Giáo án Tập đọc - Kể chuyện Lớp 3 - Tuần 13: Người con của Tây Nguyên

Giáo án Tập đọc - Kể chuyện Lớp 3 - Tuần 13: Người con của Tây Nguyên

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức: Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi anh hùng Núp và dân làng Kông Hoa đã lập nhiều thành tích trong kháng chiến chống thực dân Pháp; trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa.

 2. Kĩ năng: Bước đầu biết thể hiện tình cảm, thái độ của nhân vật qua lời đối thoại. Kể lại được một đoạn của câu chuyện.

 3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Lưu ý: Học sinh khá, giỏi kể được một đoạn câu chuyên bằng lời của một nhân vật.

* HCM:

- Chủ đề: Bác Hồ luôn chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ.

- Nội dung: Sự quan tâm và tình cảm của Bác Hồ đối với anh Núp-người con của Tây Nguyên, một anh hùng quân đội (liên hệ).

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

 1. Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.

 2. Học sinh: Đồ dùng học tập.

 

docx 3 trang Người đăng haihahp2 Ngày đăng 04/07/2022 Lượt xem 118Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập đọc - Kể chuyện Lớp 3 - Tuần 13: Người con của Tây Nguyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201...
Tập đọc - Kể chuyện tuần 13
Người Con Của Tây Nguyên
(HCM)
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức: Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi anh hùng Núp và dân làng Kông Hoa đã lập nhiều thành tích trong kháng chiến chống thực dân Pháp; trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa.
	2. Kĩ năng: Bước đầu biết thể hiện tình cảm, thái độ của nhân vật qua lời đối thoại. Kể lại được một đoạn của câu chuyện.
	3. Thái độ: Yêu thích môn học.
* Lưu ý: Học sinh khá, giỏi kể được một đoạn câu chuyên bằng lời của một nhân vật.
* HCM:
- Chủ đề: Bác Hồ luôn chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ.
- Nội dung: Sự quan tâm và tình cảm của Bác Hồ đối với anh Núp-người con của Tây Nguyên, một anh hùng quân đội (liên hệ).
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
	1. Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
	2. Học sinh: Đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Kiểm tra bài cũ : Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi.
- Nhận xét, cho điểm
- Giới thiệu bài : trực tiếp
2. Các hoạt động chính :
a. Hoạt động 1: Luyện đọc (10 phút)
* Mục tiêu: Giúp HS bước đầu đọc đúng các từ khó, câu khó. Ngắt nghỉ hơi đúng ở câu dài.
* Cách tiến hành:
- Đọc mẫu bài văn với giọng chậm rãi.
- Viết bảng từ: bok, hướng dẫn HS đọc
- Cho HS luyện đọc từng câu.
- Cho HS chia đoạn (Theo SGK)
- Mời HS tiếp nối nhau đọc 3 đoạn trong bài.
- Cho HS đọc từng đoạn trong nhóm.
+ 1 HS đọc đoạn 1.
+ Cả lớp đọc đồng thanh phần đầu đoạn 2.
+ Một HS đọc đoạn còn lại.
b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (15 phút)
* Mục tiêu: Giúp HS nắm được cốt truyện, hiểu nội dung bài.
* Cách tiến hành:
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và TLCH
+ Anh Núp được cử đi đâu?
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2 và TLCH
* HCM: Cho ta thấy sự quan tâm và tình cảm của Bác Hồ đối với anh Núp - người con của Tây Nguyên, một anh hùng quân đội
+ Ở Đại hội về anh Núp kể cho dân làng biết những gì?
+ Chi tiết nào cho thấy Đại hội rất khâm phục thành tích của dân làng Kông Hoa?
- Cho HS nêu ý nghĩa của truyện
c. Hoạt động 3: Luyện đọc lại, củng cố (10 phút)
* Mục tiêu: Giúp HS đọc diễn cảm toàn bài theo lời của từng nhân vật
* Cách tiến hành:
- Đọc diễn cảm đoạn 3 và hướng dẫn HS đọc
- Cho 2 HS thi đọc đoạn 3.
- Gọi 3 HS tiếp nối nhau thi đọc 3 đoạn 
- Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt.
d. Hoạt động 4: Kể chuyện (25 phút)
* Mục tiêu: HS chọn kể một đoạn của câu chuyện Người con gái Tây Nguyên theo lời của một nhân vật.
* Cách tiến hành:
- Mời 1 HS đọc yêu cầu của bài 
- Mời 1 HS đọc thầm đoạn văn mẫu để hiểu đúng yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS chọn vai, suy nghĩ lời kể.
- Cho HS tập kể. Cho 3 HS thi kể trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương những HS kể hay.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.
- Lắng nghe
- Đọc thầm theo GV.
- Đọc tiếp nối từng câu
- 1 HS chia đọan
- 3HS đọc tiếp nối nhau đọc từng đoạn.
- Học nhóm đôi
- 1 HS đọc đoạn 1.
- Thực hiện theo YC của GV
- 1 HS đọc
- Đọc thầm đoạn 1
- Học cá nhân
- Đọc thầm đoạn 2
- Học nhóm đôi
- 2 HS nêu
- Lắng nghe và đọc theo hướng dẫn của GV
- 2 HS thi đọc diễn cảm đoạn3.
- 3 HS thi đọc 3 đoạn của bài.
-1 HS đọc yêu cầu
-1HS đọc đoạn văn mẫu
- Từng cặp HS kể.
- 3 HS thi kể chuyện trước lớp.
- Nhận xét.
 @ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tap_doc_ke_chuyen_lop_3_tuan_13_nguoi_con_cua_tay_ng.docx