Giáo án Lớp 3 Tuần 7 - Trường Tiểu học Nghĩa Tân

Giáo án Lớp 3 Tuần 7 - Trường Tiểu học Nghĩa Tân

 Tập đọc - Kể chuyện

 TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG

I/ Mục tiêu : A/ Tập đọc

1. Kiến thức và kĩ năng :

- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện và lời các nhân vật.

- Hiểu lời khuyên từ câu chuyện : Không được chơi bóng dưới lòng đường vì dễ gây tai nạn. Phải tôn trọng luật giao thông, tôn trọng luật lệ quy tắt chung của cộng đồng (Trả lời được các CH trong SGK).

 B/ Kể chuyện

- Kể lại được một đoạn của câu chuyện.

2. Thái độ : Biết tông trọng và giữ luật lệ chung nơi công cộng.

*Giáo dục KNS : Kiểm soát cảm xúc, ra quyết định và đảm nhận trách nhiệm.

II/ Chuẩn bị : Tranh minh họa sách giáo khoa, bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc

 

doc 27 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 13/06/2017 Lượt xem 160Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 Tuần 7 - Trường Tiểu học Nghĩa Tân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 7
 Thứ hai ngày 26 tháng 09 năm 2011
Tiết 1: CHÀO CỜ
 __________________________________________
 Tập đọc - Kể chuyện 
 TRAÄN BOÙNG DÖÔÙI LOØNG ÑÖÔØNG
I/ Mục tiêu : A/ TËp ®äc
1. Kiến thức và kĩ năng :
- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện và lời các nhân vật.
- Hiểu lời khuyên từ câu chuyện : Không được chơi bóng dưới lòng đường vì dễ gây tai nạn. Phải tôn trọng luật giao thông, tôn trọng luật lệ quy tắt chung của cộng đồng (Trả lời được các CH trong SGK).
 B/ KÓ chuyÖn
- Kể lại được một đoạn của câu chuyện.
2. Thái độ : Biết tông trọng và giữ luật lệ chung nơi công cộng.
*Giáo dục KNS : Kiểm soát cảm xúc, ra quyết định và đảm nhận trách nhiệm.
II/ Chuẩn bị : Tranh minh họa sách giáo khoa, bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc. 
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Kiểm tra bài cũ :
- Gọi 3 em đọc thuộc lòng một đoạn trong bài “ Nhớ lại buổi đầu đi học “ + TLCH.
- Giáo viên nhận xét ghi điểm 
 2.Bài mới: Tập đọc 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
Hoạt động2:Luyện đọc: 
* Đọc diễn cảm toàn bài. 
* H/ dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.
- Đọc từng câu trước lớp, GV sửa sai. 
- Gọi HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trước lớp.
- Nhắc nhớ ngắt nghỉ hơi đúng và giúp các em hiểu nghĩa của từ: cánh phải, cầu thủ, khung thành...
- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm.
- Mời 3HS nối tiếp thi đọc 3 đoạn của bài. 
- Yêu cầu cả lớp đọc ĐT cả bài.
Hoạt động3:HD tìm hiểu bài : 
KNS : Kiểm soát cảm xúc, ra quyết định và đảm nhận trách nhiệm.
- Yêu cầu lớp đọc thầm TLCH :
+ Các bạn nhỏ chơi đá bóng ở đâu ? 
