Giáo án Lớp 3 Tuần 6 - Đàm Ngân - Tiểu học Hoàng Hoa thám

Giáo án Lớp 3 Tuần 6 - Đàm Ngân - Tiểu học Hoàng Hoa thám

TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN:

Tiết 16: BÀI TẬP LÀM VĂN (2 tiết)

I/ MỤC TIÊU:

1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng :

- Chú ý các từ ngữ : Làm văn, loay hoay, lia lịa, ngắn ngủi

- Biết đọc phân biệt lời nhân vật : " tôi " với lời mẹ .

2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:

- Hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải cuối bài ( khăn mùi xoa, viết lia lịa, ngắn ngủi ) .

 - Từ câu chuyện, hiểu lời khuyên : Lời nói của HS phải đi đôi với việc làm đã nói thì cố làm cho được.

*Kể chuyện:

1. Rèn kỹ năng nói :

- Biết sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự trong câu chuyện .

- Kể lại được một đoạn của câu chuyện bằng lời của mình .

 

doc 23 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 582Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 Tuần 6 - Đàm Ngân - Tiểu học Hoàng Hoa thám", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 6 Thứ hai ngày 3 tháng 10 năm 2011
MĨ THUẬT:
(GV bộ môn dạy)
.................................................................................
TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN:
Tiết 16: 	 	 BÀI TẬP LÀM VĂN (2 tiết)
I/ MỤC TIÊU: 
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng :
- Chú ý các từ ngữ : Làm văn, loay hoay, lia lịa, ngắn ngủi
- Biết đọc phân biệt lời nhân vật : " tôi " với lời mẹ .
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:
- Hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải cuối bài ( khăn mùi xoa, viết lia lịa, ngắn ngủi ) .
 	- Từ câu chuyện, hiểu lời khuyên : Lời nói của HS phải đi đôi với việc làm đã nói thì cố làm cho được.
*Kể chuyện:
1. Rèn kỹ năng nói :
- Biết sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự trong câu chuyện .
- Kể lại được một đoạn của câu chuyện bằng lời của mình .
2. Rèn kỹ năng nghe .
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh hoạ truyện trong SGK .
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. KTBC: - 2 HS đọc lại bài : Cuộc họp chữ viết . Sau đó trả lời câu hỏi 	 - GV nhận xét 
B. Bài mới:
1. GTB: Ghi đầu bài 
2. Luyện đọc :
a. GV đọc mẫu toàn bài : 
- GV hướng dẫn HS cách đọc 
- HS chú ý nghe 
b. GV HD HS luyện đọc, két hợp giải nghĩa từ
- Đọc từng câu 
+ GV viết bảng : Liu - xi – a , Cô - li – a 
- 1- 2 HS đọc , lớp đọc đồng thanh 
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu 
- Đọc từng đoạn trước lớp 
+ GV gọi HS chia đoạn 
- 1 HS chia đoạn 
- GV HD HS chia đọc đúng 1 số câu hỏi 
( bảng phụ ) 
- Vài HS đọc lại 
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp 
- HS giải nghĩa từ mới 
- Đọc từng đoạn trong nhóm 
- HS nối tiếp nhau đọc theo nhóm 4 
- 3 nhóm thi đọc 
- GV nhận xét ghi điểm 
- 1 hS đọc cả bài 
- Lớp bình chọn 
3. Tìm hiểu bài :
* Lớp đọc thầm đoạn 1+2 
- Nhân vật " tôi " trong truyện này tên là gì ? 
- Cô - li – a 
- Cô giáo ra cho lớp đề văn như thế 
- Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ 
Nào ? 
- Vì sao Cô - li – a thấy khó viết bài tập làm văn ? 
