Giáo án hỗn hợp các môn Lớp 3 - Tuần 5

Giáo án hỗn hợp các môn Lớp 3 - Tuần 5

Chính tả: (Nghe- viết )

NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM

 A/ Mục tiêu :

- Rèn kỉ năng viết chính tả, nghe viết chính xác một đoạn của bài “Người lính

 dũng cảm“.Trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

 - Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có vần đễ lẫn en / eng.

 - Ôn bảng chữ : Biết điền đúng 9 chữ và tên chữ vào ô trống trong bảng và học thuộc 9 chữ đó.

 B/ Đồ dùng dạy học : Bảng phụ ghi bài tập 2b

 C/ Hoạt động dạy học :

TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò ĐDDH

5’

1’

15’

15’

3’ 1. Kiểm tra bài cũ:

- Mời 3 học sinh lên bảng.

-Yêu cầu viết các từ ngữ học sinh thường hay viết sai.

-Yêu cầu đọc thuộc lòng 19 chữ cái đã học

2.Bài mới

 a) Giới thiệu bài

b) Hướng dẫn nghe viết

 * Hướng dẫn chuẩn bị

 - Yêu cầu 2HS đọc đoạn 4 bài "Người lính dũng cảm".

+ Đoạn văn này kể chuyện gì ?

+ Đoạn văn trên có mấy câu?

+ Những chữ nào trong đoạn văn được viết hoa?

+ Lời các nhân vật được đánh dấu bằng những dấu gì?

- Yêu cầu học sinh lấy bảng con và viết các tiếng khó.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

 * Đọc cho học sinh viết vào vở

- Đọc lại để HS tự bắt lỗi và ghi số lỗi ra ngoài lề.

* Thu vở học sinh chấm điểm và nhận xét. Hướng dẫn làm bài tập

*Bài 2b : -Nêu yêu cầu của bài tập 2b.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.

- Gọi 2 học sinh lên bảng làm, lớp theo dõi.

- Giáo viên chốt lại ý đúng.

*Bài 3

- Yêu cầu một em nêu yêu cầu bài tập.

- Cả lớp tự làm bài vào VBT.

- Gọi 9 HS tiếp nhau lên bảng điền cho đủ 9 chữ và tên chữ.

- Gọi nhiều học sinh đọc lại 9 chữ và tên chữ.

- Yêu cầu học sinh học thuộc lòng tại lớp.

-Yêu cầu HS chữa bài ở VBT (nếu sai).

-Yêu cầu 2HS đọc thuộc lòng theo thứ tự 28 tên chữ đã học.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

 c) Củng cố - Dặn dò:

- Nhận xét đánh giá tiết học

- Dặn về nhà học và làm bài xem trước bài mới.

- 3HS lên bảng, cả lớp viết vào bảng con các từ : loay hoay, gió xoáy, nhẫn nại, nâng niu.

- 2HS đọc thuộ lòng 19 chữ và tên chữ đã học.

-Lớp lắng nghe giáo viên giới thiệu bài

- 3 em đọc đoạn chính tả, cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung bài.

+ Đoạn văn kể lại lớp học tan chú lính nhỏ và viên tướng ra vườn trường sửa hàng rào rồi bước nhanh theo chú

+ Đoạn văn có 6 câu.

+ Những chữ trong bài được viết hoa là những chữ đầu câu và tên riêng.

+ Lời các nhân vật viết sau dấu 2 chấm, xuống dòng, gạch đầu dòng

- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực hiện viết vào bảng con.

- Cả lớp nghe và viết bài vào vở

- Học sinh nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.

- Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm.

- Làm vào vở bài tập

- Hai học sinh lên bảng làm bài.

- Cả lớp theo dõi bạn và nhận xét.

- Một em nêu yêu cầu bài 3.

- Lớp thực hiện làm vào vở bài tập.

- Lần lượt 9 em lên bảng làm bài, lớp theo dõi bổ sung.

- Lần lượt từng HS nhìn bảng đọc 9 tên chữ.

- HTL 9 chữ và tên chữ.

- Cả lớp chữa bài vào vở.

- Đọc thuộc lòng 28 chữ cái đã học theo thứ tự

- Về nhà viết lại cho đúng những chữ đã viết sai.