+ Vì sao trận bóng phải tạm dừng lại lần đầu ? 
+ Vì sao mà trận bóng phải dừng hẳn?
+Thái độ của các bạn nhỏ như thế nào khi tai nạn xảy ra?
+ Tìm các chi tiết cho biết Quang rất ân hận khi mình gây ra tai nạn ?
+ Câu chuyện này muốn nói lên điều gì ? Hoạt động 4: Luyện đọc lại . 
- GV đọc mẫu đoạn , hướng dẫn học sinh đọc đúng câu khó trong đoạn.
- Mời 2 nhóm thi đọc phân vai.
- Giáo viên và lớp theo dõi bình chọn cá nhân, nhóm đọc hay nhất .
Hoạt động 5: Kể chuyện. 
.GV nêu nhiệm vụ: 
- Hướng dẫn học sinh kể lại một đoạn của câu chuyện .
- Hướng dẫn. kể mẫu
- Cho HS tập kể.
- Gọi hs kể chuyện :
 - Giáo viên cùng lớp bình chọn người kể hay nhất .
3.Củng cố dặn dò : 
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau.
- 3 HS lên đọc thuộc lòng một đoạn trong bài mà em thích và TLCH.
- Cả lớp nghe GV giới thiệu bài.
- Lớp theo dõi lắng nghe 
- HS tiếp nối nhau đọc từng câu.
- Đọc nối tiếp từng đoạn trước lớp kết hợp tìm hiểu nghĩa của các từ ở mục chú giải.
- Luyện đọc theo nhóm.
- 3 HS thi đọc, lớp nhận xét 
- Cả lớp đọc ĐT cả bài.
- Cả lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi. 
- HS trả lời.
- Lắng nghe đọc mẫu.
- 2 nhóm lên thi đọc .
- Cả lớp theo dõi nhận xét bình chọn nhóm đọc tốt nhất .
- Lắng nghe
-Tập kể 1 đoạn của câu chuyên mà mình thích.
- Một em lên kể mẫu, lớp theo dõi.
- Tập kể theo cặp.
- Lần lượt từng em kể
- Lớp theo dõi bình xét bạn kể hay nhất 
________________________________________
Toán :TiÕt 31
BAÛNG NHAÂN 7.
I. Mục tiêu : 
1. Kiến thức và kĩ năng :
 - Bước đầu thuộc bảng nhân 7.
 - Vận dụng phép nhân 7 trong giải toán
2. Thái độ : Có ý thức học thuộc bảng nhân.
II/ Chuẩn bị : - Các tấm bìa mỗi tấm có 7 chấm tròn.
 - SGK, vở BT, đồ dùng học tập cá nhân.
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
 1.Bài cũ :
- Gọi 3HS lên bảng làm BT: Đặt tính rồi tính 30 : 5 34 : 6 20 : 3
- Nhận xét ghi điểm.
 2.Bài mới: 
Hoạt động1:Giới thiệu bài : 
Hoạt động2: HD thành lập bảng nhân.
+ Gắn 1 tấm bìa có 7 chấm tròn lên bảng và hỏi: Có mấy hình tròn
+ 7 chấm tròn được lấy mấy lần?
+ 7 được lấy mấy lần?
+ 7 được lấy 1 lần nên ta lập được phép nhân: 7 x 1 = 7 (giáo viên ghi lên bảng)
+ Gắn tiếp 2 tấm bìa lên bảng và hỏi : Có hai tấm bìa, mỗi tấm có 7 chấm tròn, vậy 7 chấm tròn được lấy mấy lần?
+ Vậy 7 lấy được mấy lần?
+ 7 nhân 2 bằng mấy?
+ Vì sao biết 7 nhân 2 bằng 14?
(Hãy chuyển phép nhân 7 x 2 thành phép cộng tương ứng rồi tìm kết quả)
+ Hướng dẫn học sinh lập phép nhân 7 x 3, tương tự như phép nhân 7 x 2
+ Y/c học sinh cả lớp tìm kết quả của các phép tính còn lại trong bảng nhân 7 vào vở nháp
+ Giáo viên chỉ vào bảng nói: Đây là bảng nhân 7.
+ Các phép nhân trong bảng đều có 1 thừa số là7, thừa số còn lại lần lượt là các số 1,2,310
