Giáo án Thủ công 3 - Tuần 1 đến 12

Giáo án Thủ công 3 - Tuần 1 đến 12

Thủ công

Bài 1: Gấp tên lửa ( Tiết 1 )

I Mục tiêu

+ HS biết gấp tên lửa

+ Gấp được tên lửa

+ HS hứng thú và yêu thích gấp hình

II Đồ dùng dạy học

GV : Mẫu tên lửa được gấp bằng giấy khổ A4

 Quy trình gấp tên lửa có hình vẽ minh hoạ

HS : Giấy thủ công ( mầu ), giấy nháp khổ A4, bút màu

III Các hoạt động dạy học chủ yếu

 

doc 15 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 811Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công 3 - Tuần 1 đến 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 1
Thủ công
Bài 1: Gấp tên lửa ( Tiết 1 )
I Mục tiêu
+ HS biết gấp tên lửa
+ Gấp được tên lửa
+ HS hứng thú và yêu thích gấp hình
II Đồ dùng dạy học
GV : Mẫu tên lửa được gấp bằng giấy khổ A4
 Quy trình gấp tên lửa có hình vẽ minh hoạ
HS : Giấy thủ công ( mầu ), giấy nháp khổ A4, bút màu
III Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1 ổn định tổ chức
2 Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra sự vhuẩn bị của HS
3 Bài mới
a HĐ 1: HD HS quan sát và nhận xét
+ GV cho HS quan sát mẫu gấp tên lửa và 
 hỏi về hình dáng, phần mũi, thân
- GV mở dần mẫu gấp
- Gấp lần lượt từng bước
+ Nêu câu hỏi về cách gấp tên lửa
b HĐ 2 : HD gấp
* Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa
- Gấp đôi tờ giấy, lấy dấu giữa ( H1 )
- Mở ra gấp theo đường dấu giữa ( H 2 )
- Gấp theo đường dấu giữa ở H 2 sao cho 2 
 mép bên sát vào đường dấu giữa được H 4 
 sau mỗi lần gấp miết cho thẳng
* Bước 2 : Tạo tên lửa và sử dụng 
- Bẻ các nếp gấp sang 2 bên đường dấu 
 giữa và miết dọc theo đường dấu giữa 
 được tên lửa ( H 5 )
- Cầm vào nếp gấp giữa, cho 2 cánh tên lửa 
 ngang ra, phóng tên lửa theo hướng chếch 
 lên không trung ( H 6 )
+ GV gọi 1, 2 HS lên làm lại
- GV uốn nắn
- HS hát
- Giấy thủ công, bút màu
- HS quan sát
- HS trả lời
- HS gấp theo quy trình
+ HS lên bảng làm
- dưới lớp tập gấp bằng giấy
IV Củng cố, dặn dò
 + Củng cố : Nhắc lại quy trình gấp tên lửa
 + Dặn dò : về nhà gấp lại tên lửa cho đúng, đẹp
Tuần 2
Thủ công
Gấp tên lửa ( tiết 2 )
I Mục tiêu
- HS biết cách gấp tên lửa
- Gấp được tên lửa
- HS hứng thú và yêu thích gấp hình
II Đồ dùng dạy học
GV : Mẫu tên lửa được gấp bằng giấy khổ A4
HS : Giấy thủ công, bút mầu
III Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1 Ôn định tổ chức
2 Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
3 Bài mới
a HĐ 1 Giới thiệu, ghi tên bài
b HĐ 2 HS thực hành gấp tên lửa
+ Cho HS nhắc lại các thao tác gấp tên lửa đã học ở giờ trước.
- Bước 1 : Gấp tạo mũi và thân tên lửa
- Bước 2 : Tạo tên lửa và sử dụng
+ GV cho HS thực hành gấp tên lửa
- GV theo dõi , hướng dẫn những em còn lúng túng
- Chú ý : Các đường gấp phải thẳng và phẳng.
- Gợi ý HS trang trí sản phẩm .
- Chọn ra những sản phẩm đẹp để tuyên dương trước lớp.
- HS hát
- Giấy thủ công
- HS trả lời
