Kế hoạch dạy học - Lớp 3 Tuần 6 - Trường tiểu học xã Kiên Thành

Kế hoạch dạy học - Lớp 3 Tuần 6 - Trường tiểu học xã Kiên Thành

Tập đọc – Kể chuyện :

 TIẾT 11 : BÀI TẬP LÀM VĂN

I. Mục tiêu:

1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng :

- Chú ý các từ ngữ : Làm văn, loay hoay, lia lịa, ngắn ngủi

- Biết đọc phân biệt lời nhân vật : " tôi " với lời mẹ .

2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:

- Hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải cuối bài ( khăn mùi xoa, viết lia lịa, ngắn ngủi ) .

- Đọc thầm khá nhanh, nắm được những chi tiết quan trọng và diễn biến của câu chuyện . Từ câu chuyện, hiểu lời khuyên : Lời nói của HS phải đi đôi với việc làm đã nói thì cố làm cho điều muốn nói .

 

doc 25 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 1025Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch dạy học - Lớp 3 Tuần 6 - Trường tiểu học xã Kiên Thành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 6 : 	Thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2009
	 Hoạt động tập thể :
	 Toàn trường chào cờ 
_________________________________
Tập đọc – Kể chuyện :
 Tiết 11 : Bài tập làm văn 
I. Mục tiêu: 
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng :
- Chú ý các từ ngữ : Làm văn, loay hoay, lia lịa, ngắn ngủi
- Biết đọc phân biệt lời nhân vật : " tôi " với lời mẹ .
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:
- Hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải cuối bài ( khăn mùi xoa, viết lia lịa, ngắn ngủi ) .
- Đọc thầm khá nhanh, nắm được những chi tiết quan trọng và diễn biến của câu chuyện . Từ câu chuyện, hiểu lời khuyên : Lời nói của HS phải đi đôi với việc làm đã nói thì cố làm cho điều muốn nói .
Kể chuyện:
1. Rèn kỹ năng nói :
- Biết sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự trong câu chuyện .
- Kể lại được một đoạn của câu chuyện bằng lời của mình .
2. Rèn kỹ năng nghe .
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ truyện trong SGK .
III. Các hoạt động dạy học:
Tập đọc:
A. KTBC: - 2 HS đọc lại bài : Cuộc họp chữ viết . Sau đó trả lời câu hỏi 	- HS + GV nhận xét 
B. Bài mới:
1. GTB: Ghi đầu bài 
2. Luyện đọc :
a. GV đọc diễn cảm toàn bài : 
- GV hướng dẫn HS cách đọc 
- HS chú ý nghe 
b. GV HD HS luyện đọc, két hợp giải nghĩa từ 
- Đọc từng câu 
+ GV viết bảng : Liu - xi – a , Cô - li – a 
- 1- 2 HS đọc , lớp đọc đồng thanh 
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu 
- Đọc từng đoạn trước lớp 
+ GV gọi HS chia đoạn 
- 1 HS chia đoạn 
- GV HD HS chia đọc đúng 1 số câu hỏi 
( bảng phụ ) 
- Vài HS đọc lại 
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp 
- HS giải nghĩa từ mới 
- Đọc từng đoạn trong nhóm 
- HS nối tiếp nhau đọc theo nhóm 4 
- 3 nhóm thi đọc 
-> GV nhận xét ghi điểm 
- 1 hS đọc cả bài 
- Lớp bình chọn 
3. @ ) Tìm hiểu bài :
* Lớp đọc thầm đoạn 1+2 
- Nhân vật " tôi " trong truyện này tên là gì ? 
- Cô - li – a 
- Cô giáo ra cho lớp đề văn như thế 
- Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ 
Nào ? 
- Vì sao Cô - li – a thấy khó viết bài tập làm văn ? 
- Vì ở nhà mẹ thường làm mọi việc, dành thời gian cho Cô - li – a học .
