Giáo án Thủ công 3 tuần 13 đến 18 - Đỗ Thị Hương Sim - Trường Tiểu Học Vĩnh Nguyên 1

Giáo án Thủ công 3 tuần 13 đến 18 - Đỗ Thị Hương Sim - Trường Tiểu Học Vĩnh Nguyên 1

Thủ công

 Bài: 7

 CẮT - DÁN CHỮ H U

Tiết: 1

I. Mục tiêu

- HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ H, U.

- Kẻ, cắt, dán được chữ H, U đúng quy trình.

- HS thích cắt, dán chữ.

II. Chuẩn bị

- Mẫu chữ H, U đã dán và mẫu chữ H, U rời chưa dán có kích thước đủ lớn.

- Tranh quy trình kẻ, cắt, dán.

- Giấy thủ công, kéo, thước, chì.

III. Hoạt động dạy - học chủ yếu

1. Kiểm tra bài cũ (5')

 

doc 13 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 906Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công 3 tuần 13 đến 18 - Đỗ Thị Hương Sim - Trường Tiểu Học Vĩnh Nguyên 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thủ công 
 Bài: 7
 CẮT - DÁN CHỮ H U
Tiết: 1
I. Mục tiêu
- HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ H, U.
- Kẻ, cắt, dán được chữ H, U đúng quy trình.
- HS thích cắt, dán chữ. 
II. Chuẩn bị
- Mẫu chữ H, U đã dán và mẫu chữ H, U rời chưa dán có kích thước đủ lớn.
- Tranh quy trình kẻ, cắt, dán.
- Giấy thủ công, kéo, thước, chì. 
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu
1. Kiểm tra bài cũ (5’)
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
* Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét 
Mục tiêu:
- HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ H, U.
Cách tiến hành:
- GV giới thiệu mẫu các chữ H, U. Hướng dẫn HS quan sát để rút ra kết luận:
Hs quan sát nêu nhận xét, kết luận 
+ Nét chữ rộng 1 ô. 
+ Chữ H, U có 2 nửa bên giống nhau. Nếu gấp đôi theo chiều dọc thì 2 nửa sẽ trùng nhau.
 * Hoạt động 2: GV hướng dẫn mẫu
 Mục tiêu:
- HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ H, U.
- Kẻ, cắt, dán được chữ H, U đúng quy trình.
- HS thích cắt, dán chữ. 
 Cách tiến hành:
+ Bước 1: Kẻ chữ H, U 
- Kẻ, cắt 2 hình chữ nhật có chiều dài 5 ô, rộng 3 ô trên mặt trái tờ giấy.
Hs quan sát mẫu 
- Chấm các điểm đánh dấu chữ H, U.Kẻ chữ theo các đường đã đánh dấu.(H.2a, 2b). Riêng chữ U cần vẽ các đường lượn như H.2c.
+ Bước 2: Cắt chữ H, U 
Gấp đôi 2 hình chữ nhật theo chiều dọc, mặt ô ra ngoài. Cắt theo đường kẻ, bỏ phần gạch chéo (H.3a, 3b). Mở ra được chữ H, U
+ Bước 3: Dán chữ H, U 
- Kẻ 1 đường chuẩn, Đặt ướm 2 chũ mới cắt cho cân đối.
- Bôi hồ vào mặt kẻ ô của từng chữ và dán vào vị trí đã định (H.4)
- Tổ chức cho HS tập thực hành kẻ, cắt, dán trên giấy nháp 
Hs thực hành 
* Hoạt động cuối: Nhận xét, dặn dò (5’)
- GV nhận xét sự chuẩn bị, thái độ học tập của HS. 
- Dặn dò HS về nhà thực hành trên giấy nháp.
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy
Thủ công 
Bài: 7
 CẮT - DÁN CHỮ H U
Tiết: 2
I. Mục tiêu
- HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ H, U.
- Kẻ, cắt, dán được chữ H, U đúng quy trình.
- HS thích cắt, dán chữ. 
II. Chuẩn bị
- Mẫu chữ H, U đã dán và mẫu chữ H, U rời chưa dán có kích thước đủ lớn.
- Tranh quy trình kẻ, cắt, dán.
- Giấy thủ công, kéo, thước, chì. 
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu
1. Kiểm tra bài cũ (5’)
- Kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập.
