Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 2 (2)

Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 2 (2)

Tập đọc - kể chuyện ( 2 tiết )

 AI CÓ LỖI ?

I. Mục tiêu

A- Tập đọc

- Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi hợp lý sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ;Chú ý đọc đúng 1 số từ:Cô-rét-ti, En-ri-cô, khuỷu tay, nguệch Bước đầu biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện với lời các nhân vật.

- Hiểu ý nghĩa: phải biết nhường nhịn bạn, nghĩ tốt về bạn, dũng cảm nhận lỗi khi trót cư xử không tốt với bạn.(trả lời các CH-SGK)

B- Kể chuyện

- Kể được, biết nhận xét, kể tiếp lời của bạn.

 

doc 23 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 1085Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 2 (2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 2
	Tập đọc - kể chuyện ( 2 tiết )
 Ai có lỗi ? 
I. Mục tiêu
A- Tập đọc
- Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi hợp lý sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ ;Chú ý đọc đỳng 1 số từ :Cụ-rột-ti, En-ri-cụ, khuỷu tay, nguệch Bước đầu biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện với lời các nhân vật.
- Hiểu ý nghĩa: phải biết nhường nhịn bạn, nghĩ tốt về bạn, dũng cảm nhận lỗi khi trót cư xử không tốt với bạn.(trả lời các CH-SGK)
B- Kể chuyện
- Kể được, biết nhận xột, kể tiếp lời của bạn.
II. Đồ dùng :
- Bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy học:
Tập đọc
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. Bài mới
1. Giới thiệu bài.
2. Luyện đọc.
-GV đọc mẫu toàn bài. Lđ từ khú.
- Hd hs đọc nối tiếp cõu, phỏt hiện từ hs đọc sai, lđ.
* Lđ cõu dài: Tụi đang nắn nút viết từng chữ /thỡ Cụ-rột-ti chạm khuỷu tay vào tụi/
Làm cho cõy bỳt nguệch ra một đường rất xấu//
*Đoạn:
? Mấy đoạn?
-Hs đọc nối tiếp đoạn. Gỉai nghĩa từ.
-Đọc đoạn trong nhúm. Thi đọc.
Nx, td.
3. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
*1 em đọc đoạn 1:
+Vỡ sao hai bạn nhỏ giận nhau?
- Hs đọc thầm đoạn 2:
+Vỡ saoEn-ri-cụ hối hận muốn xin lỗi Cụ-rột ti?
-Hs thảo luạn cõu hỏi sau:
+Hai bạn đó làm lành với nhau ra sao?
+Em đoỏn Cụ-rột ti đó nghĩ gỡ khi chủ động làm lành với bạn?
+Bố đó trỏch mắng En-ri-cụ ntn?
+Theo em mỗi bạn cú điểm gỡ đỏng khen?
4. Luyện đọc lại.
- Chọn đọc mẫu đoạn 4. Đọc mẫu.
- 1 số em đọc, thi đọc.
- Nhận xét, td
- Theo dõi GV đọc và tranh minh hoạ SGK.
- Đọc nối tiếp từng câu (hoặc 2, 3 câu lời nhân vật).
- Đọc nối tiếp 5 đoạn.
- HS đọc chú giải SGK tr.13.
- Đọc theo cặp.
- 3 nhóm nối tiếp nhau đọc đồng thanh các đoạn 1, 2, 3.
- 2 HS đọc nối tiếp đoạn 3, 4. 
En-ri-cụ Và Cụ-ret-ti
HS phỏt biểu trả lời.
+hs dựa vào SGK trả lời.
+HS phỏt biểu trả lời
- Theo dõi GV đọc.
- Nhận xét bạn đọc hay nhất, thể hiện được tình cảm của các nhân vật.
Kể chuyện 
1. GV nêu nhiệm vụ: Như SGV tr.55
2. Hướng dẫn kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh.
a. Hướng dẫn HS quan sát tranh.
b. HD đọc ví dụ về cách kể trong SGK tr.13.
- HDHS kể lần lượt theo từng tranh (chia nhóm )
c. Nhận xét nhanh sau mỗi lần kể:
- Nhận xét: Về nội dung, về diễn đạt, về cách thể hiện.
d. HD HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
III. Củng cố dặn dò:
- Em học được điều gì qua câu chuyện này?
- Nhận xét tiết học.