* Lớp đọc thầm đoạn 3 .
- Thấy ccá bạn viết nhiều, Cô - li – a làm cách gì để bài viết dài ra ? 
- Cô - li –a cố nhớ lại những việc thỉnh thoảng bạn mới làm và kể ra những việc bạn chưa làm bao giờ 
* Lớp đọc thầm đoạn 4 .
Vì sao mẹ bảo Cô - li – a đi giặt quần áo
Lúc đầu Cô - li – a ngạc nhiên ? 
- Cô - li –a ngạc nhiên vì chưa bao giờ phải giặt quần áo 
- Vì sao sau đó, Cô - li – a vui vẻ làm theo lời mẹ ? 
- Vì bạn nhớ ra đó là việc bạn đã nói trong bàic TLV. 
- bài đọc giúp em điều gì? 
-$) Em nào có thể tóm tắt lại được câu chuyện ?
- lời nói phải đi đôi với việc làn. 
- Hs 1-2 em lên tóm tắt . 
- Hs nhận xét . Gv nhận xét 
4. Luyện đọc lại. 
- GV đọc mẫu đoạn 3 và 4 
-HS chú ý nghe. 
- 1 vài HS đọc diễn cảm 
- 4 HS đọc tiếp nối 4 đoạn văn 
-> GV nhận xét ghi điểm 
- > Lớp nhận xét bình chọn 
Kể chuyện :
1. GV nêu nhiệm vụ: Trong phần kể chuyện các em sẽ sắp xếp lại 4 tranh theo đúng thứ tự trong câu chuyện " bài tập làm văn ". Sau đó chọn kể lại 1 đoạn của câu chuyện bằng lời của em ( không phải bằng lời của nhân vật " tôi ") 
2. HD kể chuyện: 
a. Sắp xếp lại 4 tranh theo đúng thứ tự trong câu chuyện .
- GV nêu yêu cầu 
- HS quan sát lần lượt 4 tranh đã đánh dấu 
- GV theo dõi, giúp đỡ thêm những HS còn lúng túng 
- HS tự sắp xếp lại các tranh bằng cách viết ra giấy trình tự đúng của 4 tranh 
- GV gọi HS phát biểu 
- 1 vài HS phát biểu – lớp nhận xét 
- GV nhận xét chốt lại lời giải đúng là : 3- 4 – 2- 1 .
b. Kể lại 1 đoạn của câu chuyện theo lời của em 
- 1 HS đọc yêu cầu kể chuyện và mẫu 
- GV nhắc HS : BT chỉ yêu cầu em chọn 
Kể 1 đoạn của câu chuyện và kể bằng lời của em 
-> HS chú ý nghe 
- 1 HS kể mẫu đoạn 1 và 3 
- Từng cặp HS tập kể 
- 4 HS nối tiếp nhau thi kể 1 đoạn bất kì của câu chuyện 
-> Lớp nhận xét – bình chọn bạn kể hay nhất 
-> GV nhận xét ghi điểm 
5. Củng cố dặn dò: 
- Em có thích bạn nhỏ trong câu chuyện này không ? Vì sao ?
- Về nhà tập kể lại cho người thân nghe 
Chuẩn bị bài sau 
* Đánh giá tiết học 
Toán :
Tiết 26: Luyện tập
I. Mục tiêu:
	- Giúp học sinh 
+ Biết tìm một trong các thành phần bằng nhau của một số .
+ Giải các bài toán liên quan đến tìm một trong các phần bằng nhau của một số có lời văn .
II. Các hoạt động dạy học:
A. KTBC: 1 HS làm BT 1 , 1 HS làm BT 2 ( Tiết 25 ) 
	 - GV nhận xét ghi điểm 
B.Bài mới : 
1. Hoạt động 1 : Bài tập 
a. Bài 1 : @) Yêu cầu HS tìm đúng các phần bằng nhau của một số trong bài tập .