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
* Hoạt động 1: HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ H, U.
Mục tiêu:
- HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ H, U.
- Kẻ, cắt, dán được chữ H, U đúng quy trình.
- HS thích cắt, dán chữ. 
Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện các thao tác kẻ, cắt, dán chữ H, U. 
 - 3 hs nhắc lại quy trình kẻ, cắt chữ H,U. 
+ Bước 1: Kẻ chữ H, U 
+ Bước 2: Cắt chữ H, U 
+ Bước 3: Dán chữ H, U 
- GV tổ chức cho HS thực hành.
 Hs thực hành 
- Trong quá trình HS thực hành, GV quan sát, uốn nắn những HS còn lúng túng.
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm và nhận xét.
 Trưng bày theo yêu cầu 
- Đánh giá kết quả thực hành của HS.
* Hoạt động cuối: Nhận xét, dặn dò (5’)
- GV nhận xét sự chuẩn bị, thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. 
- Dặn dò HS mang vật dụng cho giờ học sau: Cắt, dán chữ V.
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy
Thủ công 
Bài: 8
CẮT – DÁN CHỮ V
I. Mục tiêu
- HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ V.
- Kẻ, cắt, dán được chữ V đúng quy trình.
- HS thích cắt, dán chữ. 
II. Chuẩn bị
- Mẫu chữ V đã dán và mẫu chữ V rời chưa dán có kích thước đủ lớn.
- Tranh quy trình kẻ, cắt, dán.
- Giấy thủ công, kéo, thước, chì. 
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu
1. Kiểm tra bài cũ (5’)
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
* Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét 
Mục tiêu:
- HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ V.
Cách tiến hành:
- GV giới thiệu mẫu các chữ V. Hướng dẫn HS quan sát để rút ra kết luận:
 Quan sát và nêu nhận xét, kết luận 
+ Nét chữ rộng 1 ô. 
+ Chữ V có 2 nửa bên giống nhau. Nếu gấp đôi theo chiều dọc thì 2 nửa sẽ trùng nhau.
 * Hoạt động 2: GV hướng dẫn mẫu
 Mục tiêu:
- HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ V.
- Kẻ, cắt, dán được chữ V đúng quy trình.
- HS thích cắt, dán chữ. 
 Cách tiến hành:
+ Bước 1: Kẻ chữ V 
- Kẻ, cắt 1 hình chữ nhật có chiều dài 5 ô, rộng 3 ô trên mặt trái tờ giấy.
Quan sát 
- Lật mặt ô, chấm các điểm đánh dấu chữ V và kẻ theo các điểm đã đánh dấu (H.2)
+ Bước 2: Cắt chữ V 
- Gấp đôi 2 hình chữ nhật theo chiều dọc, mặt ô ra ngoài. Cắt theo đường kẻ, bỏ phần gạch chéo (H.3 ). Mở ra được chữ V
+ Bước 3: Dán chữ V 
- Kẻ 1 đường chuẩn, Đặt ướm chữ mới cắt cho cân đối.
- Bôi hồ vào mặt kẻ ô và dán vào vị trí đã định (H.4)
- Tổ chức cho HS tập thực hành kẻ, cắt, dán trên giấy.
* Hoạt động 3: HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ V.
Mục tiêu:
- HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ V.
- Kẻ, cắt, dán được chữ V đúng quy trình.
- HS thích cắt, dán chữ. 
Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nhắc lại cách kẻ, cắt, dán chữ V theo quy trình. 
2 hs nhắc lại quy trình kẻ, cắt dán chữ V.
+ Bước 1: Kẻ chữ V 
+ Bước 2: Cắt chữ V 
+ Bước 3: Dán chữ V 
- GV tổ chức cho HS thực hành.
Hs thực hành 
- Trong quá trình HS thực hành, GV quan sát, uốn nắn những HS còn lúng túng.
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm và nhận xét.
Trưng bày sản phẩm 
- Đánh giá kết quả thực hành của HS.
* Hoạt động cuối: Nhận xét, dặn dò (5’)