- HS theo dõi
- HS theo dõi
Hs nờu nội dung từng tranh
- HS theo dõi
- HS theo dõi
- HS theo dõi
- Vài HS
- HS theo dõi
Rỳt kinh nghiệm
TOÁN
TRỪ CÁC SỐ Cể BA CHỮ SỐ( cú nhớ 1 lần)
I. MỤC TIấU :
	- Biết cỏch thực hiện phộp trừ cỏc số cú ba chữ số (cú nhớ một lần sang hàng chục hoặc hàng trăm )
	- Vận dụng được vào giải toỏn cú lời văn ( cú một phộp trừ ). BT1 (cột 1,2,3), BT2 (cột 1,2,3), BT3
	- Áp dụng để giải toỏn cú lời văn bằng một phộp tớnh trừ.
11/ Đồ dựng: bảng phụ(bt2, túm tắt bt3)
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
1. Kiểm tra 
- Gọi HS làm 2 bài
- Nhận xột - ghi điểm.
2. Bài mới:
a/ Phộp trừ: 432 - 215 = ?1 em nờu miệng.
- NX.
b/ Phộp trừ: 627 - 143 = ?
-Hs nờu miệng. Nx.
- Kết luận: 
+ Phộp trừ 432 - 215 = 217 là phộp trừ cú nhớ một lần ở hàng chục.
+ Phộp trừ 627 - 143 = 484 là phộp trừ cú nhớ một lần ở hàng trăm.
c/ Thực hành:
Bài 1: Nờu yờu cầu của bài toỏn và yờu cầu HS làm bài. 1 số em lờn bảng.
- Nx, ghi điểm.
Bài 2: Tớnh:
-HS làm nhúm.
_ Nx, td.
Bài 3: Gọi HS đọc đề.
- Tổng số tem của hai bạn là ?
- Bạn bỡnh cú bao nhiờu con tem?
- Bài toỏn yờu cầu ta làm gỡ?
- Gọi HS lờn bảng giải.
- Lớp làm vào vở.
- Chữa bài và cho điểm HS.
- Chấm bài, cho điểm.
3. Củng cố - dặn dũ:
- Nhận xột tiết học.
- Chuẩn bị bài sau: Luyện tập.
- 3 HS nờu cỏch tớnh.
- 2 HS nờu.
- 3 HS nờu.
- Cả lớp làm bảng con.
- Tổng số tem của 2 bạn là 335 con tem.
- Bỡnh cú 128 con tem.
- Tỡm số tem của Hoa.
Bài giải:
Số tem của bạn Hoa là:
 335 - 128 = 207 (con tem)
 Đỏp số: 207 con tem.
Rỳt kinh nghiệm
THỨ 3
TOÁN
LUYỆN TẬP
I. Mục tiờu:
	- Biết thực hiện phộp cộng , phộp trừ cỏc số cú ba chữ số (khụng nhớ hoặc cú nhớ một lần). Bài 1, Bài 2 (a), Bài 3(Cột 1,2,3), Bài 4
	- Vận dụng được vào giải toỏn cú lời văn ( cú một phộp cộng hoặc một phộp trừ ): 
	- Vận dụng vào giải toỏn cú lời văn về phộpcộng, phộp trừ.
II. Đồ dựng:
 Bảng phụ(bt3,tt bt4).
III. Cỏc hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
I. Kiểm tra bài cũ
-
485
137
358
-
763
428
336
-
628
373
255
-
857
574
283
- Nx, ghi điểm.
- Hs lờn bảng.
II - Dạy bài mới: 
1. Giới thiệu bài, ghi đề bài. 
2.Hướng dẫn luyện tập.
Bài 1: 
- Gọi HS nờu yờu cầu của bài
- HS làm bài.
- Chữa bài và cho điểm.
Bài 2: Đặt tớnh, tớnh:
a/542-318
660-251
-Nx, td.
Bài 3: 
- Bài toỏn yờu cầu làm gỡ ?
- Yờu cầu HS suy nghĩ và tự làm bài.
- Nx, td.
Bài 4:
- Yờu cầu HS đọc phần túm tắt của bài toỏn.
- Bài toỏn cho ta biết những gỡ ?
- Bài toỏn hỏi gỡ ?
- Yờu cầu HS dựa vào túm tắt để đọc thành đề bài hoàn chỉnh.
- 1 hs làm bảng phụ, lớp làm vào vở.