- HS nêu yêu cầu BT 
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu BT 
- HS nêu cách thực hiện – HS làm bảng con 
của 12 cm là : 12 : 2 = 6 ( cm ) 
của 18 kg là : 18 : 2 = 9 ( kg ) 
 của 10 l là : 10 : 2 = 5 ( l ) 
của 24 m là : 24 : 6 = 4 ( m ) 
của 30 giờ là : 30 : 6 = 5 ( giờ ) .
b. Bài 2+ 3 : Yêu cầu giải được bài toán 
Có lời văn liên quan đến tìm một trong ccá thành phần bằng nhau của một số .
+ Bài 2 : 
- HS nêu yêu cầu BT 
- GV HD HS phân tích và nêu cách giải
- HS phân tích bài toán – nêu cách giải 
- GV theo dõi HS làm 
- HS giải vào vở + 1 HS lên bảng làm 
-> Lớp nhận xét 
Giải : 
 Vân tặng bạn số bông hoa là :
30 : 6 = 5 ( bông ) 
Đáp số : 5 bông hoa 
-> GV nhận xét sửa sai cho HS 
+ Bài 3 : 
- HS nêu yêu cầu BT 
* GV giúp HS nắm vững yêu cầu BT 
- HS phân tích bài toán – làm vào vở 
- HS đọc bài làm -> lớp nhận xét 
Giải : 
 Lớp 3A có số HS đang tập bơi là : 
 28 : 4 = 7 ( HS ) 
 Đáp số : 7 HS 
-> Gv nhận xét, sửa sai cho HS 
c. Bài 4 : * yêu cầu nhận dạng đượchình và trả lời đúng câu hỏi của bài tập .
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- HS quan sát – trả lời miệng 
Đã tô màu số ô vuông của hình 2 và hình 4 
$) Một trường A có 220 Hs , trường B có số Hs bằng Hs trường A . Hỏi Hs trường Bcó bao nhiêu em ?
> GV nhận xét , sửa sai cho HS 
- Hs làm bài 
III. Củng cố dặn dò : 
- Nêu nội dung chính của bài ? ( 1 HS ) 
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau 
* Đánh giá tiết học 
	 Đạo đức:
	 Tiét 6: Tự làm lấy việc của mình ( tiếp )
I. Mục tiêu: 
- HS biết tự làm lấy công việc của mình trong học tập, lao động, sinh hoạt ở trường, ở nhà 
- HS có thái độ tự giác, chăm chỉ thực hiện công việc của mình .
II. Tài liệu phương tiện:
- Phiếu thảo luận nhóm, phiếu học tập cá nhân .
- Một số đồ vật cần cho trò chơi : đóng vai 
III. Các hoạt động dạy học :
A. KTBC : 	- Thế nào là tự làm lấy công việ của mình ? 
	- Về nhà em đã tự làm lấy công việc của mình chưa ?
B. Bài mới: 
1. GTB: ghi đầu bài 
2. Hoạt động 1: Liên hệ thực tế .
* Mục tiêu: HS tự nhận xét về những công việc mà mình đã tự làm hoặc chưa tự làm .
* Cách tiến hành :
- GV yêu cầu HS tự liên hệ 
+ Các em đã tự làm lấy công việc của mình chưa ? 
+ Em cảm thấy như thế nào khi hoàn thành công việc ? 
- 1 số HS trình bày trước lớp 
* Kết luận: Khen gợi những em biết tự làm lấy công việc của mình và khuyến khích những HS khác noi theo .
3. Hoạt động 2: Đóng vai 
* Mục tiêu: HS thực hiện được 1 số hành động và biết bày tỏ thái độ phù hợp trong việc tự làm lấy việc của mình qua trò chơi .
* Tiến hành : 
- GV giao cho 1 nửa số nhóm thảo luận xử lý tình huống 1, 1 nửa còn lạu thảo luận xử lý tình huống 2 ( TH trong SGV) 
- Các nhóm độc lập làm việc 
- 1 số nhóm trình bày trò chơi đóng vai trước lớp .