- HS thực hành
- HS trang trí sản phẩm
IV Hoạt động nối tiếp
+ Củng cố : Đánh giá sản phẩm của HS
 Cho HS thi phóng tên lửa .
 Yêu cầu : Giữ vệ sinh, trật tự khi chơi .
+ Dặn dò : chuẩn bị bài " Gấp máy bay phản lực "
Tuần 3 
Thủ công
Bài 2 : Gấp máy bay phản lực
I Mục tiêu
	- HS biết cách gấp máy bay phản lực
	- Gấp được máy bay phản lực
	- HS hứng thú gấp hình
II Đồ dùng dạy học
GV : Mẫu gấp máy bay phản lực bằng giấy
 Mẫu gấp tên lửa bài 1
 Quy trình gấp máy bay phản lực
HS : Giấy thủ công, giấy nháp, bút màu
III Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1 Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2 Bài mới
a HĐ 1 : HD HS quan sát
- Giới thiệu mẫu gấp máy bay phản lực
- So sánh mẫu gấp máy bay phản lực và mẫu gấp tên lửa của bài 1 
b HĐ 2 HD mẫu
Bước 1 : Gấp tạo mũi, thân, cánh máy bay.
- Gấp giống như gấp tên lửa được H1, H2
- Gấp toàn bộ phần trên gấp xuống theo đường dấu gấp ở H2 sao cho đỉnh A nằm trên đường dấu giữa, được H3
- Gấp theo đường dấu gấp ở H3, sao cho 2 đỉnh tiếp giáp nhau ở đường dấu giữa được H4
- Gấp theo đường dấu gấp H4 sao cho đỉnh A ngược lên trên đẻ giữ chặt 2 nếp gấp lên được H5
- Gấp tiếp theo đường dấu gấp ở H5 sao cho 2 đỉnh phía trên và 2 mép bên sát vào đường dấu giữa như H6 .
Bước 2 : Tạo máy bay phản lực và sử dụng 
- Bẻ các nếp gấp sang hai bên đường dấu giữa và miết dọc theo đường dấu giữa được máy bay phản lực H7
HD sử dụng : như cách phóng tên lửa
+ GV gọi 1, 2 HS lên bảng thực hiện lại
- Giấy thủ công, giấy nháp
- HS quan sát hính dáng, các phần của máy bay
- HS so sánh
- HS gấp theo quy trình
- HS thực hiện 
- HS theo dõi, gấp bằng giấy nháp
IV Hoạt động nối tiếp
	- Củng cố : GV nhận xét giờ học
- Dặn dò : Chuẩn bị giấy giờ sau gấp tiếp
Tuần 4
Thủ công
 Gấp máy bay phản lực ( tiếp )
I- Mục tiêu
+ HS biết cách gấp máy bay phản lực
+ Gấp được máy bay phản lực
+ HS hứng thú gấp hình
+ Biết cách phóng máy bay
II- Đồ dùng dạy học
GV : Mẫu máy bay phản lực
 Quy trình gấp máy bay phản lực
 Giấy thủ công
HS : Giấy thủ công
III- Các hoạt động dạy học chủ yếu 
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1 Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2 Bài mới
a HĐ 1 : Thực hành gấp máy bay phản lực
- GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện thao tác gấp máy bay phản lực
- GV nhắc HS miết các đường mới cho phẳng
- GV gợi ý cho HS trang trí như vẽ ngôi sao năm cánh hoặc viết chữ Việt Nam lên hai cánh máy bay
- GV quan sát, uốn nắn những HS gấp chưa đúng hoặc còn lúng túng
- GV tuyên dương những em gấp đẹp
- GV đánh giá kết quả học tập của HS
b HĐ 2 : Thi phóng máy bay
- GV nhắc HS giữ trật tự, vệ sinh, an toàn khi phóng máy bay
- Giấy thủ công
- B1 : Gấp tạo mũi, thân, cánh máy bay
- B2 : tạo máy bay phản lực và sử dụng
+ HS thực hành 
- HS trang trí máy bay
+ HS thi phóng máy bay
 IV- Củng cố, dặn dò
	- GV nhận xét kết quả của HS