- Chữa bài và cho điểm.
- Yờu cầu HS về nhà luyện tập thờm.
3. Củng cố dặn dũ
- Nhận xột tiết học.
- Chuẩn bị bài sau: ễn tập cỏc bảng nhõn.
- 3 HS đọc đề.
- 2 HS nờu.
- 4 HS lờn bảng.
- Lớp làm vào vở.
- Thi đua 2 đội.
- 2 HS lờn bảng.
- Điền số thớch hợp vào ụ trống.
-HS làm nhúm.
- 1 HS đọc: Lớp đọc thầm.
- Ngày thứ nhất bỏn được 415 kg gạo.
- Ngày thứ hai bỏn được 325 kg gạo.
- Cả hai ngày bỏn được bao nhiờu kg gạo.
- HS đọc đề.
Bài giải:
- Số kg gạo bỏn hai ngày:
415 + 325 = 740 (kg).
 Đỏp số: 740 kg gạo
- 3 HS đọc.
Rỳt kinh nghiệm
Chớnh tả (nghe-viết)
Bài: Ai có lỗi?
I. Mục đích , yêu cầu:
- Nghe - viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôI; Viết đúng một số từ:
Hối hận, Cô- rét- ti, khủyu tay, sứt chỉ. 
- Tìm và viết được từ ngữ chứa tiếng có vần: vần uyu (BT 2)
- Làm đúng BT 3b.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Bảng phụ(bt3b)
III. Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra viết: ngọt ngào, ngao ngán, hiền lành, chìm nổi...
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: Nêu MĐ, YC
2. Hướng dẫn nghe – viết:
2.1 chuẩn bị:
- GV đọc đoạn văn 1 lần.
- Giúp HS nhận xét: 
?Vì sao Cô-rét-ti bắt đầu thấy hối hận?
2.2. Đọc cho HS viết:
- GV đọc thong thả từng câu( đọc 2 – 3 lần)
2.3. Chấm, chữa bài.
- Chấm một số vở, nhận xét.
3. Hướng dẫn làm bài tập:
3.1. Bài tập 2:
- Nêu yêu cầu của bài : tìm tiếng có vần uyu.
- Hs làm bảng con.
--NX, td.
3.2. Bài tập 3:(BT lựa chọn chỉ làm 3b).
-Hs làm nhóm, thi đua.
C. Củng cố , dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- 2 HS viết bảng lớp
- Cả lớp viết bảng con ( giấy nháp)
- 2HS đọc lại .
- HS đọc và viết tiếng khó: Cô-rét-ti,
khuỷu tay, sứt chỉ
- HS viết bài vào vở. 
- HS tự soát lỗi.
- Tự chữa lỗi, ghi số lỗi ra lề vở.
- Chơi trò tiếp sức: HS mỗi nhóm nối tiếp nhau viết bảng các từ chứa tiếng có vần uyu. 1HS thay mặt nhóm đọc kết quả
Rỳt kinh nghiệm
Tự nhiên và xã hội
Vệ sinh hô hấp
/I Muùc tieõu :
- Kieỏn thửực : giuựp HS bieỏt neõu ớch lụùi cuỷa vieọc taọp thụỷ buoồi saựng.
- Kú naờng : Keồ ra nhửừng vieọc neõn laứm vaứ khoõng neõn laứm ủeồ giửừ veọ sinh cụ quan hoõ haỏp.
- Thaựi ủoọ : HS coự yự thửực giửừ saùch muừi, hoùng.
II/ Chuaồn bũ:
- Giaựo vieõn : caực hỡnh trong SGK, baỷng phuù 
- Hoùc sinh : SGK.
III/ Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu :
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
Khụỷi ủoọng : ( 1’) 
Giaựo vieõn cho caỷ lụựp ủửựng daọy, hai tay choỏng hoõng, chaõn mụỷ roọng baống vai. Sau ủoự Giaựo vieõn hoõ : “Hớt – thụỷ” vaứ yeõu caàu hoùc sinh thửùc hieọn ủoọng taực hớt saõu – thụỷ ra .
Baứi cuừ ( 4’ ) Neõn thụỷ nhử theỏ naứo ?
Taùi sao ta neõn thụỷ baống muừi vaứ khoõng neõn thụỷ baống mieọng ?
Khi ủửụùc thụỷ ụỷ nụi coự khoõng khớ trong laứnh baùn caỷm thaỏy nhử theỏ naứo ?
