Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 7 - Bài: Gấp, cắt, dán ngôi sao và lá cờ đỏ sao vàng (Tiết 2)

Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 7 - Bài: Gấp, cắt, dán ngôi sao và lá cờ đỏ sao vàng (Tiết 2)

 I.Mục đích yêu cầu :

 _ Học sinh biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh .

 _Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng đúng qui trình kĩ thuật

 _Yêu thích các sản phẩm gấp, cắt, dán .

 II.Chuẩn bị :

 1.Giáo viên:_Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công .

 _Giấy thủ công mầu đỏ , màu vàng và giấy nháp .

 _Tranh qui trình gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng

 2.Học sinh : _Đồ dùng học tập

III.Hoạt động lên lớp:

 1.Khởi động: Hát bài hát

 2.Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra đồ dùng học tập

 3.Bài mới

 

doc 2 trang Người đăng bachquangtuan Lượt xem 2456Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 7 - Bài: Gấp, cắt, dán ngôi sao và lá cờ đỏ sao vàng (Tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
MÔN: THỦ CÔNG TUẦN :7
BÀI : GẤP,CẮT,DÁN NGÔI SAOVÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG (tiết 2) 
Ngày thực hiện: 
 I.Mục đích yêu cầu : 
 _ Học sinh biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh .
 _Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng đúng qui trình kĩ thuật 
 _Yêu thích các sản phẩm gấp, cắt, dán . 
 II.Chuẩn bị :
 1.Giáo viên:_Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công .
 _Giấy thủ công mầu đỏ , màu vàng và giấy nháp .
 _Tranh qui trình gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng 
 2.Học sinh : _Đồ dùng học tập 
III.Hoạt động lên lớp:
 1.Khởi động: Hát bài hát
 2.Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra đồ dùng học tập 
 3.Bài mới 
Thời gian
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
ĐDDH
 20’
 10’
­Giới thiệu :Tiết hôm nay, các em tiếp tục gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và hoàn chỉnh lá cờ đỏ sao vàng.
­Hoạt động 1: Học sinh thực hành gấp, cắt dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng 
(Phương pháp trực quan,quan sát,đàm thoại, quan sát) 
_ Giáo viên gọi học sinh nhắc lại và thực hiện các bước gấp, cắt ngôi sao 5 cánh. Gọi một học sinh khác nhắc lại cách dán ngôi sao để được lá cờ đỏ sao vàng . Giáo viên nhận xét và treo tranh quy trình gấp ,dán lá cờ đỏ sao vàng lên bảng để nhắc lại các bước thực hiện.
+Bước 1 : Gấp giấy để cắt ngôi sao vàng 5 cánh .
+Bước 2 : Cắt ngôi sao vàng 5 cánh .
+Bước 3 : Dán ngôi sao vàng 5 cánh vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vàng 
_Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành gấp , cắt dán lá cờ đỏ sao vàng . 
_Giáo viên theo dõi và giúp đỡ những em còn lúng túng hoặc làm chưa đúng .
_Nhắc các em cẩn thận khi sử dụng kéo .
­Hoạt động 2 : Trình bày sản phẩm 
(Phương pháp đàm thoại,quan sát.)
_ Giáo viên tổ chức cho học sinh trưng bày và nhận xét những sản phẩm thực hành của mình.
_Đánh giá sản phẩm thực hành của học sinh 
_Nhắc các em giữ vệ sinh sau khi làm xong.
_ Học sinh nghe giáo viên giới thiệu bài.
_Một học sinh nêu lại các bước gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh 
_ Học sinh gấp, cắt, dán ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng.
_ Học sinh trưng bày sản phẩm của mình và nhận xét các sản phẩm của các bạn.
Lá cờ mẫu cắt dán bằng thủ công 
4.Củng cố :_ Học sinh nhắc lại cách gấp, cắt, dán ngôi sao
5.Dặn dò: _Bài nhà: Tập gấp, cắt, dán ngôi sao cho đều 
 _Chuẩn bị bài : Gấp,cắt, dán bông hoa 
 *Các ghi nhận, lưu ý :
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tài liệu đính kèm:

  • docthu cong TUAN 6.doc