+ Y/c học sinh đọc bảng nhân 7 sau đó cho học sinh học thuộc bảng nhân
+ Xóa dần bảng cho học sinh đọc thuộc
+ Tổ chức học sinh thi đọc thuộc
Hoạt động3:Luyện tập
* Bài 1
+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
+ Y/c học sinh tự làm bài
* Bài 2
+ Gọi 1 học sinh đọc đề bài
+ Mỗi tuần lễ có bao nhiêu ngày?
+ Bài toán yêu cầu tìm gì?
+ Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở?
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 3 
-Yêu cầu quan sát và điền số thích hợp vào chỗ chấm để có dãy số.
- Gọi HS đọc dãy số vừa điền. 
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
3.Củng cố - Dặn dò 
- Nhận xét đánh giá tiết học 
- Dặn về nhà học và làm bài tập .
- 3 học sinh lên bảng làm bài.
- Cả lớp theo dõi nhận xét.
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu bài
+ Quan sát hoạt động của giáo viên.
+ 7 chấm tròn
+ 7 chấm tròn được lấy 1 lần
+ 7 được lấy 1 lần
+ Học sinh đọc phép nhân
+ Quan sát thao tác của giáo viên và trả lời: 
7 chấm tròn được lấy 2 lần
+ 7 lấy dược 2 lần
+ 7 nhân 2 bằng14
+ Vì 7 x 2 = 7 + 7 = 14 nên 7 x 2 = 14
+ 7 học sinh lần lượt lên bảng viết kết quả các phép nhân còn lại trong bảng nhân 7
+ Cả lớp đọc đồng thanh, sau đó tự học thuộc
+ Đọc bảng nhân
- Tính nhẩm
+ Làm bài và kiểm tra bài của bạn
+ 1 học sinh đọc đề bài
+ 7 ngày
+ Số ngày của 4 tuần lễ
+ 1 học sinh lên bảng làm bài, lớp làm vào vở.
- Quan sát và tự làm bài.
- 1HS lên bảng điền, cả lớp theo dõi bổ sung.
- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài 
- Về nhà học thuộc bảng nhân 7.
______________________________________________ 
Đạo đức Tiết 7 
 QUAN TAÂM CHAÊM SOÙC OÂNG BAØ, CHA MEÏ, ANH CHÒ EM. (T1)
 I / Mục tiêu : 
 1. Kiến thức và kĩ năng :
 - Biết dược những việc trẻ em cần làm để thể hiện quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình.
 - Biết được vì sao mọi người trong gia đình cần quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.
 - Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em trong cuộc sống hằng ngày
 2. Thái độ : HS biết quan tâm chăm sóc lẫn nhau cũng như người lớn trong GĐ
 *Giáo dục KNS : Lắng nghe ý kiến của người thân, thể hiện sự cảm thông trước suy nghĩ, cảm xúc của người thân, đảm nhận trách nhiệm chăm sóc người thân trong những việc vừa sức.
 II/ Chuẩn bị : - Phiếu hoạt động nhóm dành cho hoạt động 2 (tiết 2).
 - HS : SGK ,vở BT, đồ dùng học tập cá nhân.
 III/ Hoạt động dạy học :	
Hoạt động GV
Hoạt động HS
*Khởi động : 
- Cho cả lớp hát bài “Cả nhà thương nhau”.
- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
* Hoạt động 1 : 
- HS kể về sự quan tâm, chăm sóc của ông bà, cha mẹ, anh chị dành cho mình.
- Yêu cầu HS nhớ và kể lại cho nhóm nghe về việc mình đã được ông bà, bố mẹ yêu thương, quan tâm, chăm sóc như thế nào? 