- Vì ở nhà mẹ thường làm mọi việc, dành thời gian cho Cô - li – a học .
* Lớp đọc thầm đoạn 3 .
- Thấy các bạn viết nhiều, Cô - li – a làm cách gì để bài viết dài ra ? 
- Cô - li –a cố nhớ lại những việc thỉnh thoảng bạn mới làm và kể ra những việc bạn chưa làm bao giờ 
* Lớp đọc thầm đoạn 4 .
-Vì sao mẹ bảo Cô - li – a đi giặt quần áo
Lúc đầu Cô - li – a ngạc nhiên ? 
- Cô - li –a ngạc nhiên vì chưa bao giờ phải giặt quần áo 
- Vì sao sau đó, Cô - li – a vui vẻ làm theo lời mẹ ? 
- Vì bạn nhớ ra đó là việc bạn đã nói trong bàic TLV. 
- Bài đọc giúp em điều gì? 
- lời nói phải đi đôi với việc làn. 
4. Luyện đọc lại. 
- GV đọc mẫu đoạn 3 và 4 
-HS chú ý nghe. 
- 1 vài HS đọc diễn cảm 
- 4 HS đọc tiếp nối 4 đoạn văn 
- GV nhận xét ghi điểm 
- Lớp nhận xét bình chọn 
Kể chuyện :
1. GV nêu nhiệm vụ: Trong phần kể chuyện các em sẽ sắp xếp lại 4 tranh theo đúng thứ tự trong câu chuyện " bài tập làm văn ". Sau đó chọn kể lại 1 đoạn của câu chuyện bằng lời của em ( không phải bằng lời của nhân vật " tôi ") 
2. HD kể chuyện: 
a. Sắp xếp lại 4 tranh theo đúng thứ tự trong câu chuyện .
- GV nêu yêu cầu 
- HS quan sát lần lượt 4 tranh đã đánh dấu 
- GV theo dõi, giúp đỡ thêm những HS còn lúng túng 
- HS tự sắp xếp lại các tranh bằng cách viết ra giấy trình tự đúng của 4 tranh 
- GV gọi HS phát biểu 
- 1 vài HS phát biểu – lớp nhận xét 
- GV nhận xét chốt lại lời giải đúng là : 3- 4 – 2- 1 .
b. Kể lại 1 đoạn của câu chuyện theo lời của em 
- 1 HS đọc yêu cầu kể chuyện và mẫu 
- GV nhắc HS : BT chỉ yêu cầu em chọn kể 1 đoạn của câu chuyện và kể bằng lời của em 
- HS chú ý nghe 
- 1 HS kể mẫu đoạn 1 và 3 
- Từng cặp HS tập kể 
- 4 HS nối tiếp nhau thi kể 1 đoạn bất kì của câu chuyện 
-> Lớp nhận xét – bình chọn bạn kể hay nhất 
-> GV nhận xét ghi điểm 
5. Củng cố dặn dò: 
- Em có thích bạn nhỏ trong câu chuyện này không ? Vì sao ?
- Về nhà tập kể lại cho người thân nghe 
- Chuẩn bị bài sau 
* Đánh giá tiết học 
_______________________________
TOÁN :
Tiết 26: LUYỆN TẬP
I/ MỤC TIÊU: - Giúp học sinh :
+ Thực hành tìm một trong các thành phần bằng nhau của một số .
+ Giải các bài toán liên quan đến tìm một trong các phần bằng nhau của một số 
* BT cần làm: BT1,2,4 
II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. KTBC: 1 HS làm BT 1 , 1 HS làm BT 2 ( Tiết 25 ) 
	 - GV nhận xét ghi điểm 
B.Bài mới : 
1. Hoạt động 1 : Bài tập 
a. Bài 1 : * Yêu cầu HS tìm đúng các phần bằng nhau của một số trong bài tập .
- HS nêu yêu cầu BT 
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu BT 
- HS nêu cách thực hiện – HS làm bảng con 
của 12 cm là : 12 : 2 = 6 ( cm ) 
của 18 kg là : 18 : 2 = 9 ( kg ) 
 của 10 l là : 10 : 2 = 5 ( l ) 
của 24 m là : 24 : 6 = 4 ( m ) 
của 30 giờ là : 30 : 6 = 5 ( giờ ) .
+ Bài 2 : 
- HS nêu yêu cầu BT 
- GV HD HS phân tích và nêu cách giải
- HS phân tích bài toán – nêu cách giải 
- GV theo dõi HS làm 
- HS giải vào vở + 1 HS lên bảng làm 
- Lớp nhận xét 
Giải : 
 Vân tặng bạn số bông hoa là :
30 : 6 = 5 ( bông ) 
Đáp số : 5 bông hoa 
- GV nhận xét sửa sai cho HS 
+ Bài 3 : (HSKG)
- HS nêu yêu cầu BT 
* GV giúp HS nắm vững yêu cầu BT 