	- Dặn HS giờ sau mang giấy thủ công, giấy nháp để gấp máy bay đuôi rời
Tuần 5
Thủ công
Bài 3 : Gấp máy bay đuôi rời
I Mục tiêu
 + HS biết cách gấp máy bay đuôi rời
 + Gấp được máy bay đuôi rời
 + HS yêu thích gấp hình
II Đồ dùng dạy học
GV : Mẫu máy bay đuôi rời được gấp bằng giấy thủ công hoặc giấy màu tương đương 
 khổ A4.
 Quy trình gấp máy bay đuôi rời có hình vẽ minh hoạ cho từng bước
 Giấy thủ công và giấy nháp tương đương khổ A4
 Kéo, bút màu, thước kẻ
HS : Kéo, bút, thước, giấy màu
III Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1 Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2 Bài mới
a HĐ 1 : GV HD HS quan sát và nhận xét
- Nhận xét về hình dáng, đầu, cánh, thân, đuôi máy bay
- GV mở dần phần đầu, cánh máy bay trở về lúc chưa gấp
- Tờ giấy dùng để gấp đầu, cánh máy bay có dạng hình gì ?
- Tờ giấy dùng để gấp thân và đuôi máy bay có dạng hình gì ?
b GV HD mẫu
* Bước 1 : Cắt tờ giấy HCN thành một HV và một HCN 
- Gấp chéo tờ giấy HCN như hình 1b
- Gấp tiếp theo đường dấu gấp ở hình 1b, mở tờ giấy ra cắt theo đường dấu gấp được một HV và HCN
* Bước 2 : Gấp đầu và cánh máy bay
* Bước 3 : làm thân và đuôi máy bay
( GV HD như SGV )
+ GV gọi 1 hoặc 2 HS thao tác lại các bước gấp đầu và cánh máy bay đuôi rời
- GV quan sát giúp đờ những em yếu kém
- Giấy màu, thước, kéo, bút...
+ HS quan sát mẫu gấp máy bay đuôi rời
- HS nhận xét
- HS quan sát
- Hình vuông
- Hình chữ nhật
- HS theo dõi
- 1, 2 HS thao tác lại các bước
- Cả lớp gấp đầu và cánh máy bay bằng giấy nháp
IV Củng cố, dặn dò
	- GV nhận xét tiết học
	- Dặn HS giờ sau chuẩn bị giấy thủ công để gấp máy bay đuôi rời 
Tuần 6
Thủ công
Gấp máy bay đuôi rời ( tiếp )
I Mục tiêu
	- HS biết cách gấp máy bay đuôi rời
	- Gấp được máy bay đuôi rời
	- HS yêu thích gấp hình
II Đồ dùng 
GV : Mẫu máy bay đuôi rời
 Quy trình gấp máy bay
 Giấy thủ công
HS : Giấy thủ công, kéo, bút, thước...
III Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động cuả trò
1 Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2 Bài mới
a HĐ 1 HS thực hành gấp máy bay đuôi rời
+ GV hệ thống lại các bước gấp máy bay
- GV đến từng nhóm quan sát, uốn nắn
b HĐ 2 : trưng bày sản phẩm
- GV đánh giá kết quả của HS
- Giấy, bút, thước, kéo..
+ 1, 2 HS thao tác gấp máy bay đuôi rời
( vừa thao tác vừa nêu cách gấp )
- Nhận xét các thao tác gấp của bạn
+ HS thực hành theo nhóm
- HS trang trí trưng bày sản phẩm
- HS phóng máy bay
IV Củng cố, dặn dò
	- GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần, thái độ học tập của HS
	- Dặn HS giờ sau mang giấy thủ công và giấy nháp để học bài sau gấp thuyền phẳng đáy không mui
Tuần 7
Thủ công
Bài 4 : Gấp thuyền phẳng đáy không mui
I Mục tiêu
	- HS biết gấp thuyền phẳng đáy không mui
	- Gấp được thuyền phẳng đáy không mui
	- HS yêu thích gấp hình
II Đồ dùng
	GV : Mẫu thuyền phẳng đáy không mui
 Quy trình gấp thuyền phẳng đáy không mui 