- Mời một số học sinh lên kể trước lớp
+ Em có suy nghĩ gì về sự quan tâm của mọi người trong nhà dành cho em?
+ Em nghĩ gì về những bạn nhỏ thiệt thòi phải sống thiếu tình cảm và sự chăm sóc của cha mẹ ?
* Kết luận.
*Hoạt động2: Kể chuyện Bó hoa đẹp nhất 
*KNS : HS đảm nhận trách nhiệm chăm sóc người thân trong những việc vừa sứ, thể hiện sự cảm thông trước suy nghĩ, cảm xúc của người thân.
- GV kể chuyện (có sử dụng tranh minh họa) 
- Chia lớp thành các nhóm, yêu cầu các 
nhóm thảo luận các câu hỏi :
-Chị em Ly đã làm gì nhân dịp sinh nhật mẹ ?
-Vì sao mẹ Ly nói rằng bó hoa mà chị em Ly tặng mẹ là bó hoa đẹp nhất? 
- Mời đại diện các nhóm trình bày trước lớp. 
+ Vì sao mọi người trong gia đình cần quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.
- Giáo viên kết luận. 
*Hoạt động 3: Đánh giá hành vi 
-Chia lớp thành các nhóm - Giáo viên lần lượt phát phiếu giao việc bằng các câu hỏi (BT2 ở VBT).
- Yêu cầu các nhóm trao đổi thảo luận. 
- Mời lần lượt từng đại diện của nhóm trình bày trước lớp (mỗi nhóm trình bày 1 trường hợp). 
*Kết luận.
*Hoạt động 4 : Củng cố-Dặn dò.
KNS : Lắng nghe ý kiến của người thân.
- Các em cần phải làm gì để thể hiện sự quan tâm chăm sóc mọi người trong GĐ.
- Mỗi học sinh vẽ ra giấy một món quà mà em muốn tặng cho ông bà, cha mẹ nhân ngày sinh nhật.
- Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài sau.
- Cả lớp hát.
- HS nhắc lại.
- HS trao đổi với nhau trong nhóm.
- HS xung phong kể trước lớp.
- Phát biểu theo suy nghĩ của bản thân 
- Cả lớp theo dõi nhận xét bổ sung 
- HS nhắc lại.
- Lớp lắng nghe giáo viên kể chuyện 
- 1 HS đọc lại chuyện
- Các nhóm thảo luận theo câu hỏi gợi ý
+ Hái hoa tặng mẹ.
+ Vì từ khi sinh em Ly mẹ đã quên tổ chức sinh nhật cho mẹ.
- Đại diện các nhóm lên trình bày trước lớp. 
- Lớp trao đổi nhận xét và bổ sung 
- Các nhóm thảo luận theo yêu cầu của GV. 
-Lần lượt đại diện của từng nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác nhận xét bổ sung.
- HS lắng nghe.
- Lắng nghe ý kiến của người thân.
- HS thực hiện theo yêu cầu
_________________________________________	
Tự nhiên – Xã hội :TiÕt13 
 HOAÏT ÑOÄNG THAÀN KINH 
I/ MỤC TIÊU :
1. Kiến thức và kĩ năng :
- Nêu được ví dụ về những phản xạ tự nhiên thường gặp trong đời sống.
2. Thái độ : Biết giữ gìn sức khoẻ cho bản thân.
*Giáo dục KNS : Tìm kiếm và xử lí thông tin, làm chủ bản thân, ra quyết định.
II/ CHUẨN BỊ : Các hình trong SGK, Sơ đồ hoạt động của cơ quan thần kinh.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Ổn định, tổ chức lớp:
2.Bài cũ: Não & tuỷ sống có vai trò gì? Nêu vai trò các dây thần kinh & các giác quan? Nếu não, tuỷ sống, các dây thần kinh hoặc một trong các giác quan bị hỏng thì cơ thể chúng ta sẽ như thế nào?"