Neõu caỷm giaực cuỷa baùn khi phaỷi thụỷ khoõng khớ coự nhieàu khoựi, buùi ?
Khoõng khớ trong laứnh thửụứng thaỏy ụỷ ủaõu ?
Giaựo vieõn nhaọn xeựt, ủaựnh giaự.
Nhaọn xeựt baứi cuừ.
Caực hoaùt ủoọng :
Giụựi thieọu baứi : ( 1’)
-Ghi baỷng.
Hoaùt ủoọng 1 : thaỷo luaọn nhoựm ( 12’ )
Bửụực 1 : Laứm vieọc theo nhoựm
Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh quan saựt hỡnh 1, 2, 3 trang 8 SGK vaứ hoỷi :
+ Tranh 1 veừ hai baùn ủang laứm gỡ ?
+ Tranh 2 veừ baùn hoùc sinh ủang laứm gỡ ?
+ Tranh 3 veừ baùn hoùc sinh ủang laứm gỡ ?
Giaựo vieõn cho hoùc sinh thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi caực caõu hoỷi :
+ Taọp thụỷ saõu vaứo buoồi saựng coự lụùi ớch gỡ ?
+ Haống ngaứy, chuựng ta neõn laứm gỡ ủeồ giửừ saùch muừi, hoùng ?
Giaựo vieõn choỏt yự : 
Giaựo vieõn nhaộc nhụỷ hoùc sinh neõn coự thoựi quen taọp theồ duùc buoồi saựng vaứ coự yự thửực giửừ veọ sinh muừi, hoùng.
Hoaùt ủoọng 2: laứm vieọc vụựi SGK ( 21’ )
Bửụực 1 : laứm vieọc theo nhoựm ủoõi
Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh quan saựt caực hỡnh trang 9 SGK
 + Tranh veừ gỡ ?
+ Chổ vaứ noựi teõn caực vieọc neõn laứm vaứ khoõng neõn laứm ủeồ baỷo veọ vaứ giửừ veọ sinh cụ quan hoõ haỏp.
Bửụực 2 : Laứm vieọc caỷ lụựp
Goùi moọt soỏ hoùc sinh leõn trỡnh baứy.
GV chốt lại:
-Giaựo vieõn cho hoùc sinh thaỷo luaọn nhoựm : 
+ Lieõn heọ thửùc teỏ trong cuoọc soỏng, keồ ra nhửừng vieọc neõn laứm vaứ coự theồ laứm ủửụùc ủeồ baỷo veọ vaứ giửừ veọ sinh cụ quan hoõ haỏp.
+ Neõu nhửừng vieọc caực em coự theồ laứm ụỷ nhaứ vaứ xung quanh khu vửùc nụi caực em soỏng ủeồ giửừ cho baàu khoõng khớ luoõn trong laứnh.
Giaựo vieõn ghi caực vieọc naứy leõn baỷng.
Cho caỷ lụựp ủoùc laùi caực vieọc treõn.
 Keỏt Luaọn: 
Nhaọn xeựt – Daởn doứ : ( 1’ )
-Thửùc hieọn toỏt ủieàu vửứa hoùc.
-GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-Chuaồn bũ : baứi 4 : Phoứng beọnh ủửụứng hoõ haỏp 
Haựt
Hoùc sinh traỷ lụứi
-HS quan saựt vaứ traỷ lụứi
-Tranh 1 veừ hai baùn ủang taọp theồ duùc.
Tranh 2 veừ baùn hoùc sinh ủang duứng khaờn lau saùch muừi.
Tranh 3 veừ baùn hoùc sinh ủang suực mieọng baống nửụực muoỏi.
Hoùc sinh thaỷo luaọn nhoựm ủoõi.
+Buoồi saựng sụựm khoõng khớ thửụứng trong laứnh, chửựa nhieàu khớ oõ-xi, ớt khoựi, buùi, Thụỷ saõu vaứo saựng sụựm seừ hớt thụỷ ủửụùc khoõng khớ saùch, haỏp thu ủửụùc nhieàu khớ oõ-xi vaứo maựu vaứ thaỷi ủửụùc nhieàu khớ caực-boõ-nớc ra ngoaứi qua phoồi
+Caàn lau saùch muừi,Suực mieọng baống nửụực muoỏi loaừng hoaởc caực loaùi nửụực saựt truứng khaực.