- GV nhận xét sự chuẩn bị, thái độ học tập của HS. 
- Dặn dò HS mang vật dụng cho giờ học sau: Cắt, dán chữ E.
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy
 Thủ công 
Bài: 9
CẮT - DÁN CHỮ E 
 I. Mục tiêu
- HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ E.
- Kẻ, cắt, dán được chữ E đúng quy trình.
- HS thích cắt, dán chữ. 
II. Chuẩn bị
- Mẫu chữ E đã dán và mẫu chữ E rời chưa dán có kích thước đủ lớn.
- Tranh quy trình kẻ, cắt, dán.
- Giấy thủ công, kéo, thước, chì. 
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu
1. Kiểm tra bài cũ (5’)
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
* Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét 
Mục tiêu:
- HS biết cách kẻ,cắt, dán chữ E.
- HS thích cắt, dán chữ. 
Cách tiến hành:
- GV giới thiệu mẫu chữ cái E và hướng dẫn HS quan sát để rút ra nhận xét:
Hs quan sát nhận xét, kết luận 
+ Nét chữ rộng 1 ô.
+ Nửa trên và dưới của chữ E giống nhau. Nếu gấp đôi chữ E theo chiều ngang thì nửa trên và nửa dưới sẽ khít nhau.
 * Hoạt động 2: GV hướng dẫn mẫu	
 Mục tiêu:
- HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ E.
- HS thích cắt, dán chữ. 
 Cách tiến hành:
 + Bước 1: Kẻ chữ E. 
- Cắt1 hình chữ nhật có chiều dài 5 ô, rộng 2 ô rưỡi.
- Lật mặt sau, chấm các điểm đánh dấu chữ E, kẻ chữ E theo điểm đã đánh dấu (H.1)
 + Bước 2: Cắt chữ E
- Gấp đôi chữ E theo chiều ngang. Cắt theo đường kẻ nửa chữ E, bỏ phần gạch chéo (H.3), mở ra được chữ E theo chữ mẫu.
 + Bước 3: Dán chữ E
- Thực hiện như những bài học trước.
- GV tổ chức cho HS tập kẻ, cắt chữ E.
 * Hoạt động 3: HS thực hành cắt, dán chữ E
 Mục tiêu:
- HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ E.
- HS thích cắt, dán chữ. 
 Cách tiến hành:
- HS nhắc lại cách kẻ, cắt chữ E.
2 hs nhắc lại quy trình 
- GV nhận xét và nhắc lại các bước theo quy trình.
+ Bước 1: Kẻ chữ E. 
+ Bước 2: Cắt chữ E.
+ Bước 3: Dán chữ E.
- GV tổ chức cho HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ E.
Thực hành 
- GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ những em còn lúng túng.
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm và nhận xét sản phẩm.
Trưng bày sản phẩm theo tổ.
- Đánh giá sản phẩm thực hành của HS.
* Hoạt động cuối: Nhận xét, dặn dò (5’)
- GV nhận xét sự chuẩn bị, thái độ học tập của HS. 
- Dặn dò HS mang vật dụng cho giờ học sau: Cắt, dán chữ VUI VẺ.
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy
Thủ công 
Bài: 10 
CẮT - DÁN CHỮ VUI VẺ 
Tiết: 1
I. Mục tiêu
- HS biết vận dụng kỹ năng cắt, dán chữ để cắt dán chữ VUI VẺ.
- Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VẺ đúng quy trình kỹ thuật.
- HS yêu thích sản phẩm cắt, dán chữ. 
II. Chuẩn bị
- Mẫu chữ VUI VẺ.
- Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ.
- Giấy thủ công, kéo, thước, chì.... 
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu
1. Kiểm tra bài cũ (5’)
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
* Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét 
Mục tiêu:
- HS biết vận dụng kỹ năng cắt, dán chữ để cắt dán chữ VUI VẺ. 
Cách tiến hành:
- GV giới thiệu mẫu chữ VUI VẺ,yêu cầu HS quan sát và nêu tên các chữ cái có trong mẫu chữ, nhận xét khoảng cách giữa các chữ trong mẫu chữ.