- GVNX, đánh giá.
3..Bài mới
1-Phần đầu: Giới thiệu bài
2-Phần hoạt động: 
a)Hoạt động 1: Làm việc với SGK.
* KNS: Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin..
ŸBước 1 : Làm việc theo nhóm 
-GV yêu cầu học sinh quan sát các hình 1a, 1b và đọc mục Bạn cần biết ở trang 28 SGK. 
- Em phản ứng thế nào khi :
+Chạm tay vào vật nóng (cốc nước, bóng đèn, bếp đun)?
+Vô tình ngồi phải vật nhọn?
+Nhìn thấy một cục phấn ném về phía mình?
+Nhìn thấy người khác ăn chanh chua?
+Cơ quan nào điều khiển các phản ứng ... eo leänh”. Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø bieát chôi ñuùng luaät.
II/ ÑÒA ÑIEÅM , PHÖÔNG TIEÄN
 _ Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng
 _ Phöông tieän : Coøi , keû saân.
III/ NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP
NOÄI DUNG
T .G
CAÙCH TOÅ CHÖÙC
1/ Phaàn môû ñaàu
_ Nhaéc nhôû HS thöïc hieän noäi quy, chænh ñoán trang phuïc vaø veä sinh nôi taäp luyeän
 _ Vöøa giaäm chaân taïi choã vöøa ñeám theo nhòp
 _ Chaïy nheï nhaøng theo haøng doïc
 * Chôi troø chôi “ Qua ñöôøng loäi”
 GV neâu teân troø chôi
 _ Gv neâu muïc ñích troø chôi
 _ GV phoå bieán luaät chôi vaø caùch chôi
 _ GV toå chöùc cho HS chôi nhaùp
 _ GV toå chöùc cho HS chôi thi ñua
 _ GV quan saùt nhaän xeùt 
2 / Phaàn cô baûn
a/ OÂn taäp haøng ngang, doùng haøng
Caùn söï lôùp ñieàu khieån
 _ Gv quan saùt nhaän xeùt söûa sai
 _ Cho HS taäp theo nhoùm do caùn söï toå ñieàu khieån
 _ Cho HS taäp thi ñua giöõa caùc toå
 _ GV nhaän xeùt tuyeân döông
b/ OÂn ñoäng taùc ñi chuyeån höôùng phaûi , traùi
_ Gv neâu teân ñoäng taùc vaø laøm maãu
 _ Höôùng daãn hs taäp luùc ñaàu chaäm sau taêng nhanh daàn theo tieáng voã tay
 _ GV nhaéc nhôû uoán naén HS
 _ Caùn söï lôùp ñieàu khieån
 _ Chia toå cho HS thi ñua
 _ GV nhaän xeùt söûa sai
 c / Troø chôi “ Ñöùng ngoài theo leänh”
GV neâu teân troø chôi
 _ Gv neâu muïc ñích troø chôi
 _ GV phoå bieán luaät chôi vaø caùch chôi
 _ GV toå chöùc cho HS chôi nhaùp
 _ GV toå chöùc cho HS chôi thi ñua
 _ GV quan saùt nhaän xeùt 
Nhaän xeùt , chöùng cöù.
3/ Phaàn keát thuùc
 _ Ñi thöôøng theo voøng troøn vöøa ñi vöøa thaû loûng
 _ GV heä thoáng baøi 
 _ Nhaän xeùt tieát hoïc 
 _ Chuaån bò baøi sau
6p
22p
6p
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
 ______________________________________
 Thứ sáu ngày 30 tháng 09 năm 2011 
 Toán ( tiÕt35)
BAÛNG CHIA 7. 
I/ Mục tiêu :
1. Kiến thức và kĩ năng :
 - Bước đầu thuộc bảng chia 7.
 - Vận dụng được phép chia 7 trong giải toán có lời văn (có một phép và chia 7)
2. Thái độ : Có thái độ yêu thích môn học.
II/ Chuẩn bị : - GV: Các tấm bìa mỗi tấm có 7 chấm tròn .
 - HS: SGK, vở BT, đồ dùng học tập cá nhân.