* Kết luận : Nếu có mặt ở đó, các em cần nên khuyên Hạnh nên tự quét nhà vì đó là công việc mà Hạnh đã được giao .
- Xuân nên tự làm trực nhật lớp và cho bạn mượn đồ chơi .	
4. Hoạt động 3: Thảo luận nhóm .
* Mục tiêu : HS biết bày tỏ thá độ của mình về các ý kiến liên quan .
* Tiến hành : 
- GV phát phiếu học tập học tập cho HS 
Và yêu cầu các em bày toe thái độ của 
Mình bằng cách ghi vào ô trống dấu + trước ý kiến em cho là đúng và ghi dấu – trước ý kiến sai 
- Từng HS độc lập làm việc 
- 1 HS nêu kết quả bài làm trước lớp 
- GV kết luận theo từng nội dung 
* Kết luận chung : Trong học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày, em hãy tự làm lấy công việc của mình, không nên dựa dẫm vào người khác . Như vậy, em mới mau tiến bộ và được mọi người quí mến .
C . Củng cố dặn dò :
- Nêu lại ND bài ? 
- Về nhà chuẩn bị bài sau .
* Đánh giá tiết học 
 Thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2009
Toán:
 Tiết 27: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số 
A. Mục tiêu: 
	- Giúp HS:
+ Biết thực hiện phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số và chia hết ở tất cả các lượt chia .
+ Củng cố về tìm một trong các thành phần bằng nhau của một số .
B. Các hoạt động dạy học : 
I. KTBC: 2 HS lên bảng làm 2 phép tính 	
 	 - HS 1 : Tìm của 12cm 
	 - HS 2 : Tìm của 24m 
 -> GV + HS nhận xét ghi điểm 
II. Bài mới : 
1. Hoạt động 1: HD thực hiện phép chia 96 : 3 
* Yêu cầu HS nắm được cách chia 
- GV viết phép chia 96 : 3 lên bảng 
- HS quan sát 
+ Đây là phép chia số có mấy chữ số cho số có mấy chữ số ? 
-> Là phép chia số có 2 chữ số ( 96 ) cho số có một chữ số ( 3 ) 
+ Ai thực hiện được phép chia này ? 
- HS nêu 
- GV hướng dẫn : 
+ Đặt tính : 96 3 
- HS làm vào nháp 
+ Tính : 9 chia 3 được 3, viết 3 
 3 nhân 3 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0 
- HS chú ý quan sát 
 Hạ 6, 6 chia 3 được 2, viết 2 
 2 nhân 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0 
- Vài HS nêu lại cách chia và nêu miệng 
 96 : 3 = 32 
Vậy 96 : 3 = 32 
2. Hoạt động 2: Thực hành 
a. Bài 1: @) Củng cố cho HS kỹ năng thực hành chia số có hai chữ số cho số có một chữ số . 
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- GV yêu cầu HS thực hiện vào bảng con 
- HS thực hiện vào bảng con 
-> GV nhận xét sửa sai cho HS 
b. bài 2: * Củng cố cách tìm một trong 
Các phần bằng nhau của một số .
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- GV HD HS làm vào bảng con 
- HS thực hiện vào bảng con 
a. của 96 kg là : 69 : 3 = 23 ( kg ) 
 của 36 m là : 36 : 3 = 12 ( m ) 
 b. của 24 giờ là : 24 : 2 = 2 ( giờ ) 
 của 48 phút là : 48 : 2 = 24 ( phút ) 
-> GV sửa sai cho HS sau mỗi lần giơ 
Bảng 
c. Bài 3: * Củng cố cách tìm một phần mấy của một số thông qua bài toán có lời văn .
