Giáo án Tập đọc Lớp 3 - Nhớ Việt Bắc

Giáo án Tập đọc Lớp 3 - Nhớ Việt Bắc

I. Mục tiêu:

- Bước đầu biết ngắt nghỉ hơi hợp lí khi đọc thơ lục bát.

- Hiểu ND: Ca ngợi đất nước và con người Việt Bắc đẹp và đánh giặc giỏi ( trả lời được các câu hởi trong SGK, thuộc 10 dòng thơ đầu)

- GDHS yêu quê hương đất nước.

II. Đồ dùng dạy học:

 - Tranh minh họa bài đọc trong SGK.

 - Bản đồ để chỉ cho học sinh biết 6 tỉnh thuộc chiến khu Việt Bắc.

 

doc 2 trang Người đăng haihahp2 Ngày đăng 06/07/2022 Lượt xem 233Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập đọc Lớp 3 - Nhớ Việt Bắc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: Tập đọc
NHỚ VIỆT BẮC
 I. Mục tiêu: 
- Bước đầu biết ngắt nghỉ hơi hợp lí khi đọc thơ lục bát.
- Hiểu ND: Ca ngợi đất nước và con người Việt Bắc đẹp và đánh giặc giỏi ( trả lời được các câu hởi trong SGK, thuộc 10 dòng thơ đầu)
- GDHS yêu quê hương đất nước.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Tranh minh họa bài đọc trong SGK. 
 - Bản đồ để chỉ cho học sinh biết 6 tỉnh thuộc chiến khu Việt Bắc.
 III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi 4 em nối tiếp kể lại 4 đoạn câu chuyện "Người liên lạc nhỏ" theo 4 tranh minh họa.
- Gọi 1 HS nêu nội dung 
- Nhận xét 
2.Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài:
2.2. Luyện đọc:
 * Đọc diễn cảm toàn bài.
 * Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ 
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau, mỗi em đọc 2 dòng thơ. 
- GV sửa lỗi HS phát âm sai. 
- Gọi học sinh đọc từng khổ thơ trước lớp.
- Nhắc nhớ ngắt nghỉ hơi đúng ở các dòng thơ , khổ thơ nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm trong bài thơ.
- Giúp học sinh hiểu nghĩa từ ngữ mới và địa danh trong bài .(Đèo, dang , phách , ân tình )
- Yêu cầu học sinh đọc từng khổ thơ trong nhóm.
- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài. 
2.3. Hướng dẫn tìm hiểu bài :
- Yêu cầu HS đọc thầm 2 dòng thơ đầu và TLCH:
+ Người cán bộ về xuôi nhớ những gì ở Việt Bắc? 
- Yêu cầu 1HS đọc từ câu thứ 2 cho đến hết bài thơ, cả lớp đọc thầm. 
+ Tìm những câu thơ cho thấy Việt Bắc đẹp? 
+ Tìm những câu thơ cho thấy Việt Bắc đánh giặc giỏi? 
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm cả bài thơ .
+ Tìm những câu thơ thể hiện vẻ đẹp của người Việt Bắc ?
- Giáo viên kết luận.
2.4. Học thuộc lòng bài thơ :
- Mời 1HS đọc mẫu lại bài thơ .
- Hướng dẫn đọc diễn cảm từng câu với giọng nhẹ nhàng tha thiết.
- Tổ chức cho học sinh HTL 10 dòng thơ đầu.
- Yêu cầu 3 em thi đọc tuộc lòng 10 dòng đầu 
- Theo dõi bình chọn em đọc tốt nhất. 
3. Củng cố - Dặn dò:
- Bài thơ ca ngợi gì ?
- Dặn về nhà tiếp tục HTL bài thơ và xem trước bài mới.
- 4 em lên tiếp nối kể lại 4 đoạn của câu chuyện.
- Nêu lên nội dung câu chuyện. 
- Lớp theo dõi, giáo viên giới thiệu.
- Lắng nghe giáo viên đọc mẫu.
- Nối tiếp nhau đọc từng câu ( mỗi em đọc 2 dòng thơ), kết hợp luyện đọc các từ ở mục A
- Nối tiếp nhau đọc mỗi em một khổ thơ. 
- Tìm hiểu nghĩa các từ mới sau bài đọc. 
Đặt câu với từ ân tình: 
Mọi người trong xóm em sống với nhau rất ân tình, tối lửa tắt đèn có nhau.
- Đọc từng khổ thơ trong nhóm.
- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ .
- Cả lớp đọc thầm hai dòng đầu của khổ thơ 1 và trả lời: 
+ Nhớ cảnh vật, cây cối, con người ở Việt Bắc.
- 1HS đọc, cả lớp đọc thầm.
+ Việt Bắc đẹp : Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi , ngày xuân mơ nở trắng rừng , phách đổ vàng , trăng rọi hòa bình ..
+ Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây. Núi giăng thành lũy sắt dày, Rừng che bộ đội ... 
- Cả lớp đọc thầm bài .
+ Người Việt Bắc chăm chỉ lao động, đánh giặc giỏi , ân tình thủy chung: “ Đèo cao thủy chung “
- Lắng nghe bạn đọc mẫu bài thơ.
- Học sinh HTL từng câu rồi cả bài .
- Thi đọc thuộc lòng 10 dòng thơ trước lớp 
- Lớp theo dõi, bình chọn bạn đọc đúng, hay. 
- Ca ngợi đất và con người Việt Bắc đẹp và đánh giặc giỏi.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tap_doc_lop_3_nho_viet_bac.doc