 

doc 42 trang Người đăng haihahp2 Ngày đăng 02/07/2022 Lượt xem 159Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án hỗn hợp các môn Lớp 3 - Tuần 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thöù .., ngaøy .thaùng.naêm.. Tuaàn 05
Tập đọc – Kể chuyện
NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM
 A/ Mục tiêu: * TËp ®äc 
 - Luyện đọc đúng các từ : loạt đạn, lỗ hổng, buồn bã  
 - Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
 - Hiểu ý nghĩa: Khi mắc lỗi phải dám nhận lỗi và sửa lỗi, người dám nhận lỗi và sửa lỗi là người dũng cảm.
 *KÓ chuyÖn 
 - Biết kể lại từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa (HS: Khá giỏi kể lại được toàn bộ câu chuyện. 
 *GDKNS : 1/Giao tiÕp øng xö 
 2/ Ra quyÕt ®Þnh : T×m kiÕm c¸c lùa chän
 3/ Tù nhËn thøc, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ c¸ nh©n
 4/ §¶m nhËn tr¸ch nhiÖm 
 B / Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa bài đọc sách giáo khoa. 
 C/ Các hoạt động dạy học :
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
ĐDDH
5’
1’
10’
15’
5’
4’
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 em lên bảng đọc bài "ông ngoại"
- Nêu nội dung bài đọc ?
- Giáo viên nhận xét ghi điểm 
 2.Bài mới:
 a) Phần giới thiệu :
- Giới thiệu chủ điểm và bài đọc ghi tựa bài lên bảng.
 b) Luyện dọc: 
 * Đọc mẫu toàn bài.
- Giới thiệu về nội dung bức tranh.
* Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.
- Đọc từng câu trước lớp 
- Gọi HS tiếp nối nhau đọc từng câu, GV sửa sai cho các em.
- Gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn trước lớp, nhắc nhở HS ngắt nghỉ hơi đúng, đọc đoạn văn với giọng thích hợp.
- Giúp HS hiểu nghĩa các từ: thủ lĩnh, nứa tép...
-Yêu cầu học sinh đặt câu với từ thủ lĩnh, quả quyết.
-Yêu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm 
- Yêu cầu các nhóm đọc DDT 4 đoạn của truyện.
-Gọi một học sinh đọc lại cả câu truyện. 
c) Hướng dẫn tìm hiểu bài : 
 - Gọi 1 học sinh đọc lại đoạn 1 của 
 - Yêu cầu đọc thầm và trả lời nội dung bài 
 + Các bạn nhỏ trong chuyện chơi trò chơi gì? 
Ở đâu ?
* Yêu cầu đọc thầm đoạn 2 trả lời câu hỏi: 
- Vì sao chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hỏng dưới chân hàng rào?
+ Việc leo rào của các bạn khác gây hậu quả gì ? 
- Yêu cầu học sinh đọc to đoạn 3 
+ Thầy giáo chờ mong điều gì ở học sinh trong lớp? 
+ Vì sao chú lính nhỏ run lên khi nghe thầy giáo hỏi?
* Yêu cầu đọc thầm đoạn 4 và trả lời :
+ Phản ứng của chú lính như thế nào? khi nghe lệnh " Về thôi" của viên tướng ?
+ Thái độ của các bạn ra sao trước hành động của chú lính nhỏ ?
+ Ai là người lính dũng cảm trong chuyện này ? Vì sao ?
+ Các em có khi nào dũng cảm nhận và sửa lỗi như bạn nhỏ trong chuyện không?
 d) Luyện đọc lại : 
- Đọc mẫu đoạn 4 trong bài. Treo bảng phụ đã viết sẵn hướng dẫn H đọc đúng câu khó trong đoạn.
- Cho HS thi đọc đoạn văn.
- Yêu cầu HS chia nhóm, mỗi nhóm 4 em tự phân vai để đọc lại truyện.
- Giáo viên và lớp theo dõi bình chọn bạn đọc hay nhất.
* Kể chuyện: 
1. Giáo viên nêu nhiệm vụ 
- Dựa vào trí nhớ và các tranh minh họa trong SGK để kể lại câu chuyện bằng lời kể của em. 
- Hướng dẫn học sinh kể theo tranh 
- Cứ mỗi lượt kể là 4 em tiếp nối kể lại 4 đoạn trong chuyện 
- Gọi học sinh xung phong kể lại 4 đoạn của câu chuyện.
- Theo dõi gợi ý nếu có học sinh kể còn lúng túng 
- Cùng lớp bình chọn bạn kể hay nhất, ghi điểm.
 đ) Củng cố dặn dò : 