 Giấy thủ công, giấy nháp để HD gấp hình
	HS : Giấy thủ công, giấy nháp
III Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1 Kiểm tra bài cũ
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2 Bài mới
a GV HD HS quan sát và nhận xét
- HS quan sát mẫu gấp thuyền phẳng đáy không mui
+ Thuyền có hình gì ?
+ Mũi thuyền như thế nào ?
+ Đáy thuyền như thế nào ?
+ Nhận xét về 2 bên mạn thuyền ?
+ Thuyền có tác dụng gì ?
+ Trong thực tế thuyền được làm bằng gì ?
- GV mở dần thuyền mẫu cho đến khi trở lại tờ giấy hình chữ nhật sau đó gấp lại để được thuyền mẫu ban đầu
b GV HD mẫu
+ Bước 1 : Gấp các nếp gấp cách đều
- Từ HCN ( H1 ) gấp đôi tờ giấy theo chiều dài, miết theo đường mới gấp cho phẳng ( H2 )
- Gấp đôi mặt trướctheo đường dấu gấp ở H3 được H4
- Lật H4 ra mặt sau, gấp đôi như mặt trước được H5
+ Bước 2 : Gấp tạo thân và mũi thuyền
- Gấp theo đường dấu gấp của H5 để cạnh ngắn trùng với cạnh dài ( H6 )
- Gấp theo đường dấu gấp H6 được H7
- Lật H7 ra mặt sau gấp 2 lần giống như H5, H6 được H8
- Gấp theo dấu gấp của H8 được H9. Lật mặt sau H9 gấp giống như mặt trước được H10
+ Bước 3 : Tạo thuyền phẳng đáy không mui
- Lách 2 ngón tay cái vào trong 2 mép giấy, các ngón còn lại cầm ở hai bên phía ngoài, lộn các nếp vừa gấp vào trong lòng thuyền. Miết dọc theo 2 cạnh thuyền được thuyền phẳng đáy không mui
- Nhắc HS sau mỗi bước gấp cần miết mạnh đường mới gấp cho phẳng 
- Giấy thủ công hoặc giấy nháp
- HS quan sát
- HS nhận xét
- HS quan sát
+ HS quan sát các bước gấp thuyền phẳng đáy không mui
- 1 - 2 HS lên bảng thao tác lại cho cả lớp quan sát
- Nhận xét các thao tác của bạn
- HS tập gấp thuyền phẳng đáy không mui bằng giấy nháp
IV Củng cố, dặn dò
	- GV nhận xét giờ học
	- Về nhà tập gấp thuyền phẳng đáy không mui trên giấy nháp
Tuần 8
Thủ công
Gấp thuyền phẳng đáy không mui ( tiếp )
I Mục tiêu
	+ Biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui
	+ Gấp được thuyền phẳng đáy không mui
	+ HS yêu thích gấp hình
II Đồ dùng
 GV : Mẫu thuyền phẳng đáy không mui
 Quy trình gấp thuyền phẳng đáy không mui 
 Giấy thủ công, giấy nháp để HD gấp hình
	 HS : Giấy thủ công
III Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1 Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- Nhận xét
2 Bài mới
a HĐ 1 : thực hành gấp thuyền phẳng đáy không mui
- GV treo bảng quy trình gấp thuyền phẳng đáy không mui, nhắc lại quy trình gấp thuyền
* Bước 1 : gấp các nếp gấp cách đều
* Bước 2 : gấp tạo thân và mũi thuyền
* Bước 3 : tạo thuyền phẳng đáy không mui
- GV uốn nắn giúp đỡ những HS còn yếu
b HĐ 2 : Trang trí, trưng bày sản phẩm
- Gợi ý : trang trí bằng cách làm thêm mui thuyền gài vào hai khe ở hai bên mạn thuyền
- Chọn ra một số sản phẩm đẹp tuyên dương
- Chấm điểm, nhận xét
- Giấy nháp gấp thuyền phẳng đáy không mui
+ 1 hoặc 2 HS lên bảng thao tác lại các bước gấp thuyền phẳng đáy không mui