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- GV HD HS làm vào vở 
- HS nêu cách giải – giải vào vở 
- 1 HS lên bảng giải -> cả lớp nhận xét 
Giải : 
 Mẹ biếu bà số quả cam là : 
 36 : 3 = 12 ( quả ) 
 Đáp số : 12 quả cam 
GV nhận xét, sửa sai cho HS 
$)Hỏi mẹ còn bao nhiêu quả cam ?
III. Củng  ... ? 
- Điều gì sẽ sảy ra nếu 1 trong các cơ quan của thần kinh bị hỏng ? 
+Bước 3 : làm việc cả lớp 
- Đại diện các nhóm trình bày kết qủa thảo luận ( mỗi nhóm 1 câu hỏi ) nhóm khác nhận xét 
* GV kết luận : 
- Não và tuỷ sống là trung ương thần kinh điều khiển mọi hoạt động của cơ thể 
- Một số dây thần kinh dẫn luồng thần kinh nhận được từ các cơ quan của cơ thể về não hoặc tuỷ sống .Một số dây thần kinh khác lại dẫn luồng thần kinh từ não hoặc tuỷ sống đến các cơ quan .
IV. Củng cố- dặn dò : 
- Nêu lại ND bài ? 
- Nhận xét tiét học, chuẩn bị bài sau 
 Thể dục:
	 Tiết 12: Đi chuyển hướng phải trái 
	Trò chơi : Mèo đuổi chột 
I. Mục tiêu: 
- Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng . Yêu cầu biết và thực hiện được động tác tương đối chính xác .
- Học động tác di chuyển hướng phải, trái . Yêu cầu biết và thực hiện ở mức độ tương đối đúng .
- Chơi tro chơi : " mèo đuổi chuột" . Yêu cầu biết cách chơi và chơi trò chơi đúng luật .
II. Địa điểm phương tiện: 
- Địa điểm : Sân trường , dọn vệ sinh sạch sẽ 
- Phương tiện : coi, kẻ vạch, dụng cụ cho phần tập đi chuyển hướng .
III. Nội dung và phương pháp lên lớp : 
 Nội dung 
Định lượng 
 Phương pháp tổ chức 
A. Phần mở đầu : 
 5 – 6' 
ĐHTT: 
1. Nhận lớp : 
 X x x x x
- Cán sự lớp báo cáo sĩ số 
 X x x x x
- Gv nhận lớp, nêu nhiệm vụ giờ học
2. Khởi động : 
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 
ĐHTL : 
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp . Trò chơi kéo cưa lừa sẻ 
 x x x x 
 x x x 
B. Phần cơ bản : 
 20 – 25' 
ĐHTL : 
1. Ôn tập hợp hàng ngang dóng hàng 
x x x x x
x x x x x
- HS tập theo tổ , tổ trưởng điều khiển 
-> GV quan sát sửa sai 
2. Học đi chuyển hướng phải, trái : 
- GV nêu tên, làm mẫu và giới thiệu : Lúc đầu đi chậm sau đó tốc độ tăng dần, ngưởitước cách người sau 2 m 
- HS thực hành đi : Ôn đi theo đường thẳng rồi mới chuyển hướng 
-> GV quan sát uốn nắn 
3. Chơi trò chơi : Mèo đuổi chuột 
- GV nhắc lại cách chơi và luật chơi 
ĐHTC : 
C. Phần kết thúc :
 5'
ĐHXL:
- Thả lỏng, đi chậm vỗ tay và hát 
 x x x x x
- GV cùng HS hệ thống lại bài 
 x x x x x
- GV giao bài tập về nhà 
 Tập viết:
	 Tiết 6: Ôn chữ hoa : D, Đ
I. Mục tiêu:
- Củng cố cách viết các chữ hoa D, Đ thông qua bài tập ứng dụng .
- Viết tên riêng ( Kim Đồng ) bằng chữ cỡ nhỏ .
- Viét câu ứng dụng : " Dao có mài mới sắc, người có học mới khôn " bằng chữ cỡ nhỏ .