- Qua câu chuyện em hiểu được điều gì qua hành động của người lính trẻ ?
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về nhà học bài xem trước "Mùa thu của em" 
- 3 em lên bảng đọc bài, mỗi em đọc một đoạn.
- Một học sinh đọc cả bài và nêu nội dung bài đọc.
- Lắng nghe GV giới thiệu bài.
- Lớp theo dõi giáo viên đọc mẫu 
- Lớp quan sát và khai thác tranh.
- Đọc nối tiếp từng câu, luyện phát âm đúng các từ: loạt đạn, buốn bã...
- Tự đặt câu với mỗi từ.
- Nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp, giải nghĩa từ: Thủ lĩnh, quả quyết (SGK).
- Luyện đọc theo nhóm.
- Nối tiếp nhau đọc ĐT4 đoạn trong bài.
- Một học sinh đọc lại cả câu truyện.
- Một em đọc đoạn 1 của câu chuyện 
- Cả lớp đọc thầm đoạn 1 của bài một lượt 
+ Chơi trò đánh trận giả trong vườn trường 
* Đọc thầm đoạn đoạn 2 của bài 
+ Chú lính sợ làm đổ hàng rào của vườn trường 
+ Hàng rào đổ tướng sĩ đè lên hoa mười giờ.
- Một học sinh đọc to đoạn 3.
+ Thầy mong học sinh dũng cảm nhận khuyết điểm.
- Có thể trả lời theo ý của mình.
- Lớp đọc thầm đoạn 4 và trả lời :
+ Chú nói: Như vậy là hèn, rồi quả quyết bước về phía vườn trường. 
+ Mọi người sững nhìn chú rồi bước theo như bước theo một người chỉ huy dũng cảm 
+ Chú lính đã chui qua lỗ hổng dưới hàng rào lại là người dũng cảm.Vì đã dám nhận và sửa lỗi.
- Trả lời theo suy nghĩ của bản thân.
- Lắng nghe giáo viên đọc mẫu và H/dẫn.
- Lần lượt 4 - 5 em thi đọc đoạn 4
- Các nhóm tự phân vai (Người dẫn chuyện, người lính nhỏ, thủ lĩnh và thầy giáo)
- 2 nhóm thi đọc lại truyện theo vai. 
- Bình chọn cá nhân và nhóm đọc hay. 
- Lắng nghe giáo viên nêu nhiệm vụ của tiết học.
- Quan sát lần lượt 4 tranh, dựa vào gợi ý của 4 đoạn truyện, nhẩm kể chuyện không nhìn sách.
- 4 em kể nối tiếp theo 4 đoạn của câu chuyện.
- 2 em xung phong kể lại toàn bộ câu chuyện.
- Lớp theo dõi bình bạn kể hay nhất.
- Người dũng cảm là người dám nhận lỗi và sửa lỗi.
- Về nhà tập kể lại nhiều lần.
- Học bài và xem trước bài mới.
Ruùt kinh nghieäm :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Thöù .., ngaøy .thaùng.naêm.. Tuaàn 05
 Toán
NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (có nhớ )
 I. Mục tiêu: 
 - Biết làm tính nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số có nhớ.
 - Củng cố về giải toán và tìm số bị chia chưa biết.
- Vận dụng vào giải bài toán có một phép nhân.
- Giáo dục học sinh tính kiên trì, chịu khó trong học toán.
 II. Đồ dùng dạy học: Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
ĐDDH
1’
4’
5’
5’
10’
10’
4’
1. Ổn định tổ chức: 
2. kiểm tra bài cũ: Gọi 2HS lên bảng sửa bài 2 và bài 3.
- Nhận xét, ghi điểm.
3. Bài mới: a, Giới thiệu bài...
b, HD thực hiện phép nhân: 26 x 3 =?
- Yêu cầu HS tìm kết quả của phép nhân. 
- Yêu cầu một học sinh lên bảng đặt tính.
- Hướng dẫn tính có nhớ như SGK.
- Mời vài học sinh nêu lại cách nhân. 
- HD như trên với phép nhân: 54 x 6 = ?
c, Luyện tập:
Bài 1: Tính.
- Cho học sinh làm bài vào bảng con.
- Gọi 3 em lên tính mỗi em một phép tính vừa tính vừa nêu cách tính như bài học.
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2:
- Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu đề bài 
H: Bài toán cho biết gì?
H: Bài toán hỏi gì?
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở. 
- Gọi một học sinh lên bảng giải.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
Bài : Tìm x.
- Gọi 2HS lên bảng, cả lớp làm bài trên bảng con.
- Nhận xét sửa chữa từng phép tính. 