ẹaùi dieọn m ... ú tất cả 24 cỏi cốc.
- Nghĩa là chia 24 cỏi cốc thành 4 phần bằng nhau.
- Tỡm số cốc trong 1 hộp.
Giải:
 Số cốc trong mỗi chiếc hộp là:
24 : 4 = 6 (cỏi cố)
Đỏp số: 6 cỏi cốc.
- HS lắng nghe
Rỳt kinh nghiệm
Luyện từ và cõu
 Mở rộng vốn từ:từ ngữ về thiếu nhi
ễN TẬP CÂU:AI LÀ Gè?
I. Mục TIÊU
	- Tìm được một vài từ ngữ về trẻ em theo y/c của BT 1.
	- Tìm được các bộ phận câu trả lời câu hỏi: Ai (cái gì, con gì)?, Là gì ? (BT 2).
	- Đặt được câu hỏi cho các bộ phận in đậm (BT 3).
II. Đồ dùng :
	- Hai tờ phiếu khổ to kẻ bảng nội dung BT1 (xem mẫu phần lời giải).
	- Bảng phụ viết theo hàng ngang 3 câu văn ở BT2.
 III. Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Kiểm tra bài cũ:
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn làm bài tập:
a. Bài tập 1:
- GV chia lớp thành 2 nhóm và mời lên bảng thi tiếp sức.
- Lấy bài của nhóm thắng làm chuẩn, viết bổ sung từ để hoàn chỉnh.
b. Bài tập 2:
- Hướng dẫn HS làm bài.
- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.
c. Bài tập 3:
- GV nhắc HS: bài tập này xác định trước bộ phận trả lời câu hỏi -Ai (cái gì, con gì)? hoặc là gì.
- GV nhận xét chốt lời giải đúng.
3. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- 2 HS làm BT1 và BT2.
- HS đọc yêu cầu của bài.
- HS làm vào vở BT.
- Các nhóm thi từ tìm trên bảng.
- Cả lớp đọc bảng từ mỗi nhóm tìm được, nhận xét đúng sai.
- 1 HS đọc yêu cầu của bài.
- 1 HS giải câu a để làm mẫu.
- HS làm BT vào vở.
- HS cả lớp làm bài.
- HS đọc câu hỏi được in đậm trong câu a, b, c.
- HS ghi nhớ những từ vừa học.
Rỳt kinh nghiệm
Tự nhiên và xã hội
Phòng bệnh đường hô hấp
I/ Muùc tieõu :
- Kieỏn thửực : giuựp HS neõu ủửụùc nguyeõn nhaõn vaứ caựch ủeà phoứng beọnh ủửụứng hoõ haỏp.
- Kú naờng : Keồ ủửụùc teõn cuỷa caực beọnh ủửụứng hoõ haỏp thửụứng gaởp laứ : vieõm hoùng, vieõm pheỏ quaỷn, vieõm phoồi.
- Thaựi ủoọ : HS coự yự thửực phoứng beọnh ủửụứng hoõ haỏp.
II/ Chuaồn bũ:
 caực hỡnh trong SGK, tranh minh hoaù caực boọ phaọn cuỷa cụ quan hoõ haỏp 
III/ Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu :
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
Khụỷi ủoọng : ( 1’) 
Baứi cuừ : ( 4’ ) Veọ sinh hoõ haỏp
Taọp thụỷ saõu vaứo buoồi saựng coự lụùi ớch gỡ ?
Haống ngaứy, chuựng ta neõn laứm gỡ ủeồ giửừ saùch muừi, hoùng ?
Giaựo vieõn nhaọn xeựt, ủaựnh giaự.
Nhaọn xeựt baứi cuừ.
Caực hoaùt ủoọng :
Giụựi thieọu baứi : ( 1’ )
Ghi baỷng.
Hoaùt ủoọng 1 : ủoọng naừo ( 12’ )
Giaựo vieõn hoỷi :
+Nhaộc laùi teõn caực boọ phaọn cuỷa CQHH?
+ Keồ teõn caực beọnh ủửụứng hoõ haỏp maứ em thửụứng gaởp ?
Giaựo vieõn keỏt hụùp ghi baỷng.
Giaựo vieõn lửu yự hoùc sinh : khi hoùc sinh neõu caực beọnh ho, soỏt, ủau hoùng, vieõm hoùng  thỡ Giaựo vieõn noựi cho hoùc sinh hieồu ủaõy chổ laứ bieồu hieọn cuỷa beọnh.
