Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 8, Bài: Tiếng ru - Trường Tiểu học Bông Sao

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 8, Bài: Tiếng ru - Trường Tiểu học Bông Sao

Qua bài học, các em:

 - Nhớ và viết lại chính xác khổ thơ 1 và 2 của bài Tiếng ru. Trình bày đúng hình thức của bài thơ lục bát.

 - Làm đúng bài tập tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng r/d/gi (hoặc có vần uôn/uông) theo nghĩa đã cho.

 

pptx 9 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 35Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 8, Bài: Tiếng ru - Trường Tiểu học Bông Sao", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÔNG SAO 
MÔN: CHÍNH TẢ– LỚP 3 
TUẦN 8 
TIẾNG RU (Nhớ - viết) 
Các em chuẩn bị: 
 - SGK Tiếng Việt 3 (tập 1) 
 - Vở, bút, thước 
Chính tả (nhớ - viết) 
Tiếng ru 
Qua bài học, các em: 
 - Nhớ và viết lại chính xác khổ thơ 1 và 2 của bài Tiếng ru. Trình bày đúng hình thức của bài thơ lục bát. 
 - Làm đúng bài tập tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng r/d/gi (hoặc có vần uôn/uông) theo nghĩa đã cho . 
Chính tả (nhớ - viết) 
Tiếng ru 
Tiếng ru 
Chính tả (nhớ - viết) 
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. 
Con người muốn sống, con ơi 
Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời 
Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi! 
Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng. 
Một ngôi sao, chẳng sáng đêm 
Một người – đâu phải nhân gian? 
Con ong làm mật, yêu hoa 
Tố Hữu 
Tiếng ru 
Chính tả (nhớ - viết) 
mật 
sáng đêm 
nhân gian 
Sống chăng 
; 
- 
! 
? 
3. Tìm các từ: 
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r , có nghĩa như sau: 
Làm chín vàng thức ăn trong dầu, mỡ sôi. 
Trái nghĩa với khó . 
Thời điểm chuyển từ năm cũ sang năm mới. 
Bài tập 
b) Chứa tiếng có vần uôn hoặc uông , có nghĩa như sau: 
(Sóng nước) nổi lên rất mạnh, từng lớp nối tiếp nhau . 
Nơi nuôi, nhốt các con vật . 
Khoảng đất dài được vun cao lên để trồng trọt. 
Dặn dò 
-Xem lại bài chính tả Tiếng ru 
- Chuẩn bị bài: Tập làm văn ( trang 68) 
Chính tả (nhớ - viết) 
Tiếng ru 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_3_tuan_8_bai_tieng_ru_truong_tieu_h.pptx