Giáo án Lớp 4 - Môn Thể dục - Tiết 4 đến tiết 7

Giáo án Lớp 4 - Môn Thể dục - Tiết 4 đến tiết 7

.Mục tiêu:

- Sơ kết học kì I, yêu cầu HS hệ thống được những kiến thức, kĩ năng đã học, những khuyết điểm trong học tập, rút kinh nghiệm từ đó học tập tốt hơn

- Trò chơi “Chạy theo hình tam giác” yêu cầu chơi chủ động, nhiệt tình, sôi nổi

II.Địa điểm ,phương tiện:

- Địa điểm : trên sân trường,vệ sinh nơi tập

- Phương tiện: còi, kẻ sân trò chơi

 

doc 69 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 01/07/2017 Lượt xem 26Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Môn Thể dục - Tiết 4 đến tiết 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 *************************************************
BÀI 2: Ngày dạy:Thứ / 04 / 11 /09
 Tiết : 4 Lớp : 4A1+2
SƠ KẾT HỌC KÌ I
TRÒ CHƠI – “CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC”
I.Mục tiêu:
- Sơ kết học kì I, yêu cầu HS hệ thống được những kiến thức, kĩ năng đã học, những khuyết điểm trong học tập, rút kinh nghiệm từ đó học tập tốt hơn
- Trò chơi “Chạy theo hình tam giác” yêu cầu chơi chủ động, nhiệt tình, sôi nổi
II.Địa điểm ,phương tiện:
- Địa điểm : trên sân trường,vệ sinh nơi tập
- Phương tiện: còi, kẻ sân trò chơi
III.Nội dung - phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Thời gian
Phương pháp tổ chức
1, Phần mở đầu
2, Phần cơ bản
3, Phần kết thúc
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- Đứng tại chỗ khởi động các khớp
- Trò chơi “Kết bạn
- Ôn bài thể dục”
a, Sơ kết học kì I:
- GV cùng HS hệ thống lại những kiến thức, kĩ năng đã học trong học kì I
+Ôn tập các kĩ năng đội hình đội ngũ và một số động tác thể dục rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản ở lớp 1,2,3
+Quay sau, đi đều, vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi sai nhịp 
+Bài thể dục phát triển chung 8 động tác
+Ôn một số trò chơi ở lớp 1,2,3 và trò chơi mới
+GV nhận xét, đánh giá kết quả HS trong lớp, biểu dương những tổ, nhóm luyện tập tốt. Nhắc nhở những cá nhân, tập thể kém để khắc phục 
b,Trò chơi “Chạy theo hình tam giác”
- GV nêu tên trò chơi, cho HS khởi động các khớp, hướng dẫn cách chơi, luật chơi. Sau đó cho cả lớp cùng chơi, GV điều khiển cuộc chơi
- Đứng vỗ tay hát
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét giờ học và giao bài tâp về nhà: Ôn bài thể dục
8 - 10’
18 - 20’
4 - 6’
x x x x x
x x x x x
x x x x x 
x x x x x
x x x x x
x x x x x
 b
xxx x a c 
x x x x x 
x x x x x 
 ********************************************
THỂ DỤC+: Ngày dạy:Thứ / 04 / 11 /09
 Tiết : 4 Lớp : 4A1+2
ÔN ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY
TRÒ CHƠI – “CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC”
I.Mục tiêu:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi nhanh chuyển sang chạy,Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác
- Chơi trò chơi “Chạy theo hình tam giác” yêu cầu chơi chủ động, nhiệt tình, sôi nổi
II.Địa điểm ,phương tiện:
- Địa điểm : trên sân trường,vệ sinh nơi tập
- Phương tiện: còi, kẻ sân trò chơi
III.Nội dung - phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Thời gian
Phương pháp tổ chức
1, Phần mở đầu
2, Phần cơ bản
3, Phần kết thúc
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- Đứng tại chỗ xoay các khớp
- Trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh”
*Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi nhanh trên vạch kẻ thẳng chuyển sang chạy
+GV điều khiển cả lớp đi theo đội hình 2-4 hàng dọc, tập phối hợp các nội dung
+ Tập luyện theo tổ ở khu vực đã phân công, GV nhắc nhở, sửa sai cho từng tổ
- Cho thi đua giữa các tổ, tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi nhanh chuyển sang chạy, GV điều khiển
* Trò chơi “Chạy theo hình tam giác”
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi. Sau đó cho cả lớp cùng chơi, GV điều khiển cuộc chơi
- Đứng vỗ tay hát
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét giờ học và giao bài tâp về nhà: Ôn rèn luyện tư thế cơ bản
8 - 10’
18 - 20’
4 - 6’
x x x x x
x x x x x
x
x x x - - - - - - -
 x