Giaựo vieõn KL:
Hoaùt ủoọng 2: laứm vieọc vụựi SGK ( 17’):
Bửụực 1 : laứm vieọc theo nhoựm ủo
- yeõu caàu HS quan saựt caực hỡnh trong SGK
 gụùi yự cho hoùc sinh neõu caõu hoỷi laón nhau
+ Tranh 1 vaứ 2 veừ gỡ ?
+ Nam ủaừ noựi gỡ vụựi baùn cuỷa Nam ?
+ Em coự nhaọn xeựt gỡ veà caựch aờn maởc cuỷa 2 baùn trong hỡnh ?
+ Baùn naứo aờn maởc phuứ hụùp vụựi thụứi tieỏt ?
+ Chuyeọn gỡ ủaừ xaỷy ra vụựi Nam ?
+ Nguyeõn nhaõn naứo khieỏn Nam bũ vieõm hoùng 
Giaựo vieõn kl
+ Baùn cuỷa Nam khuyeõn Nam ủieàu gỡ ?
+ Tranh 3 veừ gỡ ?
+ Baực sú ủaừ khuyeõn Nam ủieàu gỡ ?
+ Baùn coự theồ khuyeõn Nam theõm ủieàu gỡ ?
+ Nam phaỷi laứm gỡ ủeồ choựng khoỷi beọnh ?
+ Tranh 4 veừ gỡ ?
+ Taùi sao thaày giaựo laùi khuyeõn baùn hoùc sinh phaỷi maởc theõm aựo aỏm, ủoọi muừ, quaứng khaờn vaứ ủi bớt taỏt ?
+ Tranh 5 veừ gỡ ?
Giaựo vieõn kl
 + Tranh 6 veừ gỡ ?
+ Khi ủaừ bũ beọnh vieõm pheỏ quaỷn, neỏu khoõng chửừa trũ kũp thụứi coự theồ daón ủeỏn beọnh gỡ ?
+ Beọnh vieõm pheỏ quaỷn vaứ vieõm phoồi thửụứng coự bieồu hieọn gỡ ?
+ Neõu taực haùi cuỷa beọnh vieõm pheỏ quaỷn vaứ vieõm phoồi ?
Bửụực 2 : Laứm vieọc caỷ lụựp
- goùi moọt soỏ hoùc sinh leõn trỡnh baứy.
Giaựo vieõn choỏt yự : 
+ Chuựng ta caàn laứm gỡ ủeồ phoứng beọnh vieõm ủửụứng hoõ haỏp ?
Giaựo vieõn cho hoùc sinh noỏi tieỏp nhau neõu. Giaựo vieõn ghi leõn baỷng.
Giaựo vieõn choỏt : 
Cho caỷ lụựp lieõn heọ xem caực em ủaừ coự yự thửực phoứng beọnh ủửụứng hoõ haỏp chửa.
 Keỏt Luaọn: 
Nhaọn xeựt – Daởn doứ : ( 1’ )
- Thửùc hieọn toỏt ủieàu vửứa hoùc.
- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Chuaồn bũ : baứi 5 : Beọnh lao phoồi 
Haựt
Hoùc sinh traỷ lụứi
-HS : Caực boọ phaọn cuỷa cụ quan hoõ haỏp laứ muừi, khớ quaỷn, pheỏ quaỷn, phoồi.
Hoùc sinh keồ.
Baùn nhaọn xeựt, boồ sung
HS quan saựt 
 hs ủoùc yeõu caàu cuỷa kớ hieọu kớnh luựp
 Hoùc sinh laứm vieọc theo nhoựm ủoõi
Tranh 1 vaứ 2 veừ Nam ( maởc aựo traộng ) ủang ủửựng noựi chuyeọn vụựi baùn Nam.
Hoùc sinh traỷ lụứi. 
Hai baùn aờn maởc raỏt khaực nhau : moọt baùn maởc aựo sụ mi, moọt baùn maởc aựo aỏm.
Nguyeõn nhaõn khieỏn Nam bũ vieõm hoùng laứ vỡ baùn bũ laùnh, vỡ baùn khoõng maởc aựo aỏm khi trụứi laùnh neõn bũ caỷm laùnh, daón ủeỏn ho vaứ ủau hoùng
Baùn cuỷa Nam khuyeõn Nam neõn ủeỏn baực sú ủeồ khaựm beọnh.
