Giáo án Kĩ thuật Lớp 3 - Tuàn 20 - Bài: Đan nong mốt

Giáo án Kĩ thuật Lớp 3 - Tuàn 20 - Bài: Đan nong mốt

 I/Mục đích yêu cầu :

 _ HS biết cách đan nong mốt

 _ Đan được nong mốt đúng quy trình kĩ thuật

 _ Yêu thích các sản phẩm đan nan

 II/Chuẩn bi:

 1/ Giáo viên :

 _ Mẫu tấm đan nong mốt bằng bìa có kích thước đủ lớn để HS quan sát được, các nan dọc và nan ngang khác màu nhau

 _ Tranh quy trình đan nong mốt

 _ Các nan đan mẫu ba màu khác nhau

 2/ Học sinh :

 _ Bìa màu hoặc giấy thủ công , bút chì , thươc kẻ , kéo , hồ dán

doc 3 trang Người đăng bachquangtuan Lượt xem 8166Lượt tải 10 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Kĩ thuật Lớp 3 - Tuàn 20 - Bài: Đan nong mốt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
 MÔN: KĨ THUẬT TUẦN: 20
 BÀI : ĐAN NONG MỐT 
 Ngày thực hiện: 
 I/Mục đích yêu cầu : 
 _ HS biết cách đan nong mốt 
 _ Đan được nong mốt đúng quy trình kĩ thuật 
 _ Yêu thích các sản phẩm đan nan 
 II/Chuẩn bi:
 1/ Giáo viên : 
 _ Mẫu tấm đan nong mốt bằng bìa có kích thước đủ lớn để HS quan sát được, các nan dọc và nan ngang khác màu nhau 
 _ Tranh quy trình đan nong mốt 
 _ Các nan đan mẫu ba màu khác nhau 
 2/ Học sinh : 
 _ Bìa màu hoặc giấy thủ công , bút chì , thươc kẻ , kéo , hồ dán
III/Hoạt động lên lớp:
Thời gian
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
ĐDDH
 10’
 20’
1/Khởi động: 2’ hát bài hát
2/ Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra dụng cụ học tập 
3/Bài mới: 
*Hoạt động 1 :GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét 
_ GV giới thiệu tấm đan nong mốt và hướng dẫn HS quan sát , nhận xét 
_GV liên hệ thực tế : Đan nong mốt được ứng dụng để làm đồ dùng trong gia đình như đan làn hoặc đan rỗ rá ..
_Để đan nong mốt người ta sử dụng các nan đan bằng các nguyên liệu khác nhau như mây , tre , nứa , lá dừa .
 +GV nêu: Trong thực tế, ta sử dụng các nan rời bằng tre, nứa, giang mây, lá dừa  Để đan nong mốt, nong đôi làm đồ dùng trong gia đình 
 *Hoạt động 2 : GV hướng dẫn mẫu 
 +Bước 1 : Kẻ cát các nan đan 
_ Đối với loại giấy, bìa không có dòng kẻ cần dùng thước kẻ vuông để kẻ các dòng kẻ dọc và dòng kẻ ngang cách đều nhau 1ô 
_ Cắt các nan dọc :Cắt 1 hình vuông có cạnh 9ô. Sau đó cắt theo các đường kẻ trên giấy, bìa đến hết ô thứ 8 như hình 2 để làm các nan dọc 
_ Cắt 7 nan ngang và 4 nan dùng để dán nẹp xung quanh tấm đan có kich thước rộng 1 ô , dài 9ô . Nên cắt các nan khác màu với nan dọc và nan dán xung quanh .
 +Bước 2 : Đan nong mốt bằng giấy , bìa 
 +Cách đan nong mốt là nhất 1 nan , đè một nan và lệch nhau một nan đan dọc giữa 2 nan ngang liền kề 
Đan nong mốt bằng bìa được thực hiện theo trình tự sau 
_ Đan nan ngang thứ nhất : Dắt các nan dọc lên bàn đường nối liền các nan dọc nằm ở phía dươi . Sau đó , nhấc nan dọc 2,4 ,6 , 8 lên và luồn nan ngang thứ nhất vào . Dồn nan ngang thứ nhất khít với đường nối liền các nan dọc 
_ Đan nan ngang thứ 2 : Nhấc nan dọc 1,3,5,7, 9 và luồn nan ngang thứ 2 vào . Dồn nan ngang thứ 2 cho khít với nan ngang thứ nhất 
_Đan nan ngang thứ 3:Giống như nan đan thứ nhất 
_ Đan nan ngang thứ 4 : giống nan đan thứ 2 
Cứ đan như vậy cho đến hết nan đan thứ 7 
Chú ý : Đan xong mỗi nan ngang phải dồn nan cho khít rồi mới đan tiếp nan sau 
 +Bước 3 : Dán nẹp xung quanh tấm đan 
Bôi hồ vào mặt sau của 4 nan còn lại . Sau đó lần lượt dán từng nan xung quanh tấm đan để giữ cho các nan trong tấm đan không bị tuột ( giống như tấm đan ở hình 1 ) Chú ý dán cho thẳng và sát với mép tấm đan
 _GV gọi HS nhắc lại cách đan nong mốt và nhận xét . Sau đó tổ chức cho HS kẻ , cắt các nan đan bằng giấy , bìa và tập đan nong mốt 
 4 Củng cố :+GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần hái độ học tập và kĩ năng đan nan của HS 
5 Dặn dò: + Bài nhà: tập đan cho khéo tay 
 + Chuẩn bị: mang bìa màu hoặc giấy thủ công , thước kẻ , bút chì , kéo thủ công , hồ dán để đan nong mốt
_HS quan sát 
 _HS quan sát các nan rời 
 _HS quan sát GV đan .
 _HS quan sát GV dán nẹp .
 _HS nhắc lại cách đan .
 _HS tập kẻ và cắt các nan và tập đan
Tấm đan mẫu
Các nan rời
Bảng qui trình đan nan
 *Các ghi nhận, lưu ý :
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tài liệu đính kèm:

  • docBAI 20 KI THUAT.doc