- HS phân tích bài toán – làm vào vở 
- HS đọc bài làm - lớp nhận xét 
Giải : 
 Lớp 3A có số HS đang tập bơi là : 
28 : 4 = 7 ( HS ) 
Đáp số : 7 HS 
- Gv nhận xét, sửa sai cho HS 
c. Bài 4 : * yêu cầu nhận dạng được hình và trả lời đúng câu hỏi của bài tập .
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- HS quan sát – trả lời miệng 
Đã tô màu số ô vuông của h.2 và h. 4 
- GV nhận xét , sửa sai cho HS 
III. Củng cố dặn dò : 
- Nêu nội dung chính của bài ? 
( 1 HS ) 
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau 
* Đánh giá tiết học 
...............................................................................................................................................................
Thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2011
CHÍNH TẢ ( Nghe viết):
Tiết 11: 	 BÀI TẬP LÀM VĂN 
I/ MỤC TIÊU: Rèn kỹ năng nghe viết chính tả :
1. Nghe viết chính xác đoạn văn tóm tắt truyện " Bài tập làm văn " . Biết viết hoa tên riêng người nước ngoài .
2. Làm đúng bài tập phân biệt cặp vần eo/ oeo ; phân biệt cách viết một số tiếng có âm đầu hoặc thanh dễ lẫn ( s/ x ) , thanh hỏi, thanh ngã .
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
- Bảng lớp, bảng phụ viết nội dung bài tập 2, BT 3a 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
A. KTBC : 	 - 3 HS viết bảng lớp vần oan 
	 - 1 HS viết bảng lớp : nắm cơm, lắm việc 
	 - GV + HS nhận xét 
B. Bài mới: 	
1. GTB: ghi đầu bài .
2. HD HS viết chính tả . 
a. HD HS chuẩn bị . 
- GV đọc đoạn viết 
- HS chú ý nghe 
- 2 HS đọc lại bài 
- GV hỏi : 
+ Tìm tên riêng trong bài chính tả 
- Cô - li – a 
+ Tên riêng trong bài chính tả được viết như htế nào ? 
- Viết hoa chữ cái đầu trên, đặt gạch nối giữa các tiếng 
- Luyện viết tiếng khó :
+ GV đọc : làm văn, Cô - li – a , lúng túng, ngạc nhiên 
- HS luyện viết vào bảng con 
- GV nhận xét sửa sai cho HS 
b. GV đọc bài : 
- HS nghe viết bài vào vở 
- GV quan sát, uốn nắn thêm cho HS 
c. Chấm chữa bài :
- GV đọc lại bài 
- HS dùng bút chì soát lỗi 
- GV thu bài chấm điểm 
- Nhận xét bài viết 
3. HD làm bài tập :
a. bài 2.
HS nêu yêu cầu bào tập
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu bài tập
- Lớp làm vào nháp.
- 3 HS lên bảng thi làm bài đúng nhanh.
- GV nhận xét chốt lại lời giải đúng; 
- Cả lớp nhận xét 
 a. Khoeo chân. 
 b. Người bỏ khoẻo 
 c. Ngoéo tay 
- Lớp chữa bài đúng vào vở 
b. Bài 3 (a) 
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu bài tập 
- HS làm bài cá nhân 
- GV nhậm xét kết luận 
- 3 HS thi làm bài trên bảng 
Siêng, sâu, sáng 
- Lớp nhận xét 
- Lớp chữa bài đúng vào vở 
4. Củng cố dặn dò : 
- Nêu lại lại ND bài 
- Về nhà đọc lại bài làm, ghi nhớ chính tả 
- Nhận xét tiết học 
......................................................................
TẬP ĐỌC:
Tiết 18:	 NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC
I/ MỤC TIÊU: 
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng .
- Chú ý các từ ngữ : nhớ lại, hằng năm, nao nức, tựu trường, nảy nở, gió lạnh, nắm tay, bỡ ngỡ 
- Biết đọc bài văn với giọng hồi tưởng nhẹ nhàng, tình cảm .
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu .
- Hiểu các từ ngữ trong bài : náo nức, mơn man, quang đoãng 
- Hiểu nội dung bài : Bài văn là những hồi tưởng đẹp đẽ của nhà văn Thanh Tịnh về buổi đầu tiên đến trường .
3. Học thuộc lòng 1 đoạn văn (HS yếu học thuộc lòng 2 câu).
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK .
- Bảng phụ 
III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
A. KTBC : - 2- 3 HS đọc thuộc lòng bài : Ngày khai trường và trả lời câu hỏi về nội dung bài 
B. bài mới:
1. GTB: ghi đầu bài 
2 . Luyện đọc .
a. GV đọc diễn cảm toàn bài 
- GV HD cách đọc 
- HS chú ý nghe 
b. HD HS luyện đọc két hợp giải nghĩa từ .
+ Đọc từng câu 
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu 
+ Đọc từng đoạn trước lớp 
- HS chia đoan ( 3 đoạn ) 
- HS nối tiếp nhau đọc bài 
- HS giải nghĩa từ mới 
+ Đọc từng đoạn trong nhóm .
- HS đọc theo nhóm 3 
- 3 nhóm tiếp nối nhau đọc 3 đoạn 
- 1 HS đọc toàn bài 
3. Tìm hiểu bài .
* HS đọc thầm đoạn 1+ 2 và trả lời 
- Trong ngày đến trường đầu tiên, vì sao tác giải thấy cảnh vật có sự thay đổi lớn 
- Nhiều HS phát biểu theo ý hiểu 
- Điều gì gợi tác giải nhớ những kỉ niệm của buổi tựu trường ?
- Lá ngoài đường rụng nhiều 
* GV chốt lại SGV 
* HS đọc thầm đoạn 3 
- Tìm những hình ảnh nói lên sự bỡ ngỡ 
rụt rè của đám bạn học trò mới tựu trường 
- Bỡ ngỡ đứng nép bên người thân chỉ dám đi từng bước nhẹ 
4. Học thuộc lòng đoan văn .
- GV đọc 1 đoạn văn ( Đ1 ) và hướng dẫn HS đọc diễn cảm 
- HS chú ý nghe 
- 3 –4 HS đọc đoạn văn 
- GV yêu cầu mỗi em cần đọc thuộc 1 trong 3 đoạn của bài 
- HS cả lớp đọc nhẩm 
- HS thi đọc học thuộc lòng 1 đoạn văn 
- GV nhận xét , ghi điểm 
- Lớp nhận xét 
5. Củng cố dặn dò .
- Nêu lại ND bài ? 
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau 
* Đánh giá tiết học 
..............................................................................
TOÁN:
Tiết 27: 	 CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 
I/MỤC TIÊU: Giúp HS:
+ Biết thực hiện phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số và chia hết ở tất cả các lượt chia .
+ Củng cố về tìm một trong các thành phần bằng nhau của một số .
* BT cần làm: BT1, 2a, 3
II/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
A. KTBC: 2 HS lên bảng làm 2 phép tính 	
 	 - HS 1 : Tìm của 12cm 
	 - HS 2 : Tìm của 24m 
 	 - GV + HS nhận xét ghi ...  Khởi động : 
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 
ĐHTL : 
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp . Trò chơi kéo cưa lừa sẻ 
o o o o o 
 o o o o o
B. Phần cơ bản : 
 20 – 25' 
ĐHTL : 
1. Ôn tập hợp hàng ngang dóng hàng 
 o o o o o 
 o o o o o
- HS tập theo tổ , tổ trưởng điều khiển 
-> GV quan sát sửa sai 
2. Học đi chuyển hướng phải, trái : 
- GV nêu tên, làm mẫu và giới thiệu : Lúc đầu đi chậm sau đó tốc độ tăng dần, ngưởitước cách người sau 2 m 
- HS thực hành đi : Ôn đi theo đường thẳng rồi mới chuyển hướng 
-> GV quan sát uốn nắn 
3. Chơi trò chơi : Mèo đuổi chuột 
- GV nhắc lại cách chơi và luật chơi 
ĐHTC : 
C. Phần kết thúc :
 5'
ĐHXL:
- Thả lỏng, đi chậm vỗ tay và hát 
 o o o o o
- GV cùng HS hệ thống lại bài 
 o o o o o
- GV giao bài tập về nhà 
