng chuẩn bị của học sinh.
TG
HOẠT ĐÔNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐÔNG CỦA HỌC SINH
12p
18p
* Hoạt động 1. Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét.
Mục tiêu: HS quan sát và nhận xét được hình dạng chiếc quạt.
Cách tiến hành: 
+ Giáo viên giới thiệu quạt mẫu và các bộ phận làm quạt tròn, sau đó đặt câu hỏi định hướng quan sát để rút ra nhận xét.
 + Nếp gấp, cách gấp và buột chỉ giống cách làm quạt giấy đã học ở lớp 1.
+ Điểm khác là quạt giấy hình tròn có cán để cầm (h.1).
+ Để gấp được quạt giấy hình tròn cần dán nối 2 tờ giấy thủ công theo chiều rộng.
* Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.
Mục tiêu: HS gấp được chiếc quạt theo đúng quy trình.
Cách tiến hành: 
- Bước 1. Cắt giấy
+ Cắt 2 tờ giấy thủ công hình chữ nhật chiều dài 24 ô, rộng 16 ô để gấp quạt.
+ Cắt 2 tờ giấy thủ công hình chữ nhật cùng màu chiều dài 16 ô, rộng 12 ô để làm cán quạt.( Có thể dùng bìa cứng để làm cán quạt.)
- Bước 2. Gấp, dán quạt.
+ Đặt tớ giấy hình chữ nhật thứ nhất lên bàn, mặt kẻ ô ở phía trên và gấp các nếp gấp cách đều 1 ô theo chiều rộng tờ giấy cho đến hết. Sau đó gấp đôi để lấy dấu giữa. (h.2)
+ Gấp tờ giấy hình chữ nhật thứ hai giống tờ giấy thư nhất.
+ Để mặt màu của 2 tờ giấy hình chữ nhật vừa gấp ở cùng 1 phía, bôi hồ và dán mép 2 tờ giấy đã gấp vào với nhau (h.3). Dùng chỉ buộc chặt vào nếp gấp giữa và bôi hồ lên mép gấp trong cùng, ép chặt (h.4).
- Bước 3. Làm cán quạt và hoàn chỉnh quạt.
+ Lấy từng tờ giấy làm cán quạt gấp cuộn theo cạnh 16 ô với nếp gấp rộng 1 ô (h.5a) cho đến hết tờ giấy. Bôi hồ vào mép cuối và dán lại để được cán quạt (h.5b).
+ Bôi hồ lên 2 mép ngoài cùng của quạt và nửa cán quạt. Sau đó lần lượt dán ép 2 cán quạt vào 2 mép ngoài cùng của quạt (h. 6).
+ Giáo viên nhắc nhở lại các bước.
+ học sinh quan sát và nhận xét.
Hình 1
- Học sinh gấp quạt giấy tròn.
3- Củng cố dặn dò.(3p)
+ Nhận xét tiết học.
+ Dặn dò học sinh về nhà tập gấp quạt giấy tròn.
+ Chuẩn bị thủ công (bìa màu), chỉ buột, cán quạt tiết sau thực hành “Làm quạt giấy tròn”.
------------------˜ & ™-----------------
Tuần 32,33 
 Thứ 3 ngày 10 ,17 tháng 4 năm 2012
LÀM QUẠT GIẤY TRÒN ( T2,3)
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh biết cch lm quạt giấy tròn.(Cũng không yêu cầu HS phải làm chiếc quạt tròn xoe.)
- Làm được quạt giấy tròn đúng quy trình kĩ thuật.
- Học sinh thích làm đồ chơi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Mẫu quạt giấy tròn cĩ kích thước đủ lớn để học sinh quan sát.
- Tranh quy trình gấp quạt tròn.
- Giấy thủ cơng, sợi chỉ, ko, hồ dn, cn quạt chỉ buột.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1/ Kiểm tra bi cũ:(2p)
2/ Dạy bi mới:
- Giáo viên kiểm tra đồ dùng chuẩn bị của học sinh.