II. Đồ dùng dạy học: 
	- Mẫu chữ viét hao D, Đ 
	- Tên riêng Kim đồng và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li .
III. Các hoạt động dạy học: 
A. KTBC: 	- KT vở tập viết của HS 
	- 2, 3 HS lên bảng viết : Chu Văn An 
B. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài: 
2. HD HS viết trên bảng con :
a. Luyện viết chữ hoa : 
- GV yêu cầu HS quan sát vào vở tập viết 
- HS quan sát vào vở tập viết 
+ Hãy tìm các chữ hoa có trong bài ? 
- D, Đ, K 
- GV treo chữ mẫu 
- HS quan sát nêu cách viết 
- GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ 
- HD chú ý nghe và quan sát 
- GV đọc K, D, Đ 
- HS luyện viết rrên bảng con 2 lần 
- GV quan sát, sửa sai cho HS 
b. Luyện viét từ ứng dụng .
- GV gọi HS đọc từ ứng dụng 
- 2 HS đọc từ ứng dụng 
+ Hãy nói những điều em biết về anh Kim Đồng ? 
- HS nêu 
- GV đọc Kim Đồng 
-HS tập viết vào bảng con 
-> Gv quan sát, sửa sai cho HS 
c. Luyện viết câu ứng dụng .
- GV gọi HS đọc 
- HS đọc câu ứng dụng 
- GV giúp HS hiểu câu ứng dụng : Con người phải chăm học mới khôn ngoan 
- GV đọc : Dao 
- HS tập viết trên bảng con 
-> Gv quan sát, sửa sai cho HS 
3. HD HS tập viết vào vở tập viết .
- GV nêu yêu cầu 
+ Viết chữ D : 1 dòng 
+ Viết chữ Đ, K : 1 dòng 
+ Viết tên Kim Đồng : 2 dòng 
+ Viết câu tục ngữ : 5 lần 
-> GV quan sát, uống nắn cho HS 
- HS viết vào vở tập viết 
4. Chấm chữa bài ;
- GV thu bài chấm điểm 
- GV nhận xét bài viết 
-HS chú ý nghe 
5. Củng cố dặn dò .
- về nhà học bài chuẩn bị bài sau 
* Đánh giá tiết học 
 Thứ sáu ngày 18 tháng 9 năm 2009
Chính tả : ( nghe – viết )
	Tiết 12: Nhớ lại buổi đầu đi học 
	 Phân biệt eo/ oeo ; s / x ; ươn / ương 
I. Mục tiêu: 
	Rèn kỹ năng viết chính tả :
1. Nghe – viét, trình bày đúng một đoạn văn trong bài : Nhớ lại buổi đầu đi học . Biết viết hoa các chữ đầu dòng, đầu câu, ghi đúng các dấu câu .
2. Phân biệt được cặp vần khó eo / oeo; phân biệt cách viết một số tiếng có âm đầu hoặc vần dễ lẫn ( s / x; ươn / ương ) .
II. Đồ dùng dạy học :
- Bảng lớp viết 2 lần BT2 
- Bảng quay làm BT3 .
III. Các hoạt động dạy học:
A. KTBC: 	- GV đọc : khoeo chân, đèn sáng, xanh xao 
	-> Lớp viết bảng con 
B. Bài mới: 
1. GTB : ghi đầu bài 
2. HD nghe – viết :
a. HD HS chuẩn bị .
- GV đọc 1 lần đoạn văn sẽ viết chính tả 
- HS chú ý nghe 
- 1, 2 HS đọc lại 
- Luyện viét tiếng khó 
+ GV đọc : bỡ ngỡ, nép, quãng trời, ngập ngừng 
- HS luyện viết vào bảng con 
@). GV đọc : 
- HS nghe viết bài vào vở
- GV quan sát, sửa và hướng dẫn cho HS 
c. Chấm chữa bài :
- GV đọc lại bài 
- HS dùng bút chì soát lỗi 
- GV thu vở chấm điểm 
- GV nhận xét bài viết 
3. HS làm bài tập :
a. Bài 2 : 
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập 
- Vài HS nêu yêu cầu bài tập 
- Cả lớp làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm 
-> GV nhận xét chốt lại lời giải đúng 
- Lớp nhận xét 
Nhà nghèo, đường ngoằn ngèo, cười ngặt nghẽo, ngoẹo đầu .