...............................................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 7 tháng 10 năm 2011
TẬP LÀM VĂN:
KỂ LẠI BUỔI ĐẦU EM ĐI HỌC
I/MỤC TIÊU:
- Bước đầu kể lại được một vài ý nói về buổi đầu đi học.
- Viết lại được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn ( Khoảng 5 câu).
 II/ĐỒ DÙNG DAỴ HỌC :
 - Bảng lớp viết gợi ý của BT 1.
III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ :
+ Để tổ chức tốt một cuộc họp cần chú ý những gì ?
- GV nhận xét - Ghi điểm 
2 . Dạy bài mới 
* Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1 : 
HD : Cần nhớ lại buổi đầu đi học của mình để lời kể chân thật, có cái riêng. 
- Gợi ý : Em đến lớp buổi sáng hay buổi chiều ? Thời tiết thế nào? Ai dẫn em đến trường ? Lúc đầu, em bỡ ngỡ ra sao? Buổi học đã kết thúc thế nào? Cảm xúc của em về buổi học đó.
- GV nhận xét tuyên dương
Bài 2:
- GV hướng dẫn cách thức làm bài : Viết lại những điều em vừa kể thành một đoạn văn ngắn từ 5-7 câu 
GV nhắc các em viết những điều giản dị chân thật đúng đề tài.
- GV chấm nhanh 1/3 lớp
- GV bình chọn những người viết tốt.
3/Củng cố dặn dò 
- Nhận xét tiết học 
- Chốt lại nội dung kiến thức đã học.
- 1 HS đọc bài viết tuần 5.
- Lớp theo dõi - Nhận xét 
- 3 HS nhắc lại 
- 1 HS đọc yêu cầu - lớp đọc thầm .
- Một HS kể mẫu
- Lớp nhận xét
- Từng cặp HS kể cho nhau nghe về buổi đầu đi học của mình.
- HS thi kể cả lớp lắng nghe. Nhận xét lời kể của bạn.
- 1 HS đọc yêu cầu - Lớp đọc thầm 
- HS làm vở 
- 2, 3 HS đọc lại - lớp nhận xét 
...................................................................................
TIẾNG ANH:
( GV bộ môn dạy)
......................................................................
TOÁN:
LUYỆN TẬP
I/MỤC TIÊU:
- Xác định được phép chia hết và phép chia có dư.
- Vận dụng phép chia hết trong giải toán.
- Học sinh làm được bài tập 1, 2 ( cột 1, 2, 4) và 3, 4.
II/ĐỒ DÙNG DAỴ HỌC:
 - Bảng phụ, phiếu học tập.
 - Bảng con. 
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định
2. Kiểm tra bài cũ 
“Phép chia hết và phép chia có dư” 
- Nhận xét - Ghi điểm
3. Dạy bài mới 
Giới thiệu bài 
* Hướng dẫn luyện tập: 
 Bài 1
- GV hướng dẫn mẫu yêu cầu HS nêu cách chia 
- NX sửa bài 
 Bài 2 :HS làm vào vở 
Bài 3
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán yêu cầu gì ?
- Tóm tắt :
 ? bạn
 27 bạn
Bài 4: Yêu cầu HS quan sát các phép tính nêu câu trả lời:
- GV nhận xét tuyên dương
4/Củng cố dặn dò :
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà học bài làm bài tập vào vở.
- 1HS làm BT3
- 1 HSlàm BT 2
- 3 HS nhắc lại 
- HS nêu yêu cầu 
- HS tự làm vào bảng con 
- 4 HS lên bảng làm.
- nhận xét bài của bạn 
a) 3 HS làm bảng lớp 3 phép tính, dưới lớp làm vở (khuyến khích HSKG làm cả 4 pt).
- Lớp nhận xét sữa sai nếu cần. 
b) HS làm vở 3 pt rồi nêu KQ trước lớp
- 2 HSđọc đề toán
 Bài giải:
Số học sinh giỏi của lớp đó là:
27 : 3 = 9 (học sinh)
Đáp số: 9 học sinh
- HS khoanh và nêu kết quả: Đáp án B.2
- HS nêu lớp nhận xét bổ sung
- HS chú ý
.......................................................................
SINH HOẠT TẬP THỂ