III/ Các hoạt động dạy học :	
Hoạt động GV
Hoạt động HS
 1.Bài cũ :
- Gọi 2HS lên bảng làm BT2 và 3 tiết trước.
- KT vở HS dưới lớp.
- Nhận xét đánh giá.
2.Bài mới:
Hoạt động1 : Giới thiệu bài.
Hoạt động2 : Khai thác. 
 * H/dẫn HS Lập bảng chia 7 
- Gọi 3HS đọc bảng nhân 7, GV ghi bảng.
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm: Dựa vào bảng nhân 7 và kiến thức đã học “ Khi lấy tích chia cho 1 TS thì được TS kia” để lập bảng chia 7 vào nháp.
- Mơi đại diện từng nhóm đọc kết quả bài làm của nhóm mình, các nhóm khác bổ sung. GV ghi bảng : 
 7 : 7 = 1 ; 14 : 7 = 2 ; ... 70 : 7 = 10 
- Cho HS học thuộc lòng bảng chia 7.
Hoạt động3 : Luyện tập.
-Bài 1: - Cho HS nêu yêu cầu của bài tập.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Gọi học sinh nêu miệng kết quả, lớp bổ sung. 
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2 :- Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu BT.
- Yêu cầu cả lớp tự làm bài.
- Cho HS đổi vở để KT bài nhau.
- Mời 3 học sinh lên bảng chữa bài, lớp nhận xét.
- Nhận xét bài làm của học sinh. 
Bài 3 - Gọi học sinh đọc bài toán.
- H/dẫn HS tóm tắt bài toán. 
- Yêu cầu HS tìm cách giải và giải vào nháp.
- Mời 2 học sinh lên bảng thi làm bài. 
- GV cùng cả lớp n/xét, bình chọn người thắng cuộc 
Bài 4 Tương tự bài 3
- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài. 
3,Củng cố - Dặn dò.
- Yêu cầu học sinh đọc lại bảng chia 7.
- Nhận xét tiết học 
- Dặn về nhà học và làm bài tập .
- Hai học sinh lên bảng làm bài .
.
- Lớp theo dõi giới thiệu bài
- 3 HS đọc bảng nhân 7.
- Các nhóm làm việc: Lập bảng chia 7.
- Đại diện các nhóm lần lượt nêu kết quả làm việc trước lớp.
- Các nhóm khác nhận xét bổ sung.
- Cả lớp HTL bảng chia 7.
- Một em nêu yêu cầu của bài 
- Cả lớp tự làm bài (Dựa vào bảng chia 7 vừa học điền kết quả vào các phép tính).
- Lần lượt từng em nêu miệng kết quả.
 - 1HS đọc yêu cầu BT.
- Cả lớp tự làm bài vào vở.
- Từng cặp đổi chéo vở để KT bài nhau.
- 3HS lên bảng chữa bài, lớp bổ sung. 
- Một em đọc bài toán
- Cả lớp làm vào nháp.
- 2HS lên bảng thi giải bài. Lớp bổ sung. 
- Cả lớp tự làm bài vào vở.
- 1 em lên bảng chữa bài.
- Vài học sinh đọc bảng chia 7.
 ______________________________________
 LuyÖn toán ( tiÕt35)
 BAÛNG CHIA 7. 
I/ Mục tiêu :
1. Kiến thức và kĩ năng :
 - Bước đầu thuộc bảng chia 7.
 - Vận dụng được phép chia 7 trong giải toán có lời văn (có một phép và chia 7)
2. Thái độ : Có thái độ yêu thích môn học.
II/ Chuẩn bị : - GV: Các tấm bìa mỗi tấm có 7 chấm tròn .
 - HS: SGK, vở BT, đồ dùng học tập cá nhân.
III/ Các hoạt động dạy học :	
Hoạt động GV
Hoạt động HS
 1.Bài cũ :
- Gọi 2HS lên bảng làm BT2 và 3 tiết trước.
- KT vở HS dưới lớp.
- Nhận xét đánh giá.