Caỷnh caực baực sú ủang noựi chuyeọn vụựi Nam sau khi ủaừ khaựm beọnh cho Nam.
Hoùc sinh traỷ lụứi
Hoùc sinh khaực laộng nghe, boồ sung 
Lụựp nhaọn xeựt 
Caỷnh thaày giaựo khuyeõn moọt hoùc sinh caàn maởc ủuỷ aỏm.
Caỷnh moọt ngửụứi ủi qua ủang khuyeõn hai baùn nhoỷ khoõng neõn aờn quaự nhieàu ủoà laùnh.
Neỏu aờn nhieàu kem, uoỏng nhieàu nửụực laùnh  thỡ coự theồ bũ nhieóm laùnh vaứ maộc caực beọnh ủửụứng hoõ haỏp.
Khoõng aờn kem nửừa vaứ nghe lụứi baực ủi qua ủửụứng.
Caỷnh baực sú vửứa khaựm vửứa noựi chuyeọn vụựi beọnh nhaõn.
Hoùc sinh leõn trỡnh baứy. Baùn nhaọn xeựt, boồ sung.
-Hoùc sinh lieõn heọ.
Rỳt kinh nghiệm
THỨ 6
TOÁN
 LUYỆN TẬP.
I. Mục tiờu:
	- Biết tớnh giỏ trị của biểu thức cú phộp nhõn , phộp chia .bài 1 , bài 2 , bài 3 
- Vận dụng được vào giải toỏn cú lời văn ( cú một phộp tớnh )
11/ĐỒ DÙNG:
BP TT BT 3.
II1. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
1. Kiểm tra 
- Kiểm tra bài tập
- Gọi HS đọc bảng nhõn, chia 2, 3, 4, 5.
- GV nhận xột, ghi điểm.
2. Bài mới:
a/ Giới thiệu
- GV nờu mục tiờu bài học, ghi đề.
b/ Hướng dẫn 
- Củng cố về tớnh giỏ trị biểu thức: 
Bài 1: GV đưa ra biểu thức sau:
 4 x5 + 215 = ?
- GV nờu ra 2 phương ỏn tớnh:
 4 x 5 + 215 = 20 + 215 = 235. (1)
Cỏch 2: 4 x 5 + 215 = 4 x 220 = 880.
- Trong hai cỏch trờn, cỏch nào đỳng, cỏch nào sai ?
- Gọi HS lờn bảng.
- Chấm chữa bài, ghi điểm.
Bài 2: Yờu cầu HS quan sỏt hỡnh vẽ và hỏi: Hỡnh nào đó khoanh vào một phần tư số con vịt? Vỡ sao ?
- Hỡnh b đó khoanh vào một phần mấy số con vịt ? Vỡ sao ? 
- Vậy hỡnh a đó khoanh vào 1/4 số con vật
Bài 3: Gọi 1 hS đọc đề bài.
- Yờu cầu HS tự suy nghĩ và làm bài.
- Gọi HS lờn bảng.
- Chữa bài và cho điểm.
3. Củng cố dặn dũ:
- Nhận xột tiết học .
- Tuyờn dương những học sinh thực hiện tốt
- Luyện tập thờm nhõn và chia.
- Học thuộc lũng bảng nhõn và bảng chia.
- Chuẩn bị bài sau: ễn tập về hỡnh học.
- 3 HS.
- 2 HS.
- 3 HS đọc đề.
- HS trả lời.
- 3 HS làm bảng.
- Lớp làm vào vở.
- Hỡnh a/ đó khoanh vào 1/4 số con vịt.
Vỡ: 12 con vịt chia làm 4 phần bằng nhau thỡ một phần cú 3 con.
- Vỡ cú 12 con chia làm 3 phần bằng nhau thỡ một phần được 4 con.
- 2 HS đọc.
- 1 HS lờn bảng, lớp làm vào vở.
Bài giải:
Bốn bàn cú số HS là:
 4 x 2 = 8 (học sinh).
 Đỏp số: 8 học sinh. 
Rỳt kinh nghiệm
ChÍNH TẢ
Nghe-VIẾT:Cễ GIÁO TÍ HON
I. Mục đích , yêu cầu:
	- Nghe , viết đúng bài CT.