..............................................................................................................................................................
Đạo đức:
	TiÐt 6: 	Tự làm lấy việc của mình ( tiếp )
I. Mục tiêu: 
- HS biét tự làm lấy công việc của mình trong học tập, lao động, sinh hoạt ở trường, ở nhà 
- HS có thái độ tự giác, chăm chỉ thực hiện công việc của mình .
II. Tài liệu phương tiện:
- Phiếu thảo luận nhóm, phiếu học tập cá nhân .
- Một số đồ vật cần cho trò chơi : đóng vai 
III. Các hoạt động dạy học :
A. KTBC : 	- Thế nào là tự làm lấy công việ của mình ? 
	- Về nhà em đã tự làm lấy công việc của mình chưa ?
B. Bài mới: 
1. GTB: ghi đầu bài 
2. Hoạt động 1: Liên hệ thực tế .
* Mục tiêu: HS tự nhận xét về những công việc mà mình đã tự làm hoặc chưa tự làm .
* Cách tiến hành :
- GV yêu cầu HS tự liên hệ 
+ Các em đã tự làm lấy công việc của mình chưa ? 
+ Em cảm thấy như thế nào khi hoàn thành công việc ? 
- 1 số HS trình bày trước lớp 
* Kết luận: Khen gợi những em biết tự làm lấy công việc của mình và khuyến khích những HS khác noi theo .
3. Hoạt động 2: Đóng vai 
* Mục tiêu: HS thực hiện được 1 số hành động và biết bày tỏ thái độ phù hợp trong việc tự làm lấy việc của mình qua trò chơi .
* Tiến hành : 
- GV giao cho 1 nửa số nhóm thảo luận xử lý tình huống 1, 1 nửa còn lạu thảo luận xử lý tình huống 2 ( TH trong SGV) 
- Các nhóm độc lập làm việc 
- 1 số nhóm trình bày trò chơi đóng vai trước lớp .
* Kết luận : Nếu có mặt ở đó, các em cần nên khuyên Hạnh nên tự quét nhà vì đó là công việc mà Hạnh đã được giao .
- Xuân nên tự làm trực nhật lớp và cho bạn mượn đồ chơi .	
4. Hoạt động 3: Thảo luận nhóm .
* Mục tiêu : HS biết bày tỏ thá độ của mình về các ý kiến liên quan .
* Tiến hành : 
- GV phát phiếu học tập học tập cho HS 
Và yêu cầu các em bày toe thái độ của 
Mình bằng cách ghi vào ô trống dấu + trước ý kiến em cho là đúng và ghi dấu – trước ý kiến sai 
- Từng HS độc lập làm việc 
- 1 HS nêu kết quả bài làm trước lớp 
- GV kết luận theo từng nội dung 
* Kết luận chung : Trong học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày, em hãy tự làm lấy công việc của mình, không nên dựa dẫm vào người khác . Như vậy, em mới mau tiến bộ và được mọi người quí mến .
C . Củng cố dặn dò :
- Nêu lại ND bài ? 
- Về nhà chuẩn bị bài sau .
* Đánh giá tiết học 
Thể dục :
	Tiết 11: ÔN đi ngược chướng ngại vật thấp 
I. Mục tiêu: 
- Tiếp tục ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. đi đều theo 1 hàng dọc. Yêu cầu biết va fthực hiện động tác tương đối chính xác .
- Ôn động tác đi vượt chướng ngại vật . Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng .
- Chơi trò chơi : " mèo đuổi chuột " . Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu chơi đúng luật .
II . Địa điểm phương tiện: 
- Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập .
III. Nội dung và phương pháp :
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu : 
 5-6' 
- ĐHTT : 
 o o o o o
 o o o o o
- Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo 
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
- Lớp trưởng điều kiển các bạn khởi động đứng tại chỗ hát và giậm chân tại chỗ .
- ĐH KĐ :
 o o o o o