2.Bài mới:
Hoạt động1 : Giới thiệu bài.
Hoạt động2 : Luyện tập.
-Bài 1: - Cho HS nêu yêu cầu của bài tập.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Gọi học sinh nêu miệng kết quả, lớp bổ sung. 
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2 :- Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu BT.
- Yêu cầu cả lớp tự làm bài.
- Cho HS đổi vở để KT bài nhau.
- Mời 3 học sinh lên bảng chữa bài, lớp nhận xét.
- Nhận xét bài làm của học sinh. 
Bài 3 - Gọi học sinh đọc bài toán.
- H/dẫn HS tóm tắt bài toán. 
- Yêu cầu HS tìm cách giải và giải vào nháp.
- Mời 2 học sinh lên bảng thi làm bài. 
- GV cùng cả lớp n/xét, bình chọn người thắng cuộc 
Bài 4 Tương tự bài 3
- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài. 
3,Củng cố - Dặn dò.
- Yêu cầu học sinh đọc lại bảng chia 7.
- Nhận xét tiết học 
- Dặn về nhà học và làm bài tập .
- Hai học sinh lên bảng làm bài .
.
- Lớp theo dõi giới thiệu bài
- Một em nêu yêu cầu của bài 
- Cả lớp tự làm bài (Dựa vào bảng chia 7 vừa học điền kết quả vào các phép tính).
- Lần lượt từng em nêu miệng kết quả.
 - 1HS đọc yêu cầu VBT.
- Cả lớp tự làm bài vào vở.
- Từng cặp đổi chéo vở để KT bài nhau.
- 3HS lên bảng chữa bài, lớp bổ sung. 
- Một em đọc bài toán
- Cả lớp làm vào nháp.
- 2HS lên bảng thi giải bài. Lớp bổ sung. 
- Cả lớp tự làm bài vào vở.
- 1 em lên bảng chữa bài.
- Vài học sinh đọc bảng chia 7.
_______________________________________
Tập làm văn Tiết 7
 NGHE KEÅ: KHOÂNG NÔÛ NHÌN. TAÄP TOÅ CHÖÙC CUOÄC HOÏP
I/ Mục đích :
1. Kiến thức và kĩ năng :
 - Nghe kể lại được câu chuyện : Không nỡ nhìn (BT1).
 - Bước đầu biết cùng các bạn tổ chức cuộc họp trao đổi về một vấn đề liên quan tới trách nhiệm của HS trong cộng đồng hoặc một vấn đề đơn giản do GV gợi ý (BT2).
2. Thái độ : Nghiêm túc khi tổ chức cuộc họp.
*Giáo dục KNS : Tự nhận thức, xác định giá trị các nhân, đảm nhận trách nhiệm và tìm kiếm sự hỗ trợ.
II/ Chuẩn bị : - Tranh minh họa truyện trong sách giáo khoa. 
 - Viết 4 gợi ý kể chuyện của BT1 và trình tự 5 bước tổ chức cuộc họp. 
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Kiểm tra bài cũ :
- Gọi ba học sinh đọc bài viết: Kể về buổi đầu đi học của em.
2.Bài mới: 
Hoạt động1: Giới thiệu bài
 Nêu yêu cầu tiết học và ghi đầu bài. 
Hoạt động2:HD làm bài tập.
*Bài 1 :- Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài tập. 
-Yêu cầu cả lớp đọc thầm lại 4 câu hỏi gợi ý. 
- GV kể chuyện lần 1, nêu câu hỏi :
+ Anh thanh niên làm gì trên chuyến xe buýt ?
+ Bà cụ ngồi bên cạnh hỏi anh điều gì?
+ Anh trả lời thế nào?
- Giáo viên kể lần 2 .
- Mời 1HS giỏi kể lại chuyện.
- Yêu cầu từng cặp kể cho nhau nghe. 
- 3 HS dựa vào các gợi ý thi kể lại câu chuyện trước lớp.
- Cùng với HS bình chọn em kể hay nhất.
