Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 12, Bài: Chiều trên Sông Hương - Trường Tiểu học 2 Phong

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 12, Bài: Chiều trên Sông Hương - Trường Tiểu học 2 Phong

Bài tập 3a :Viết lời giải các câu đố sau:

Để nguyên – giúp bác nhà nông

Thêm huyền - ấm miệng cụ ông, cụ bà.

Thêm sắc – từ lúa mà ra

Đố bạn đoán được đó là chữ chi?

(Là những chữ gì?)

 

ppt 11 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 34Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 12, Bài: Chiều trên Sông Hương - Trường Tiểu học 2 Phong", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC 2 PHONG 
CHÍNH TẢ 
 LỚP 3A 
CHIỀU TRÊN SÔNG HƯƠNG 
	Cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng Phía bên sông, xóm Cồn Hến nấu cơm chiều sớm nhất trong thành phố, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc trên mặt nước. Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gõ những mẻ cá cuối cùng, khiến mặt sông nghe như rộng hơn 
 Hoàng Phủ Ngọc Tường 
Chiều trên sông Hương 
- Khói thả nghi ngút cả một vùng tre trúc trên mặt nước, tiếng lanh canh của thuyền chài gõ những mẻ cá cuối cùng. 
1. Tác giả tả những hình ảnh và âm thanh nào trên sông Hương? 
2. Những chữ nào trong bài phải viết hoa ? Vì sao ? 
+ Những chữ viết hoa : Chiều, Cuối, Phía, Đâu,Hương, Huế, Cồn Hến. 
+ Phải viết hoa vì chữ đầu tên bài và chữ đầu câu,tên riêng. 
	Cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng Phía bên sông, xóm Cồn Hến nấu cơm chiều sớm nhất trong thành phố, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc trên mặt nước. Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gõ những mẻ cá cuối cùng, khiến mặt sông nghe như rộng hơn 
 Hoàng Phủ Ngọc Tường 
Chiều trên sông Hương 
Bài 2: Điền vào chỗ trống oc hay ooc ? 
 con s...... 
 mặc quần s...... 
 cần cẩu m...... hàng. 
 kéo xe rơ-m....... 
óc 
óoc 
 óc 
 óoc 
Bài tập 3a : Viết lời giải các câu đố sau: 
Để nguyên – giúp bác nhà nông 
Thêm huyền - ấm miệng cụ ông, cụ bà. 
Thêm sắc – từ lúa mà ra 
Đố bạn đoán được đó là chữ chi? 
. 
Trâu, 
trầu, 
trấu 
(Là những chữ gì?) 
3) Viết lời giải các câu đố sau : 
Quen gọi là hạt 
Chẳng nở thành cây 
Nhà cao nhà đẹp 
Dùng tôi để xây. 
Hạt cát 
(Là hạt gì?) 
CHÀO CÁC EM ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_3_tuan_12_bai_chieu_tren_song_huong.ppt