Giáo án Tập đọc Lớp 3 - Bài: Chương trình xiếc đặc sắc - Ngô Thanh Tình

Giáo án Tập đọc Lớp 3 - Bài: Chương trình xiếc đặc sắc - Ngô Thanh Tình

A. Kiểm tra bài cũ

- Đọc thuộc lòng bài Em vẽ Bác Hồ.

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài ( GV giới thiệu )

2. Luyện đọc.

a. GV đọc toàn bài.

b. HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ

* Đọc từng câu.

- GV kết hợp sửa phát âm cho HS.

* Đọc từng đoạn trước lớp

+ GV chia bài làm 4 đoạn

- Đ1 : Tên chương trình và tên rạp xiếc.

- Đ2 : Tiết mục mới.

- Đ3 : Tiện nghi và mức giảm giá vé.

- Đ4 : Thời gian biểu diễn. Cách liên hệ và lời mời.

+ GV kết hợp HD HS ngắt nghỉ.

- Giúp HS hiểu nghĩa các từ chú giải.

* Đọc từng đoạn trong nhóm.

* Thi đọc.

3. HD HS tìm hiểu bài.

-Rạp xiếc in tờ quảng cáo này để làm gì ?

- Em thích những nội dung nào trong quảng cáo ? Nói rõ vì sao ?

Cách trình bày quảng cáo có gì đặc biệt ?

- Em thường thấy quảng cáo ở những đâu?

4. Luyện đọc lại.

- GV HD HS luyện đọc

IV. Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét chung tiết học.

- Dặn HS về nhà ôn bài.

 

doc 2 trang Người đăng bachquangtuan Lượt xem 1699Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập đọc Lớp 3 - Bài: Chương trình xiếc đặc sắc - Ngô Thanh Tình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC HUØNG HOAØ B 
KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY
Tập đọc:
Chương trình xiếc đặc sắc.
SOAÏN:
DAÏY:
I. Mục đích yêu cầu:
	- Biết ngắt nghỉ hơi đúng, đọc đúng các chữ số, các tỉ lệ phần trăm và số điện thoại trong bài.
	- Hiểu ND: tờ quảng cáo; bước đầu biết một số đặc điểm về nội dung, hình thức trình bày và mục đích của một tờ quảng cáo. (Trả lời được các CH trong SGK).
II. Đồ dùng GV : Tranh minh hoạ tờ quảng cáo trong SGK.
	 HS : HS : SGK.
III. Các hoạt động dạy hoch chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ
- Đọc thuộc lòng bài Em vẽ Bác Hồ.
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài ( GV giới thiệu )
2. Luyện đọc.
a. GV đọc toàn bài.
b. HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ
* Đọc từng câu.
- GV kết hợp sửa phát âm cho HS.
* Đọc từng đoạn trước lớp
+ GV chia bài làm 4 đoạn
- Đ1 : Tên chương trình và tên rạp xiếc.
- Đ2 : Tiết mục mới.
- Đ3 : Tiện nghi và mức giảm giá vé.
- Đ4 : Thời gian biểu diễn. Cách liên hệ và lời mời.
+ GV kết hợp HD HS ngắt nghỉ.
- Giúp HS hiểu nghĩa các từ chú giải.
* Đọc từng đoạn trong nhóm.
* Thi đọc.
3. HD HS tìm hiểu bài.
-Rạp xiếc in tờ quảng cáo này để làm gì ?
- Em thích những nội dung nào trong quảng cáo ? Nói rõ vì sao ?
Cách trình bày quảng cáo có gì đặc biệt ?
- Em thường thấy quảng cáo ở những đâu?
4. Luyện đọc lại.
- GV HD HS luyện đọc
IV. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS về nhà ôn bài.
- 2, 3 HS đọc bài.
- Nhận xét.
- HS theo dõi SGK.
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu trong bài
- HS nối nhau đọc 4 đoạn trước lớp
- HS đọc theo nhóm đôi.
- 4 HS tiếp nối nhau thi đọc 4 đoạn
- 2 HS thi đọc cả bài.
- Lôi cuốn mọi người đến rạp xem xiếc.
- HS trả lời
- HS trả lời.
- Ở nhiều nơi
+ 1 HS khá giỏi đọc cả bài
- 4, 5 HS thi đọc đoạn quảng cáo.
- 2 HS thi đọc cả bài.
NGOÂ THANH TÌNH 

Tài liệu đính kèm:

  • docTAP DOC 2.doc