x x x - - - - - - -
 xp đn chạy
 b
xxx x a c 
x x x x x 
x x x x x 
**********************************************************************
TUẦN 19: Ngày dạy: Thứ hai / / /09
 Tiết : 4 Lớp : 4A2
ÔN ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP
TRÒ CHƠI – “CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC”
 ***********************************************
BÀI 2: Ngày dạy:Thứ tư / / /09
 Tiết : 4 Lớp : 4A1+2
ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP
TRÒ CHƠI – “THĂNG BẰNG”
I.Mục tiêu:
- Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp ,Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác
- Học trò chơi “Thăng bằng” yêu cầu biết cách chơi, chơi chủ động, nhiệt tình, sôi nổi
II.Địa điểm ,phương tiện:
- Địa điểm : trên sân trường ,vệ sinh nơi tập
- Phương tiện: còi, kẻ sân trò chơi, dụng cụ tập luyện
III.Nội dung - phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Thời gian
Phương pháp tổ chức
1, Phần mở đầu
2, Phần cơ bản
3, Phần kết thúc
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- Đứng tại chỗ xoay các khớp
- Trò chơi “Chẵn, lẻ”
*Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp :
+Tập luyện theo 1 hàng dọc mỗi em cách nhau 2-3 m, đi xoay quanh về phía cuối hàng chờ tập tiếp
* Trò chơi “Thăng bằng”
- GV cho khởi động kĩ các khớp, nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi. GV hướng dẫn cách co chân và nắm cổ tay, cách di chuyển trong vòng tròn, cách giữ thăng bằng, cho HS chơi dưới hình thức thi đua. 
- Cúi người thả lỏng
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét giờ học và giao bài tâp về nhà: Ôn rèn luyện tư thế cơ bản đã học
8 - 10’
18 - 20’
4 - 6’
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x
x x ◎
x x ◎
x x 
x x x x x 
x x x x x 
 **********************************************
THỂ DỤC+: Ngày dạy:Thứ tư / / /09
 Tiết : 7 Lớp : 4A1+2
ÔN ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP
TRÒ CHƠI – “THĂNG BẰNG”
I.Mục tiêu:
- Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp,Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác
- Chơi trò chơi “Thăng bằng” yêu cầu biết cách chơi, chơi chủ động, nhiệt tình, sôi nổi
II.Địa điểm ,phương tiện:
- Địa điểm : trên sân trường,vệ sinh nơi tập
- Phương tiện: còi, kẻ sân trò chơi, dụng cụ tập luyện
III.Nội dung - phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Thời gian
Phương pháp tổ chức
1, Phần mở đầu
2, Phần cơ bản
3, Phần kết thúc
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- Đứng tại chỗ xoay các khớp
- Trò chơi “Kết bạn”
- Ôn bài thể dục
*Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp :
+Tập luyện theo 1 hàng dọc mỗi em cách nhau 2-3 m, đi xoay quanh về phía cuối hàng chờ tập tiếp
* Trò chơi “Thăng bằng”
- GV cho khởi động kĩ các khớp, nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi. cho HS chơi dưới hình thức thi đua.GV điều khiển, phân công trọng tài 
- Cúi người thả lỏng
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét giờ học và giao bài tâp về nhà: Ôn rèn luyện tư thế cơ bản đã học
8 - 10’
18 - 20’
4 - 6’
x x x x x
x x x x x
x x x x □ □
 cb xp
x x
x x ◎
x x ◎
x x x x x 
x x x x x 
**********************************************************************
TUẦN 20: Ngày dạy:Thứ hai / / /09
 Tiết : 4 Lớp : 4A2
ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI TRÁI
 TRÒ CHƠI – “THĂNG BẰNG”
I.Mục tiêu:
- Ôn đi chuyển hướng phải trái,Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác
- Chơi trò chơi “Thăng bằng” yêu cầu biết cách chơi, chơi chủ động, nhiệt tình, sôi nổi
II.Địa điểm ,phương tiện:
- Địa điểm : trên sân trường, vệ sinh nơi tập
- Phương tiện: còi, kẻ sân trò chơi, dụng cụ tập luyện
III.Nội dung - phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Thời gian
Phương pháp tổ chức
1, Phần mở đầu
2, Phần cơ bản
3, Phần kết thúc
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- HS chạy chậm theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên
- Ôn bài thể dục
*Ôn đi chuyển hướng phải trái:. 