 o o o o o
B. Phần cơ bản : 
20 – 25 '
1. ÔN tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều theo 1 – 4 hàng dọc 
- Lớp trưởng hô cho các bạn tập đi 
-> GV quan sát, sửa cho HS 
2. Ôn đi ngược chướng ngại vật 
- ĐHTL : ( hàng dọc ) 
 o o o o o
 o o o o o
- Lớp trưởng điều khiển 
3. Chơi trò chơi : Mèo đuổi chuột 
- GV quan sát sửa sai cho HS 
- GV nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi 
- HS chơi trò chơi 
+ ĐHTC : 
C. phần kết thúc : 
 5'
- ĐHXL : 
 o o o o o
- Đitheo vòng tròn, vừa đi vừa hát 
 o o o o o
- GV cùng HS hệ thống bài 
- GV giao bài tập về nhà 
.............................................................................
Thủ công:
 	Gấp, cắt, dán, ngôi sao năm cánh và 
lá cờ đỏ sao vàng ( Tiết 1 )
I. Mục tiêu: 
- HS biết gấp , cắt, dán ngôi sao dán năm cánh .
- Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng đúng qui trình kỹ thuật .
- Yêu thích sản phẩm gấp, cắt, dán .
II. Chuẩn bị: 
- Mẫu lá cờ đó sao vàng bằng giấy thủ công 
- Giấy thủ công màu đỏ , vàng,giấy nháp, kéo, hồ dán 
- Tranh qui trình gấp , cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng 
III. Các hoạt động dạy học: 
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Hoạt động 1: HD HS quan sát và nhận xét 
- GV giớ thiệu mẫu lá cờ đỏ sao vàng được cắt dán 
- HS quan sát 
+ Hình dạng màu sắc lá cờ ? 
- HCN màu đỏ trên ngôi sao màu vàng 
+ Ngôi sao được dán ở đâu ? 
- dán ở chính giữa 
+ tỉ lệ chiều dài, chiều rộng lá cờ ? 
- HS nêu 
+ nêu ý nghĩa của lá cờ? 
- HS nêu
- GV nói thêm về lá cờ 
2. Hoạt động 2 : GV hướng dẫn mẫu .
- Bước 1 : Gấp giấy để cắt ngôi sao vàng năm cánh 
- Lấy giấy thủ công màu vàng cắt 1 hình vuông có cạnh 8 ô . Đặt hình vuông lên bàn sau đó gấp tờ giấy làm 4 phần bằng nhau để lấy điểm 0 ở giữa . 
- HS chú ý nghe và quan sát .
- Mở một đường gấp đôi ra, để lại 1 đường gấp A0B .
- Đánh dấu điểm 0 cách điểm C 1 ô . Gấp ra phía sau theo đường dấu gấp 0D 
- Gấp cạnh 0A theo đường dấu gấp sao cho 0A trùng với 0D 
- Gấp đôi hình 4 sao cho các góc được gấp vào bằng nhau .
- Bước 2 : Cắt ngôi sao năm cánh 
- Đánh dấu 2 điểm trên 2 cạnh dài của hình A ngoài cùng 
- kể nối 2 điểm thành đường chéo H6 
- HS chú ý quan sát 
- Dùng kéo cắt theo đường kẻ chéo 
- Mở hình mới cắt ra được ngôi sao năm cánh 
- Bước 3 : Dán ngôi sao vàng 5 cánh vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vàng 
- Lấy 1 tờ giấy thủ công màu đỏ có chièu dài 21ô, chiều rộng 14 ô để làm lá cờ . Đánh dấu ở giữa hình 
- Đánh dấu dán vị trí ngôi sao 
- HS chú ý nghe và quab sát
- Bôi hồ vào mặt sau của ngôi sao, đặt ngôi sao vào đúng vị trí 
- 1-2 HS nhắc lại và thực hiện thao tác gấp, cắt, dán ngôi sao 5 cánh 
* HS tập gấp, cắt, dán ngôi sao 5 cánh .
- GV tổ chức cho HS tập gấp, cắt, dán ngôi sao 5 cánh theo tổ 
- HS thực hành theo tổ 
- GV quan sát, HD thêm cho HS 
IV. Củng cố dặn dò .
- Nhận xét sự chuẩn bị của HS 
- Nhận xét tiết học, về nhà chuẩn bị bài sau .
_________________________________________________
 ___________________________________
__________________________________________

Tài liệu đính kèm:

  • docGA Tuan6 L3 (T111-T129).doc