+ HS thực hành gấp thuyền phẳng đáy không mui
+ HS trang trí thuyền
IV Củng cố, dặn dò
	- Nhận xét tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS
	- Dặn HS chuẩn bị giấy nháp, giấy thủ công giờ sau gấp thuyền phẳng đáy có mui
Tuần 9
Thủ công
Bài 5 : Gấp thuyền phẳng đáy có mui ( tiết 1 )
I Mục tiêu
- HS biết vận dụng cách gấp thuyền phẳng đáy không mui để gấp thuyền phẳng đáy có mui
	- HS gấp được thuyền phẳng đáy có mui
	- HS hứng thú gấp thuyền
II Đồ dùng
	GV : Mẫu thuyền phẳng đáy có mui. Mẫu thuyền phẳng đáy không mui của bài 4
 Quy trình gấp thuyền phẳng đáy có mui, hình vẽ minh hoạ từng bước
 Giấy thủ công, giấy nháp
	HS : Giấy thủ công, giấy nháp
III Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1 Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2 Bài mới
a Hoạt động 1 : HD HS quan sát, nhận xét
- GV cho HS quan sát mẫu gấp thuyền phẳng đáy có mui
+ Thuyền có hình gì ?
+ Mũi thuyền như thế nào ?
+ Đáy thuyền như thế nào ?
+ Nhận xét về 2 bên mạn thuyền ?
+ Thuyền có tác dụng gì ?
+ Trong thực tế thuyền được làm bằng gì ?
- Nhận xét về sự giống và khác nhau giữa thuyền phẳng đáy không mui và thuyền phẳng đáy có mui
- GV mở dần thuyền phẳng đáy có mui đến khi trở về HCN ban đầu
- Gấp lại theo nếp gấp
b GV HD mẫu
* B 1 : gấp tạo mui thuyền
- Đặt ngang tờ giấy HCN trên bàn
- Gấp 2 đầu tờ giấy vào khoảng 2, 3 ô, miết cho phẳng
- Các bước tiếp theo như gấp thuyền phẳng đáy không mui
* B 2 : Gấp các nếp gấp cách đều
- Gấp đôi tờ giấy theo đường dấu gấp hình 2 được hình 3
- Gấp dôi mặt trước của hình 3 đực hình 4
- Lật H4 ra mặt sau, gấp đôi như mặy trước được H5
* B3 : Gấp tạo thân và mũi thuyền
- Gấp theo đường dấu gấp cạnh ngắn trùng với cạnh dài được H6. 
- Gấp theo đường đấu gấp H6 được H7
- Lật H7 ra mặt sau gấp 2 lần giống như H5, H6 được H 8
- Gấp theo dấu gấp H8 được H9
- Lật H9 ra mặt sau.... được H10
* B4: Tạo thuyền phẳng đáy có mui
- Lách 2 ngón tay vào trong 2 mép giấy
- Các ngón còn lại cầm 2 bên phía ngoài
- Lộn các nếp gấp vào trong lòng thuyền
- Dùng ngón trỏ nâng phần giấy gấp ở 2 đầu thuyền được thuyền phẳng đáy có mui
- Giấy thủ công, giấy mầu
+ HS quan sát
- HS trả lời
- HS nhận xét
- HS quan sát biết được sơ bộ cách gấp
- HS quan sát
- HS lên bảng thao tác tiếp
- 1, 2 HS lên thao tác lại các bức gấp thuyền phẳng đáy có mui
- HS quan sát và nhận xét
- HS tập gấp thuyền phẳng đáy có mui bằng giấy nháp
IV Củng cố, dặn dò
	- GV nhận xét chung giờ học
	- Về nhà tập gấp lại thuyền phẳng đáy có mui
Tuần 10
Thủ công
Gấp thuyền phẳng đáy có mui ( tiết 2 )
I Mục tiêu
- HS biết vận dụng cách gấp thuyền phẳng đáy không mui để gấp thuyền phẳng đáy có mui
	- HS gấp được thuyền phẳng đáy có mui
	- HS hứng thú gấp thuyền
II Đồ dùng
GV : Mẫu thuyền phẳng đáy có mui. Mẫu thuyền phẳng đáy không mui của bài 4
 Quy trình gấp thuyền phẳng đáy có mui, hình vẽ minh hoạ từng bước
 Giấy thủ công, giấy nháp