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
30p
* Hoạt động 3. Thực hành.
Mục tiêu: HS gấp được chiếc quạt theo đúng quy trình, kỹ thuật)
Cách tiến hành: 
+ Giáo viên gọi 2 học sinh nhắc lại các bước làm quạt giấy tròn.
+ Giáo viên nhận xét và hệ thống lại các bước làm quạt giấy tròn.
+ Giáo viên nhắc học sinh kĩ thuật làm quạt đẹp.
+ Giáo viên quan sát và giúp đỡ học sinh còn lúng túng để các em hoàn thành sản phẩm.
+ Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh và tuyên dương những sản phẩm đẹp.
+ Học sinh thực hành làm quạt giấy tròn và trang trí.
Bước 1: cắt giấy.
Bước 2: gấp, dán quạt.
Bước 3: làm cán quạt và hoàn chỉnh quạt.
+ Học sinh thực hành làm quạt giấy tròn.
+ Học sinh trang trí quạt giấy bằng cách vẽ hình, kẻ các đường màu song song theo chiều dài tờ giấy trước khi gấp quạt.
+ Sau khi gấp xong mỗi nếp gấp phải miết thẳng và kĩ. Gấp xong cần buộc chặt bằng chỉ vào đúng nếp gấp giữa. Khi dán,cần bôi hồ mỏng, đều.
+ Học sinh thực hành.
+ Học sinh trưng bày, nhận xét và tự đánh giá sản phẩm.
3. Củng cố & dặn dò:(3p)
+ Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập, kĩ năng thực hành và sản phẩm của học sinh.
+ Dặn dò học sinh ôn lại các bài đã học và chuẩn bị thủ công, kéo. hồ dán để làm bài kiểm tra cuối năm.
------------------˜ & ™-----------------
Tuần 34 
 Thứ 3 ngày 24 tháng 4 năm 2012
 ÔN TẬP CHƯƠNG III & CHƯƠNG IV
I. MỤC TIÊU:
- Đánh giá kiến thức, kĩ năng làm thủ công của học sinh qua sản phẩm.
- Học sinh tự chọn đã học trong năm và làm được trong giờ kiểm tra.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Các mẫu sản phẩm đã học trong HK II.
- Thủ công, kéo, hồ dán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1/ Kiểm tra bi cũ:(2p)
2/ Dạy bi mới:
- Giáo viên kiểm tra đồ dùng chuẩn bị của học sinh.
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
15’
15’
A. Nội dung kiểm tra.
Đề bài: “ Em hãy làm một trong những sản phẩm thủ công đã học”.
+ Yên cầu của bài kiểm tra.
+ Giáo viên cho học sinh quan sát.
+ Trong quá trình học sinh làm bài kiểm tra. Giáo viên đến quan sát, hướng dẫn những học sinh còn lúng túng để các em hoàn thành bài kiểm tra.
B. Đánh giá .
* Hoàn thành A: Thực hiện đúng quy trình kĩ thuật và làm được sản phẩm hoàn chỉnh, cân đối, nếp gấp đều, đường cắt thẳng. Những sản phẩm hoàn thành, trang trí đẹp, có nhiều sáng tạo được đánh giá hoàn thành tốt A+ .
*Chưa hoàn thành B: 
Thực hiện không đúng quy trình kĩ thuật và chưa làm ra được sản phẩm
+ Học sinh làm được một sản phẩm thủ công theo đúng quy trình kĩ thuật.
+ Học sinh quan sát lại một số mẫu sản phẩm thủ công đã học.
3. Củng cố & dặn dò:(3p)
+ Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ làm bài kiểm tra, kĩ năng thực hành và sản phẩm của học sinh.
+ Nhận xét chung về kiến thức, kĩ năng và thái độ học tập của học sinh.
------------------˜ & ™-----------------

Tài liệu đính kèm:

  • docTHU CONG LOP 3HKII.doc