4. Củng cố: Muốn nhân số có 2...ta làm ...
5. Dặn dò: về nhà học bài và làm bài tập.
- Nhận xét đánh giá tiết học. 
2HS lên bảng làm bài, lớp theo dõi nhận xét.
-Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu bài
- HS tự tìm kết quả phép nhân vào nháp.
- 1HS thực hiện đặt tính bằng cách dựa vào kiến thức đã học ở bài trước. 
- Lớp theo dõi.
- 2 em nêu lại cách thực hiện phép nhân.
- 1em nêu yêu cầu.
- Cả lớp thực hiện làm vào bảng con.
- 3 em lên thực hiện mỗi em một cột
 - Lớp nhận xét bài bạn.
- 2 em đọc bài toán.
- Cả lớp cùng thực hiện làm vào vở.
- 1HS lên bảng giải.
 Bài giải
 Độ dài hai cuộn vải là :
 35 x 2 = 70 (m) 
 Đáp số: 70 m 
- 1HS đọc yêu cầu bài .
 a, x : 6 = 12 b, x : 4 = 23 
 x = 12 x 6 x = 23 x 4 
 x = 72 x = 92
- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài .
Ruùt kinh nghieäm :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
............................ ... .........................................................................................................
......................................................................................................................................................
Thöù .., ngaøy .thaùng.naêm.. Tuaàn 05
Toán
 TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ
I. Mục tiêu 
- Biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số.
 - Vận dụng để giải các bài toán có lời văn.
 - Giáo dục học sinh tính kiên trì, chịu khó trong học toán.
 II. Đồ dùng dạy học: 12 cái kẹo, 12 que tính 
 III. Các hoạt động dạy học:	
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
ĐDDH
1’
5’
30’
5’
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bài 2,3.
- Nhận xét đánh giá.
 3. Bài mới: a, Giới thiệu bài...
b, Hướng dẫn học sinh tìm một trong các phần bằng nhau của một số.
- GV nêu bài toán như sách giáo khoa. 
- Yêu cầu học sinh nêu lại yêu cầu bài tập.
H: Làm thể nào để tìm của 12 cái kẹo ?
- Giáo viên vẽ sơ đồ để minh họa.
 - Yêu cầu 1HS lên thực hiện chia 12 cái kẹo thành 3 phần bằng nhau. Sau đó 1 HS khác lên bảng giải.
+ Giáo viên hỏi thêm : Muốn tìm của 12 cái kẹo ta làm như thế nào ? 
c, Thực hành:
Bài 1:Viết số thích hợp nào vào chỗ chấm.
-Cho HS làm vào SGK,4 em lên bảng làm.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2 : 
-Yêu cầu cả lớp làm vào vở.
- Gọi 1HS lên bảng làm bài.
+Giáo viên chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài. 
4. Củng cố: Muốn tìm 1 trong các phần...
5. Dặn dò: Về nhà học và làm bài tập.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Học sinh 1 : Lên bảng làm bài tập 2 
- Học sinh 2: Làm bài 3 
- HS quan sát sơ đồ minh họa và nêu :
+ Ta lấy 12 cái kẹo chia thành 3 phần bằng nhau,mỗi phần chính là số kẹo...
- 1HS lên chia 12 cái kẹo thành 3 phần...
- 1 em lên bảng trình bày bài giải.
 Giải
 Chị cho em số kẹo là: 12 : 3 = 4(cái)
 Đ/S: 4 cái kẹo 
+ Ta chia 12 cái kẹo thành 4 phần bằng nhau mỗi phần chính là số kẹo cần tìm.
- Một em nêu đề bài.
- Cả lớp làm vàoSGK,HS lên bảng làm.
- Một học sinh đọc bài toán. 
 Giải 
 Số mét vải xanh cửa hàng bán là :
 40 : 5 = 8 ( m )
 Đ/S: 8 m 
-Vài học sinh nhắc cách tìm... 
Ruùt kinh nghieäm :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Thöù .., ngaøy .thaùng.naêm.. Tuaàn 05
LuyÖn toán
 TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ
I. Mục tiêu : Giúp học sinh
- Biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số.