	HS : Giấy thủ công, giấy nháp
III Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1 Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2 Bài mới
a HĐ 1 : HS thực hành gấp thuền phẳng đáy có mui
- GV quan sát uốn nắn cho HS
- Chú ý miết kĩ các đường mới gấp cho phẳng và lộn thuyền cẩn thận
b HĐ 2 : Trưng bày sản phẩm
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm
- Đánh giá kết quả học tập của HS 
- Giấy nháp, giấy thủ công
+ 1, 2 HS nhắc lại các bước gấp thuyền phẳng đáy có mui và thao tác gấp thuyền
- B1 : Gấp tạo mui thuyền
- B2 : Gấp các nếp gấp cách đều 
- B3 : Gấp tạo thân và mũi thuyền
- B4 : Tạo thuyền phẳng đáy có mui
+ HS thực hành theo nhóm 
+ HS trưng bày sản phẩm
IV Củng cố, dặn dò
	- GV nhận xét chung giờ học
	- Về nhà ôn lại các bài đã học, giờ sau chuẩn bị giấy nháp, giấy thủ công để làm bài kiểm tra chương I - Kĩ thuật gấp hình
Tuần 11
Thủ công
Ôn tập chương I - Kĩ thuật gấp hình
I Mục tiêu
	- Ôn tập kiến thức và kĩ năng gấp các hình đã học
	- HS nắm vững quy trình gấp máy bay phản lực, gấp máy bay đuôi rời, gấp tên lửa
	- Rèn cho HS kĩ năng gấp hình
II Đồ dùng
	GV : Mẫu các quy trình gấp : máy bay phản lực, máy bay đuôi rời, tên lửa
	HS : Giấy nháp, giấy thủ công
III Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1 Kiểm tra bài cũ
- Nêu các hình đã gấp trong chương I
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2 Bài mới
a HĐ 1 : Ôn tập kĩ năng gấp hình
+ GV đưa ra các mẫu gấp và quy trình gấp các hình đã học
- Máy bay phản lực
- Tên lửa
- Máy bay đuôi rời
b HĐ 2 : HS thực hành
- GV giúp đỡ những em còn lúng túng
- HS nêu
- Giấy nháp, giấy thủ công
+ HS nêu lại quy trình gấp từng hình
+ HS thực hành gấp từng hình
IV Củng cố, dặn dò
	- GV nhận xét chung giờ học
	- Về nhà chuẩn bị giấy giờ sau ôn tập tiếp
Tuần 12
Thủ công
Ôn tập chương I - kĩ thuật gấp hình
I Mục tiêu
	- Ôn tập kiến thức và kĩ năng gấp các hình đã học
	- Giúp HS nắm vững quy trình gấp thuyền phẳng đáy không mui, thuyền phẳng đáy có mui
	- Rèn cho HS kĩ năng gấp hình
II Đồ dùng
GV : Mẫu và quy trình gấp : Thuyền phẳng đáy có mui, thuyền phẳng đáy không mui
HS : Giấy thủ công, giấy nháp
III Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1 Kiểm tra bài cũ
- Nêu các bài đã học trong chương I
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2 Bài mới
a HĐ 1 : Ôn tập kĩ năng gấp hình
+ GV đưa ra mẫu gấp và quy trình gấp các hình đã học
- Thuyền phẳng đáy có mui
- Thuyền phẳng đáy không mui
- GV gợi ý giúp đỡ nếu HS còn lúng túng
b HĐ 2 : HS thực hành
- GV quan sát, giúp đỡ những em còn chậm
- HS nêu
- Giấy nháp, giấy thủ công
- HS quan sát và nhắc lại quy trình gấp từng hình
+ HS lần lượt thực hành gấp từng hình
IV Hoạt động nối tiếp
	- GV nhận xét chung giờ học
	- Về nhà ôn lại bài

Tài liệu đính kèm:

  • docTuÇn 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 0 + 11 + 12.doc