Hs quan sát 
- Gọi HS nhắc lại cách kẻ, cắt, dán các chữ V, E, U, I.
- 1 hs nêu lại quy trình kẻ, cắt dán của 1 chữ 
- GV nhận xét và củng cố lại cách kẻ, cắt chữ.
 * Hoạt động 2: GV hướng dẫn mẫu
 Mục tiêu:
- HS biết vận dụng kỹ năng cắt, dán chữ để cắt dán chữ VUI VẺ.
- Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VẺ đúng quy trình kỹ thuật.
- HS yêu thích sản phẩm cắt, dán chữ. 
 Cách tiến hành:
 + Bước 1: Kẻ, cắt các chữ cái của chữ VUI VẺ. 
- Kích thước, cách kẻ, cắt các chữ V, U, E, I tương tự bài 7 – 10.
Hs quan sát, lắng nghe. 
- Cắt dấu hỏi (?): Kẻ dấu hỏi trong một ô vuông như H. 2a. Cắt theo đường kẻ, bỏ phần gạch chéo, lật sang mặt màu được dấu hỏi (?)
 + Bước 2: Dán thành chữ VUI VẺ.
- Kẻ 1 đường chuẩn,sắp xếp các chữ đã cắt trên đường chuẩn. Khoảng cách giữa các chữ cái trong 1 ô là 1 ô, giữa 2 chữ là 2 ô. Dấu hỏi đặt trên chữ E
- Bôi hồ vào mặt kẻ ô và dán vào vị trí đã định. Dán chữ cái trước, dấu hỏi sau.
- Đặt tờ giấy nháp lên trên cacs chữ vừa dán, miết nhẹ cho các chữ dính phẳng vào vở.
- GV tổ chức cho HS tập kẻ, cắt các chữ cái và dấu hỏi của chữ VUI VẺ.
Hs thực hành trên vở nháp. 
* Hoạt động cuối: Nhận xét, dặn dò (5’)
- GV nhận xét sự chuẩn bị, thái độ học tập của HS. 
- Dặn dò HS về nhà thực hành trên giấy nháp.
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy
Thủ công
Bài: 10 
CẮT - DÁN CHỮ VUI VẺ 
Tiết: 2
I. Mục tiêu
- HS biết vận dụng kỹ năng cắt, dán chữ để cắt dán chữ VUI VẺ.
- Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VẺ đúng quy trình kỹ thuật.
- HS yêu thích sản phẩm cắt, dán chữ. 
II. Chuẩn bị
- Mẫu chữ VUI VẺ.
- Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ.
- Giấy thủ công, kéo, thước, chì.... 
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu
1. Kiểm tra bài cũ (5’)
- Kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập.
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
* Hoạt động 1: HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ H, U.
Mục tiêu:
- HS biết vận dụng kỹ năng cắt, dán chữ để cắt dán chữ VUI VẺ.
- Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VẺ đúng quy trình kỹ thuật.
- HS yêu thích sản phẩm cắt, dán chữ. 
Cách tiến hành:
- GV kiểm tra HS cách kẻ, cắt chữ VUI VẺ.
- GV yêu cầu HS nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán chữ theo quy trình.
3 hs nhắc lại quy trình kẻ, cắt dán chữ VUI VẺ. 
 + Bước 1: Kẻ, cắt các chữ cái của chữ VUI VẺ. 
 + Bước 2: Dán thành chữ VUI VẺ.
- GV tổ chức cho HS thực hành cắt, dán chữ..
Thực hành cắt, dán chữ. 
- Trong quá trình HS thực hành, GV quan sát, uốn nắn những HS còn lúng túng. GV nhắc các em dán các chữ cho cân đối và khoảng cách giữa các chữ đều.
- Sau khi HS dán xong, GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm và nhận xét.
Trưng bày sản phẩm theo bàn. 
- Đánh giá kết quả thực hành của HS. Khen ngợi, động viên các em.
* Hoạt động cuối: Nhận xét, dặn dò (5’)
- GV nhận xét sự chuẩn bị, thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. 
Lắng nghe 
- Dặn dò HS mang vật dụng chuẩn bị cho giờ học sau: Kiểm tra chương II: “Cắt, dán chữ cái đơn giản”
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy

Tài liệu đính kèm:

  • docTC 13-18.doc