 - Vận dụng để giải các bài toán có lời văn.
 - Giáo dục học sinh tính kiên trì, chịu khó trong học toán.
 II. Đồ dùng dạy học: 12 cái kẹo, 12 que tính 
 III. Các hoạt động dạy học:	
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
ĐDDH
1’
5’
30’
5’
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bài 1,3.
- Nhận xét đánh giá.
 3. Bài mới: a, Giới thiệu bài...
b, Thực hành:
Bài 1:Viết số thích hợp nào vào chỗ chấm.
-Cho HS làm vào BT 4 em lên bảng làm.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2 : 
-Yêu cầu cả lớp làm vào vở BT.
- Gọi 1HS lên bảng làm bài.
+Giáo viên chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài. 
Bài 3 : 
-Yêu cầu cả lớp làm vào vở BT.
- Gọi 1HS lên bảng làm bài.
4. Củng cố: Muốn tìm 1 trong các phần....
- Học sinh 1 : Lên bảng làm bài tập 1 
- Học sinh 2: Làm bài 3 
- HS quan sát sơ đồ minh họa và nêu :
- Một học sinh đọc bài toán. 
 a/ 1/2cña 8 kg lµ 4 kg
 b/ 1/5 cña 35m lµ7 m
 c/1/4 cña 24 lÝt lµ6 lÝt
 d/1/6 cña 54 phót lµ9 phót 
 - c¶ líp lµm vµo VBT
 -Cả lớp làm vào vở BT.
 Giải 
 Số mét vải xanh cửa hàng bán là :
 45 : 5 = 9 ( m )
 Đ/S: 9m 
 -Vài học sinh nhắc cách tìm... 
 -Cả lớp làm vào vở BT.
- Gọi 1HS lên bảng làm bài.
Ruùt kinh nghieäm :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Thöù .., ngaøy .thaùng.naêm.. Tuaàn 05
Tập làm văn
TẬP TỔ CHỨC CUỘC HỌP
 A/ Mục tiêu : - Học sinh biết tổ chức một cuộc họp tổ.
 - Bước đầu biết xác định rõ được nội dung cuộc họp và tập tổ chức cuộc họp theo đúng trình tự đã học. 
 * GDKNS : - Giao tiÕp - Lµm chñ b¹n th©n
B/ Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp ghi: Gợi ý về nội dung cuộc họp, trình tự 5 bước của cuộc họp (viết theo bài tập 3)
 C/ Hoạt động dạy học:	
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
ĐDDH
5’
1’
10’
20’
4’
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi hai học sinh lên làm bài tập 1và 2 
- Yêu cầu 1 em kể lại câu chuyện ”Dại gì mà đổi” 
 2.Bài mới:
 a/ Giới thiệu bài :
- Nêu yêu cầu tiết học và ghi tựa bài 
 b) Hướng dẫn làm bài tập :
* Gọi 1 học sinh đọc bài tập (nêu yêu cầu và đọc câu hỏi gợi ý )
- Giúp học sinh nắm được yêu cầu của bài tập.
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm theo.
+ Qua bài Cho em biết để tổ chức tốt một cuộc họp em cần chú ý điều gì ?
- Yêu cầu một học sinh nhắc lại trình tự của một cuộc họp.
* Yêu cầu từng tổ làm việc.
* Các tổ thi tổ chức cuộc họp.
- Giáo viên lắng nghe và nhận xét bình chọn tổ có cuộc họp hiệu quả nhất.
 c) Củng cố - Dặn dò:
- Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung các bước của một cuộc họp 
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 
- Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau.
- Hai em lên bảng sửa bài tập 1và 2 
- 1 em kể chuyện: Dại gì mà đổi
- Lắng nghe để nắm bắt về yêu cầu của tiết tập làm văn này.
- Hai học sinh đọc lại đề bài tập làm văn.
- Đọc thầm câu hỏi gợi ý.
+ Phải xác định nội dung họp bàn về việc gì. Phải nắm được trình tự tổ chức cuộc họp 
- Hai học sinh nhắc lại trình tự (Nêu mục đích cuộc họp; Nêu tình hình của lớp...)
- Các tổ bàn bạc để xác định nội dung cuộc họp.
- Lần lượt từng tổ thi tổ chức cuộc họp, cả lớp theo dõi bình chọntor họp có hiệu quả nhất. 
- Hai học sinh nhắc lại nội dung bài học và nêu lại ghi nhớ về Tập làm văn. 
- Về nhà học bài và chuẩn bị cho tiết sau.
Ruùt kinh nghieäm :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hon_hop_cac_mon_lop_3_tuan_5.doc