	- Làm đúng BT 2b.
II. Đồ dùng :
BP(BT2B.)
III. Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I.kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra viết: nguệch ngoạc- khuỷu tay, xấu hổ- cá sấu, sông sâu- xâu kim...
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: Nêu MĐ, YC
2. Hướng dẫn nghe – viết:
2.1. Hướng dẫn HS chuẩn bị:
- GV đọc đoạn văn 1 lần.
- Giúp HS nắm hình thức đoạn văn. Đoạn văn có mấy câu? Chữ đầu các câu viết ntn? Chữ đầu đoạn viết ntn? Tìm tên riêng trong đoạn văn?
2.2. Đọc cho HS viết:
- GV đọc thong thả mỗi cụm từ hoặc câu đọc 2 – 3 lần.
- GV theo dõi, uốn nắn.
2.3. Chấm, chữa bài:
- GV đọc lại cả bài.
- Chấm một số vở, nhận xét.
3. Hướng dẫn làm bài tập:
3.1. Bài tập 1:
 (BT lựa chọn chỉ làm phần b).
- HD HS làm bài.
- Chốt lại lời giải đúng.
4. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu những HS viết bài chính tả chưa tốt về nhà viết lại.
- 2 HS viết bảng lớp
- Cả lớp viết bảng con ( giấy nháp)
- 2HS đọc lại. Cả lớp đọc thầm.
- HS đọc và viết tiếng khó.
- HS viết bài vào vở.
- HS tự soát lỗi.
- Tự chữa lỗi, ghi số lỗi ra lề vở.
- 1 HS nêu yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm theo. 
- 1 HS làm mẫu. 
- Cả lớp làm vở BT.
Xem lại lời giải của bài tập, ghi nhớ chính tả.
Rỳt kinh nghiệm
Tập làm văn 
VIẾT ĐƠN
I.Mục tiờu:
	- Bước đầu viết được đơn xin vào Đội TNTP Hồ Chớ Minh dựa theo mẫu đơn của bài Đơn xin vào Đội (SGK)
II. Đồ dựng dạyhọc:
	- Vở bài tập Tiếng Việt.
	- Mẫu đơn xin vào Đội.
III.Cỏc hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
A.Bài cũ
-Gv kiểm tra vở của 4,5 hs viết đơn xin cấp thẻ đọc sỏch.
-Kiểm tra 1,2 hs núi những điều em biết về Đội TNTP Hồ Chớ Minh.
-Nhận xột bài cũ.
B.Bài mới
1.Giới thiệu 
-Nờu mục đớch yờu cầu của bài.
2.HD hs làm bài
-Gọi 1 hs đọc yờu cầu của bài.
-Gv giỳp hs nắm vững yờu cầu của bài: cỏc em cần viết đơn vào đội theo mẫu đơn đó học trong tiết tập đọc, nhưng cú nội dung khụng thể viết hoàn toàn theo mẫu? Vỡ sao?
-Mời hs phỏt biểu.
-Gv chốt lại:
+Lỏ đơn phải trỡnh bày theo mẫu:
+Trong cỏc nội dung trờn thỡ phần lớ do viết đơn, bày tỏ nguyện vọng, lời hứa là những nội dung khụng cần viết theo khuụn mẫu vỡ mỗi người cú một lớ do riờng
-Cho hs viết đơn vào vở.
-Gọi một số hs đọc đơn.
-Gv liờn hệ thực tế để giỏo dục hs: 
+Em nào muốn vào Đội?
-Gv nờu hướng để hs phấn đấu
3.Củng cố, dặn dũ
-Nhận xột tiết học, nhấn mạnh: ta cú thể trỡnh bày nguyện vọng của mỡnh bằng đơn.
-Yờu cầu hs ghi nhớ một mẫu đơn, nhắc những hs viết đơn chưa đạt về nhà sửa lại
-Chuẩn bị bài sau: Kể về gia đỡnh. 
-1,2 hs núi những điều em biết về Đội.
-2 hs đọc đề bài
-1 hs đọc yờu cầu
-Lớp đọc thầm theo.
-Hs nờu ý kiến.
-Hs chỳ ý lắng nghe.
-Hs tự làm bài.
-Một số hs đọc đơn.
-Nhận xột bài viết của bạn.
-Hs phỏt biểu ý kiến.
Rỳt kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 2 lop3 CKTKN2010.doc