+Tập luyện theo tổ ở khu vực đã phân công, do tổ trưởng điều khiển, GV nhắc nhở, sửa sai nhứng HS thực hiện chưa đúng
+ Thi đua giữa các tổ với nhau
* Trò chơi “Thăng bằng”
- GV cho khởi động kĩ các khớp, nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi. sau 1 số lần GV thay đổi hình thức.
- Đi thường theo nhịp hát
- Đứng tại chỗ thả lỏng, hít thở sâu
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét giờ học và giao bài tâp về nhà: Ôn rèn luyện tư thế cơ bản đã học
8 - 10’
18 - 20’
4 - 6’
x x x x x
x x x x x
xxx
 xp
x x
x x ◎
x x ◎
x x 
x x x x x 
x x x x x 
********************************************
BÀI 2: Ngày dạy:Thứ tư / / /09
 Tiết : 4 Lớp : 4A1+2
ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI TRÁI
TRÒ CHƠI – “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
I.Mục tiêu:
- Ôn đi chuyển hướng phải trái,Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác
- Chơi trò chơi “Lăn bóng bằng tay” yêu cầu biết cách chơi, chơi chủ động, nhiệt tình, sôi nổi
II.Địa điểm ,phương tiện:
- Địa điểm : trên sân trường ,vệ sinh nơi tập
- Phương tiện: còi, kẻ sân trò chơi, dụng cụ tập luyện
III.Nội dung - phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Thời gian
Phương pháp tổ chức
1, Phần mở đầu
2, Phần cơ bản
3, Phần kết thúc
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp
- HS chạy chậm theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên
- Khởi động các khớp
+Ôn đi đều 1-4 hàng dọc, cán sự điều khiển, GV bao quát chung và nhắc nhở những em thực hiện chưa tốt 
+Ôn đi chuyển hướng phải trái: tập luyện theo tổ ở khu vực đã phân công, do tổ trưởng điều khiển, GV nhắc nhở, sửa sai nhứng HS thực hiện chưa đúng
* Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”
- GV cho khởi động kĩ các khớp, nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi. cho chơi thử rồi chơi chính thức
-Đứng tại chỗ vỗ tay hát
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét giờ học và giao bài tâp về nhà: Ôn rèn luyện tư thế cơ bản đã học
8 - 10’
18 - 20’
4 - 6’
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x x
xxx
 xp
x x x x - - - - ◎ 
 x x
x x x x - - - - ◎
 cb xp
x x x x x 
x x x x x 
*************************************************
THỂ DỤC+: Ngày dạy:Thứ tư / / /09
 Tiết : 7 Lớp : 4A1+2
ÔN ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI TRÁI
TRÒ CHƠI – “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
I.Mục tiêu:
- Ôn đi chuyển hướng phải trái,Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác
- Chơi trò chơi “Lăn bó ... hần mở đầu
2, Phần cơ bản
3, Phần kết thúc
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- Đứng tại chỗ xoay các khớp
- Trò chơi “Đứng ngồi theo hiệu lệnh”
*Đá cầu:
+Ôn tâng cầu bằng đùi:
- GV chia HS trong lớp thành từng nhóm 3-5 người, nhóm này cách nhóm kia tối thiểu 2m, để các em tự quản lí tập luyện
+Ôn chuyền cầu theo nhóm 2-3 người:
- Gv chia HS thành từng nhóm 2-3 người ở những địa điểm khác nhau, cho các em tự tập luyện, GV bao quát chung
*Nhảy dây: 
+Ôn nhảy dây kiểu chụm chân trước, chân sau đồng loạt theo đội hình 2 hàng ngang, do cán sự điều khiển
- Đi đều 2-4 hàng dọc hát
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét giờ học và giao bài tâp về nhà: Ôn đá cầu
8 - 10’
18 - 20’
4 - 6’
x x x x x
x x x x x
x x x x
x x x x
x x
x x x x
x x x x
 x x
 x x
 x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x 
**********************************************************************
TUẦN 34: Ngày dạy:Thứ hai / / /09
 Tiết : 4 Lớp : 4A2
 NHẢY DÂY 
TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
I.Mục tiêu:
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng, nâng cao thành tích
- Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”, yêu cầu chơi chủ động, rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn
II.Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm : trên sân trường ,vệ sinh nơi tập
- Phương tiện: dây nhảy, còi, cầu
III.Nội dung - phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Thời gian
Phương pháp tổ chức
1, Phần mở đầu
2, Phần cơ bản
3, Phần kết thúc
