Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 18 - Bài: Cắt, dán chữ vui vẻ "TT"

Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 18 - Bài: Cắt, dán chữ vui vẻ "TT"

 I/Mục đích yêu cầu :

 _ HS biết vận dụng kĩ năng kẻ, cắt, dán chữ đã học ở cácbài trước đề cắt, dán chữ VUI VẺ

 _ Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VẺ đúng quy trình kĩ thuật

 _ HS yêu thích sản phẩm cắt, dán chữ

 II/Chuẩn bi:

 1.Giáo viên :

 _ Mẫu chữ VUI VẺ

 _ Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ

 2. Học sinh :

 _Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán

III/Hoạt động lên lớp

 1.Khởi động: 1 hát bài hát

 2. Kiểm tra bài cũ : Dụng cụ thủ công

 3.Bài mới

 

doc 2 trang Người đăng bachquangtuan Lượt xem 3734Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 18 - Bài: Cắt, dán chữ vui vẻ "TT"", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
 MÔN: THỦ CÔNG TUẦN : 18
 BÀI : CẮT , DÁN CHỮ VUI VẺ “TT’	
 Ngày thực hiện: 
 I/Mục đích yêu cầu : 
 _ HS biết vận dụng kĩ năng kẻ, cắt, dán chữ đã học ở cácbài trước đề cắt, dán chữ VUI VẺ 
 _ Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VẺ đúng quy trình kĩ thuật 
 _ HS yêu thích sản phẩm cắt, dán chữ 
 II/Chuẩn bi:
 1.Giáo viên : 
 _ Mẫu chữ VUI VẺ 
 _ Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ
 2. Học sinh : 
 _Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán
III/Hoạt động lên lớp
 1.Khởi động: 1’ hát bài hát
 2. Kiểm tra bài cũ : Dụng cụ thủ công 
 3.Bài mới 
Thời gian
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
ĐDDH
 40’
 *Hoạt động 1 : HS thực hành caté, dán chữ VUI VẺ 
phương pháp trực quan, quan sát, đàm thoại, thực hành
_ Giáo viên kiểm tra học sinh cách kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ
_ Giáo viên nhận xét và nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán chữ theo quy trình 
+ Bước 1 : Kẻ, cắt các chữ cái của chữ VUI VẺ và dấu hỏi (?)
+ Bước 2 : Dán thành chữ VUI VẺ 
_ Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành cắt, dán chữ. Trong quá trình học sinh thực hành, giáo viên quan sát, uốn nắn, giúp đỡ những học sinh còn lúng túng để các mau hoàn thành sản phẩm 
_ Nhắc học sinh dán các chữ cho cân đối, đều, phẳng, đẹp. Muốn vậy, cần dán theo đường chuẩn khoảng cách giữa các chữ cái phải đều. Khi dán phải đặt tờ giấy nháp lên trên các chữ vừa dán và vuốt cho chữ phẵng, không bị nhăn. Dấu hỏi (?) dán sau cùng, cách đầu chữ E nửa ô 
_ Sau khi học sinh dán chữ xong, giáo viên tổ chức cho học sinh trưng bày và nhận xét sản phẩm 
_ Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh và lựa chọn những sản phẩm đẹp, đúng kĩ thuật lưu giữ tại lớp. Đồng thời, khen ngợi để khuyến khích, động viên các em làm được các sản phẩm đẹp 
 _HS thực hành cắt , dán chữ VUI VẺ .
 _HS nhắc lại các bước .
 _HS thực hành cắt và dán .
 _ Học sinh trình bày sản phẩm.
Mẫu chữ và tranh qui trình 
 4 Củng cố : - Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần học tập và kĩ năng thực hành kẻ, cắt, dán chữ của học sinh. 
 5 Dặn dò: 
 + Bài nhà: HS ôn lại các bài trong chương II “ Cắt , dán chữ cái đơn giản” và giờ sau mang giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo, thủ công, hồ dán để làm bài kiểm tra
 + Chuẩn bị: Làm kiểm tra 
 + Các ghi nhận, lưu ý :
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tài liệu đính kèm:

  • docbai 18 THU CONG.doc