+ Em có nhận xét gì về anh thanh niên?
+ Câu chuyện có gì buồn cười?
*Giáo viên chốt ý như sách giáo viên .
Bài tập 2 : -Gọi 1 học sinh đọc bài tập (nêu yêu cầu về nội dung họp).
- Gọi 1em nhắc lại trình tự 5 bước của cuộc họp. 
- Nhắc nhở HS: Cần chọn nội dung họp là vấn đề cần được cả tổ quan tâm (tôn trọng luật đi đường, bảo vệ của công, ...). 
- Yêu cầu các tổ làm việc, GV theo dõi giúp đỡ.
- Yêu cầu 3 tổ trưởng thi điều khiển cuộc họp của tổ mình trước lớp. 
- Nhận xét, biểu dương. 
3, Củng cố - Dặn dò.
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 
- Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau .
- 3 em trả lời nội dung yêu cầu của giáo viên. 
- Học sinh lắng nghe để nắm bắt về yêu cầu của tiết tập làm văn này.
-Hai học sinh đọc lại đề bài tập làm văn.
- Đọc thầm câu hỏi gợi ý .
- Lắng nghe GV kể chuyện và trả lời:
+ Anh thanh niên ngồi hai tay ôm mặt.
+ Cháu nhức đầu à? Có cần dầu xoa không?
+ Cháu không nỡ ngồi nhìn các cụ già và phụ nữ phải đứng.
+ Theo dõi
- 1HS giỏi kể lại chuyện, lớp theo dõi.
-Học sinh ngồi theo từng cặp kể cho nhau nghe 
- 3 HS thi kể lại câu chuyện.
- Lớp theo dõi bình chọn bạn kể hay nhất .
- Nêu theo ý của bản thân (Anh TN rất ngốc, không hiểu rằng mình phải đứng lên nhường chỗ cho người khác...).
- Một học sinh đọc đề bài .
- Một em nhắc lại, lớp lắng nghe 
- Lắng nghe giáo viên lưu ý để thực hiện tốt bài tập .
- Các tổ làm việc: tập tổ chức cuộc họp.
- 3 tổ trưởng thi điều khiển cuộc họp trước lớp .
- Lớp theo dõi nhận xét bình chọn bạn điều khiển tốt nhất.
______________________________________
TiÕt4: SINH HOẠT LỚP TUẦN 7
I.Muïc tieâu:
 - HS bieát ñöôïc nhöõng öu ñieåm, nhöõng haïn cheá veà caùc maët trong tuaàn 6
- Bieát ñöa ra bieän phaùp khaéc phuïc nhöõng haïn cheá cuûa baûn thaân.
II. Ñaùnh giaù tình hình tuaàn 
 * Neà neáp: - Ñi hoïc ñuùng giôø. Moät soá em nghæ khoâng roõ lyù do
 - Neà neáp lôùp töông ñoái oån ñònh.
 * Hoïc taäp: 
 	 - Daïy-hoïc ñuùng PPCT vaø TKB, coù hoïc baøi vaø laøm baøi tröôùc khi ñeán lôùp 
	- Soaïn saùch vôû, ñoà duøng coøn thieáu
 *VÖ sinh - Thöïc hieän veä sinh haøng ngaøy trong caùc buoåi hoïc töï giaùc, moät soá em chöa tích cöïc.
 - Veä sinh thaân theå chöa toát ôû moät soá em
 III. Keá hoaïch tuaàn 8
 * Neà neáp: - Tieáp tuïc duy trì SS, neà neáp ra vaøo lôùp ñuùng quy ñònh.
 - Nhaéc nhôû HS ñi hoïc ñeàu, nghæ hoïc phaûi xin pheùp.
 - Khaéc phuïc tình traïng noùi chuyeän rieâng trong giôø hoïc.
 * Hoïc taäp: - Tieáp tuïc daïy vaø hoïc theo ñuùng PPCT – TKB tuaàn 8- 
	- Chuaån bò baøi , saùch vôû chu ñaùo tröôùc khi ñeán lôùp.
 ************************************************

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN LOP3 TUAN 7CKTKN KNS.doc