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- Đứng tại chỗ xoay các khớp
- Ôn bài thể dục
- Trò chơi “Đứng ngồi theo hiệu lệnh”
*Nhảy dây: 
+Ôn nhảy dây kiểu chụm chân trước, chân sau:
- GV nhắc lại cho HS nhớ lại cách nhảy, GV chia tổ và địa điểm, yêu cầu kĩ thuật, tính kỉ luật tập luyện, sau đó cho các em về địa điểm tập
- GV quan sát, sửa chữa, uốn nắn cho HS 
* Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”
- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, Gv cho chơi thử rồi chơi chính thức, GV điều khiển cuộc chơi 
- Đi đều 2-4 hàng dọc hát
- Cho HS thả lỏng
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét giờ học và giao bài tâp về nhà: Ôn nhảy dây
8 - 10’
18 - 20’
4 - 6’
x x x x x
x x x x x
 x x
x x x x
x x x x
x x x x
xxx x -----□
xxx x -----□
 cb xp
x x x x x
x x x x x 
************************************************
BÀI 2: Ngày dạy:Thứ tư / / /09
 Tiết : 4 Lớp : 4A1+2
 NHẢY DÂY 
TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG”
I.Mục tiêu:
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng, nâng cao thành tích
- Trò chơi “Dẫn bóng”, yêu cầu chơi chủ động, rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn
II.Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm : trên sân trường ,vệ sinh nơi tập
- Phương tiện: dây nhảy, còi, 2-4 quả bóng
III.Nội dung - phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Thời gian
Phương pháp tổ chức
1, Phần mở đầu
2, Phần cơ bản
3, Phần kết thúc
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- Đứng tại chỗ xoay các khớp
- Ôn bài thể dục
- Trò chơi “Đứng ngồi theo hiệu lệnh”
*Nhảy dây: 
+Ôn nhảy dây kiểu chụm chân trước, chân sau:
- GV nhắc lại cho HS nhớ lại cách nhảy, GV chia tổ và địa điểm, yêu cầu kĩ thuật, tính kỉ luật tập luyện, sau đó cho các em về địa điểm tập
- GV quan sát, sửa chữa, uốn nắn cho HS 
* Trò chơi “Dẫn bóng”
- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, Gv cho chơi thử rồi chơi chính thức, GV điều khiển cuộc chơi 
- Đi đều 2-4 hàng dọc hát
- Cúi người thả lỏng
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét giờ học và giao bài tâp về nhà: Ôn nhảy dây
8 - 10’
18 - 20’
4 - 6’
x x x x x
x x x x x
 x x
x x x x
x x x x
x x x x
xxx x ---x○--□
xxx x ---x○--□
 cb xp
x x x x x
x x x x x 
*********************************************
THỂ DỤC+: Ngày dạy:Thứ tư / / /09
 Tiết : 7 Lớp : 4A1+2
 ÔN NHẢY DÂY 
TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG”
I.Mục tiêu:
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng, nâng cao thành tích
- Trò chơi “Dẫn bóng”, yêu cầu chơi chủ động, rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn
II.Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm : trên sân trường ,vệ sinh nơi tập
- Phương tiện: dây nhảy, còi, 2-4 quả bóng, kẻ sân trò chơi
III.Nội dung - phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Thời gian
Phương pháp tổ chức
1, Phần mở đầu
2, Phần cơ bản
3, Phần kết thúc
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- Đứng tại chỗ xoay các khớp
- Ôn bài thể dục
*Nhảy dây: 
+Ôn nhảy dây kiểu chụm chân trước, chân sau:
- GV nhắc lại cho HS nhớ lại cách nhảy, GV chia tổ và địa điểm, yêu cầu kĩ thuật, tính kỉ luật tập luyện, sau đó cho các em về địa điểm tập
- GV quan sát, sửa chữa, uốn nắn cho HS 
* Trò chơi “Dẫn bóng”
- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, Gv cho chơi thử rồi chơi chính thức, GV điều khiển cuộc chơi 
- Cúi người thả lỏng
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét giờ học và giao bài tâp về nhà: Ôn nhảy dây
8 - 10’
18 - 20’
4 - 6’
x x x x x
x x x x x
 x x
x x x x
x x x x
x x x x
xxx x ---x○--□
xxx x ---x○--□
 cb xp
x x x x x
x x x x x 
**********************************************************************
TUẦN 35 : Ngày dạy:Thứ hai / / /09
 Tiết : 4 Lớp : 4A2
 DI CHUYỂN TUNG VÀ BẮT BÓNG
 TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY”
I.Mục tiêu:
- Ôn di chuyển tung và bắt bóng. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng, nâng cao thành tích