- Cả lớp chữa bài đúng vào vở 
$). Bài 3a : 
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- 2 HS lên bảng làm bảng quay, lớp làm vào nháp 
-> GV nhận xét 
- Cả lớp nhận xét 
a. Siêng năng ; xa xiết 
3. Củng cố dặn dò :
- Nêu lại ND bài học 
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau 
Tập làm văn:
	 Tiết 6 : Kể lại buổi đầu đi học 
I. Mục tiêu: 
1. Rèn kỹ năng nói : HS bước đầu kể lại được một vài ý nói về buổi đầu đi học .
2 . Rèn kỹ năng viết : viết lại được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn ( từ 5 – 7 câu ) diễn đạt rõ ràng .
II. Đồ dùng dạy học :
- Vở bài tập 
III. Các hoạt động dạy học :
A. KTBC : - Để tổ chức tốt cuộc họp cần chú ý điều gì ? 	
	 - Nêu vai trò của người điều khiển cuộc họp ?
B. Bài mới :
1. GTB: ghi đầu bài 
2. Hướng dẫn làm bài .
@) Bài tập 1 : 
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- GV nêu yêu cầu ; cần nhớ lại buổi đầu đi học của mình để kể bằng lời chân thật, có cái riêng 
- GV gợi ý : Cần nói rõ buổi đầu em đi học là buổi sáng hay buổi chiều, thời tiết nào? âi dẫn em đến trường, lúc đầu em bỡ ngỡ ra sao ? buổi đầu kết thúc thế nào ? cảm xúc của em về buổi học đó 
- HS chú ý nghe 
- 1 HS khá giỏi kể mẫu 
-> GV nhận xét 
- Lớp nhận xét 
- HS kể theo cặp 
- 3 – 4 HS thi kể 
-> Gv nhận xét ghi điểm 
b. Bài tập 2 : 
- Hs nêu yêu cầu bài tập2 
- GV nhắc HS chú ý viết giản dị, chân thật những điều vừa kể . Viết từ 5-7 câu 
- HS chú ý nghe 
Hoặc nhiều hơn 7 câu 
- HS viết bài vào vở 
- 5-7 em đọc bài làm 
-> GV nhận xét –ghi điểm 
$) Khuyến khích Hs viết thành một bài văn .
-> Lớp nhận xét 
3. Củng cố dặn dò: 
- Nêu lại ND bài ? 
- 1 HS 
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau 
* Đánh giá tiết học .
Toán :
	 Tiết 30:Luyện tập 
I. Mục tiêu:
	Giúp HS :
Xác định được về chia hết, chia có dư và đặc điểm của số dư .
Vận dụng chia hết trong giải toán 
II. Các hoạt động dạy học :
A. KTBC: 	-2 HS lên bảng làm phép tính 
 19	 3 và 29 6 
II. Bài mới: 
1. Hoạt động 1: Bài tập 
@) Bài 1+2 : Củng cố về cách đặt tính và kỹ năng thực hành chia .