- Trò chơi “Trao tín gậy”, yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động, rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn
II.Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm : trên sân trường ,vệ sinh nơi tập
- Phương tiện: còi, cầu, dụng cụ trò chơi, bóng
III.Nội dung - phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Thời gian
Phương pháp tổ chức
1, Phần mở đầu
2, Phần cơ bản
3, Phần kết thúc
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên
- Trò chơi “Tìm người chỉ huy”
- Ôn bài thể dục
*Di chuyển tung và bắt bóng:
- GV cho 2 HS lên làm mẫu kết hợp với hướng dẫn, giải thích nêu yêu cầu kỉ luật, chia tổ tập luyện rồi cho các em về địa điểm, phân công tập dưới sự chỉ đạo của tổ trưởng
* Trò chơi “Trao tín gậy”
- GV nêu tên trò chơi, Gv kết hợp chỉ dẫn sân chơi và làm mẫu, Gv cho chơi thử rồi chơi chính thức, đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi
- Đi đều 2-4 hàng dọc hát
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét giờ học và giao bài tâp về nhà: Ôn tung và bắt bóng
8 - 10’
18 - 20’
4 - 6’
x x x x x
x x x x x
x x
 x x
 x x
 x x
x x x x 
 ○ ○ ○ ○ 
x x x x
 xxx
8 6 7 2 3 4 
xxx 10m
x x x x x
x x x x x 
******************************************
BÀI 2: Ngày dạy : Thứ tư / / / 09
 Tiết :4 Lớp : 4A1+2
 TỔNG KẾT MÔN HỌC
I.Mục tiêu:
- Tổng kết môn học, yêu cầu hệ thống lại những kiến thức, kĩ năng đã học trong năm
- Đánh giá sự tiến bộ và hạn chế để HS phát huy và khắc phục trong năm học tiếp theo, kết hợp tuyên dương, khen thưởng
II. Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập
- Phương tiện: Kẻ bảng những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị nơi HS trình diễn 
 III.Nội dung và phương pháp lên lớp: 
Phần
Nội dung
Thời gian
Phương pháp tổ chức
1,phần mở đầu
2, phần cơ bản
3. Phần kết thúc
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát
- Trò chơi “Tìm người chỉ huy”
+GV cùng HS hệ thống lại những kiến thức, kĩ năng, nội dung đã học trong năm bằng hình thức nhớ lại sau đó ghi lên bảng
+Cho 1 số HS lên thực hành động tác 
+Gv đánh giá kết quả học tập và tinh thần thái độ của HS trong năm học đối với môn thể dục 
+Nhắc nhở một số hạn chế khắc phục trong năm học mới
+Tuyên dương một số cá nhân có tinh thần, rèn luyện tốt
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát
- Trò chơi
-GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét giờ học
- GV giao bài tập về nhà: Về nhà tự ôn tập trong dịp hè
8-10’
18-20’
4- 6’
x x x x x 
x x x x x
x x x x x 
x x x x x
x x x x x
x x x x x
***********************************************
THỂ DỤC+: Ngày dạy:Thứ tư/ / /09
 Tiết : 7 Lớp : 4A1+2
ÔN DI CHUYỂN TUNG VÀ BẮT BÓNG
 TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG”
I.Mục tiêu:
- Ôn di chuyển tung và bắt bóng. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng, nâng cao thành tích
- Trò chơi “Lăn bóng”, yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động, rèn luyện sự khéo léo, nưhanh nhẹn
II.Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm : trên sân trường ,vệ sinh nơi tập
- Phương tiện: còi, dụng cụ trò chơi, bóng
III.Nội dung - phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Thời gian
Phương pháp tổ chức
1, Phần mở đầu
2, Phần cơ bản
3, Phần kết thúc
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên
- Trò chơi “Tìm người chỉ huy”
- Ôn bài thể dục
*Di chuyển tung và bắt bóng:
- GV cho 2 HS lên làm mẫu kết hợp với hướng dẫn, giải thích nêu yêu cầu kỉ luật, chia tổ tập luyện rồi cho các em về địa điểm, phân công tập dưới sự chỉ đạo của tổ trưởng
* Trò chơi “Dẫn bóng”
- GV nêu tên trò chơi, Gv kết hợp chỉ dẫn sân chơi và làm mẫu, Gv cho chơi thử rồi chơi chính thức, đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi
- Cúi người thả lỏng
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét giờ học và giao bài tâp về nhà: Ôn tung và bắt bóng
8 - 10’
18 - 20’
4 - 6’
x x x x x
x x x x x
x x
 x x
 x x
 x x
x x x x 
 ○ ○ ○ ○ 
x x x x
xxx x ---x○--□
xxx x ---x○--□
 cb xp
x x x x x
x x x x x 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an The duc Lop4.doc