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- HS thực hiện vào bảng con 
 17 2 35 4 42 5 58 6
 16 8 32 8 40 8 54 9
 1 3 2 4 
-> GV nhận xét sau mỗi lần giơ bảng 
b. Bài 2: 
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập 
- 2 HS nêu yêu cầu bài tập 
- 3 HS lên bảng làm, lớp làm vào nháp 
 24 6 32 5 30 5 34 6
 24 4 30 6 30 6 30 5
 0 2 0 4 
-> GV nhận xét 
-> Lớp nhận xét 
c. Bài 3 : Củng cố về phép chia hết thông qua bài toán có lời văn 
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- HS phân tích bài toán – giải vào vở 
- GV HD HS phân tích và giải vào vở 
- HS đọc bài của mình , lớp nhận xét 
 Bài giải :
 Lớp học đó có số HS giỏi là :
 27 : 3 = 9 ( HS ) 
 Đáp số : 27 học sinh 
-> GV nhận xét 
- Cả lớp nhận xét 
$) Bài 4 : Củng cố phép chia hết, phép chia có dư .
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- HS dùng bút khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 
-> GV nhận xét sửa sai cho HS 
C. Củng cố dặn dò : 
- Nêu lại ND bài ? 
- 1 HS 
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau 
* Đánh giá tiết học 
Thủ công
Tiết 6: GẤP,CẮT, DÁN NGễI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG 
(Tiết 2)
I. Mục tiờu:
 Gấp, cắt, dỏn được ngụi sao 5 cỏnh và lỏ cờ đỏ sao vàng đỳng quy trỡnh kỹ thuật 
II Giỏo viờn chuẩn bị: 
Tranh quy trỡnh gấp, cắt, dỏn lỏ cờ đỏ sao vàng .
III. Cỏc hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài
Hoạt động dạy
Hoạt động học
 Hoạt động3: Học sinh thực hành gấp, cắt, dỏn ngụi sao năm cỏnh và lỏ cờ đỏ sao vàng.
 Giỏo viờn gọi học sinh nhắc lại và thực hiện cỏc bước gấp, cắt ngụi sao năm cỏnh. Giỏo viờn nhận xột theo tranh quy trỡnh gấp, cắt, dỏn lỏ cờ đỏ sao vàng lờn bảng để nhắc lại cỏc bước thực hiện 
 Giỏo viờn tổ chức cho học sinh thực hành gấp, cắt, dỏn lỏ cờ đỏ sao vàng. Chỳ ý giỳp đở, uốn nắn những học sinh làm chưa đỳng, cũn lỳng tỳng. 
 Giỏo viờn tổ chức cho học sinh trưng bày, nhận xột những sản phẩm thực hành. Đỏnh giỏ sản phẩm thực hành của học sinh.
 Cũng cố, dăn dũ:
 Nhận xột kết quả thực hành của học sinh.
 Dặn dũ học sinh giờ học sau mang đầy đủ dụng cụ để học bài “ Gấp, cắt, dỏn bụng hoa ”
Học sinh nhắc lại cỏch dỏn ngụi sao để được lỏ cờ đỏ sao vàng.
Hoạt động tập thể 
Sinh hoạt lớp 
 Nhận xét trong tuần
I. Yêu cầu:
- H S nhận ra những ưu điểm và tồn tại trong mọi hoạt động ở tuần 6
- Biết phát huy những u điểm và khắc phục những tồn tại còn mắc phải.
II. Lên lớp:
1/ Nhận xét chung:
 - Trong tuần vừa rồi lớp chúng ta kết quả còn thấp .
 - Một số ngày như thứ 3, 4 vệ sinh còn chưa được sạch . 
	- Duy trì tỷ lệ chuyên cần cao.Đi học đúng giờ, xếp hàng ra vào lớp nhanh nhẹn.
	- Có ý thức tự quản cao.Trong học tập có nhiều tiến bộ, hăng hái phát biểu xây dựng bài.
	 - Khen: Hoà ,Hiện ,Hoan .
2/ Phươg hướng tuần 6
	- Phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại của tuần 6
- Tiếp tục rèn chữ và kiểm tra thờng xuyên học sinh yếu.
 - Nhắc nhở hs còn chưa nghiêm túc trong giờ học .
 - Kế hoạch kèm học sinh yếu ở cuối buổi học 

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 6.doc