Giáo án Thủ công Lớp 3 - Chương trình cả năm (Không chia cột)

Giáo án Thủ công Lớp 3 - Chương trình cả năm (Không chia cột)

I/ Mục tiêu:

- HS biết cách bọc vở (bao tập)

- Bọc được vở bằng giấy tự chọn

- Có ý thức giữ gìn vở sạch đẹp

II/ Chuẩn bị:

- 1 quyển vở đã được bọc sẵn

- 1 quyển vở không bọc, có bìa đã cũ

- 1 quyển vở chua được bọc

III/ Các hoạt động dạy – học

• Hoạt động 1: Quan sát - nhận xét

 Làm việc cả lớp

 HS quan sát quyển vở đã bọc - mở giấy bao ra để nhận xét về giấy bao.

- Nêu loại giấy dùng để bao tập, kích thước, màu sắc ?

 GV gợi ý thêm về giấy bao tập

 GV mở bao tập – HS quan sát các nếp gấp – so sánh vở được bao và không được bao?

 - Gợi ý cách chọn các loại giấy dùng để bao.

• Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu

• Bước 1: Chọn và gấp giấy để bọc vở

- Chọn giấy để bọc vở : có nhiều loại giấy dùng để bọc vở. (giấy báo, tạp chí )

Kích thước của tờ giấy phải lớn hơn kích thước bìa vở, mỗi chiều 3 – 4 cm

- Hướng dẫn HS cách gấp giấy bọc vở.

GV thực hiện và giải thích cách gấp giấy.

HS theo dõi GV gấp giấy.

• Bước 2 : Bọc vở

 GV thực hiện bọc vở và giải thích

 HS theo dõi quan sát.

- Nêu các bước bọc vở và cách thực hiện

 GV nhận xét bổ sung

• Hoạt động 3: Hs thực hành bọc vở

- Chia lớp thành 4 nhóm

 

doc 36 trang Người đăng bachquangtuan Lượt xem 2383Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thủ công Lớp 3 - Chương trình cả năm (Không chia cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương I : PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH
Bài 1 : BỌC VỞ
Tuần 1:	(1 Tiết)
I/ Mục tiêu:
HS biết cách bọc vở (bao tập)
Bọc được vở bằng giấy tự chọn
Có ý thức giữ gìn vở sạch đẹp
II/ Chuẩn bị:
1 quyển vở đã được bọc sẵn
1 quyển vở không bọc, có bìa đã cũ
1 quyển vở chua được bọc
III/ Các hoạt động dạy – học
Hoạt động 1: Quan sát - nhận xét 
	Làm việc cả lớp
	HS quan sát quyển vở đã bọc - mở giấy bao ra để nhận xét về giấy bao.
Nêu loại giấy dùng để bao tập, kích thước, màu sắc ?
	GV gợi ý thêm về giấy bao tập
	GV mở bao tập – HS quan sát các nếp gấp – so sánh vở được bao và không được bao?
	-	Gợi ý cách chọn các loại giấy dùng để bao.
Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu
Bước 1: Chọn và gấp giấy để bọc vở
Chọn giấy để bọc vở : có nhiều loại giấy dùng để bọc vở. (giấy báo, tạp chí )
Kích thước của tờ giấy phải lớn hơn kích thước bìa vở, mỗi chiều 3 – 4 cm
Hướng dẫn HS cách gấp giấy bọc vở.
GV thực hiện và giải thích cách gấp giấy.
HS theo dõi GV gấp giấy.
Bước 2 : Bọc vở 
	GV thực hiện bọc vở và giải thích
	HS theo dõi quan sát.
Nêu các bước bọc vở và cách thực hiện
	GV nhận xét bổ sung
Hoạt động 3: Hs thực hành bọc vở
Chia lớp thành 4 nhóm
Kiểm tra vật liệu – dụng cụ
Qui định thời gian
HS thực hành – GV theo dõi – giúp đỡ
Trưng bày sản phẩm theo nhóm – nhận xét – đánh giá
Dặn dò chuẩn bị bài 2
-----š&›-----
Bài 2 : GẤP TÀU THUỶ HAI ỐNG KHÓI
(2 Tiết)
I/ Mục tiêu :
	-	HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói.
	-	Gấp được tàu thuỷ hai ống khói đúng qui trình kĩ thuật.
	-	Yêu thích gấp hình.
II/ Chuẩn bị:
	GV:
	-	Mẫu tàu thuỷ hai ống khói.
	-	Tranh qui trình gấp tàu thuỷ.
	HS:
	-	Giấy nháp, thủ công
	-	Kéo, bút màu
III/ Các hoạt động dạy – học:
Tuần 2	 (Tiết 1)
	Giới thiệu bài
Hoạt động 1: Quan sát – nhận xét mẫu
	-	Chia lớp thành 4 nhóm – mỗi nhóm 1 mẫu tàu thuỷ hai ống khói.
	.	Nêu nhận xét về đặc điểm, hình dáng của tàu thuỷ mẫu bằng giấy với tàu thuỷ thật?
	-	GV giải thích thêm – liên hệ thực tế.
	.	Các nhóm mở dần tàu thuỷ mẫu để tìm ra cách gấp và hình dạng của tàu thuỷ là gì?
Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu
Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông.
	-	GV treo tranh qui trình lên bảng.
	-	HS nêu lại cách gấp, cắt hình vuông đã học ở lớp 1 – 2 và lên thực hiện gấp, cắt hình vuông – lớp quan sát – nhận xét.
Bước 2: Gấp lấy điểm giữa và hai đường dấu gấp giữa hình vuông.
	-	HS quan sát hình 2 tranh qui trình.
	.	Nêu cách gấp theo mũi tên.
	-	GV thực hiện.
	.	Bước 2 làm gì? Gv ghi bảng bước 2.
Bước 3: Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói
	-	HS quan sát hình 3 nêu cách gấp.
	-	GV thực hiện.
	-	HS quan sát hình 4, nêu cách thực hiện – ta được hình 5.
	-	HS quan sát hình 6 nêu cách thực hiện.
	-	HS quan sát hình 7 nêu cách thực hiện – ta được hình 8.
	-	Bước 3 làm gì? GV ghi bảng bước 3.
	.	Gấp tàu thuỷ 2 ống khói có mấy bước?
Hoạt động 3: HS thực hành nháp
	-	Chia lớp 2 dãy -1 HS/ dãy lên thi đua thực hành gấp tàu thuỷ hai ống khói.
	-	GV nhận xét.
	-	Dặn dò chuẩn bị vật liệu cho tiết 2.
Tuần 3 :	 (Tiết 2)
Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức qui trình gấp tàu thuỷ
	.	Để gấp được tàu thuỷ 2 ống khói có mấy bước?
	-	GV treo tranh qui trình để HS có thể nêu được và để thực hành.
	-	GV kiểm tra vật liệu.
Hoạt động 2 : HS thực hành
	-	Chia lớp thành 4 nhóm.
	-	HS thực hành – GV theo dõi – giúp đỡ.
Hoạt động 3: Trưng bày – nhận xét
	-	Các nhóm trưng bày sản phẩm theo vị trí qui định.
	-	Các nhóm nhận xét.
	-	GV nhận xét – đánh giá.
	-	Dặn dò chuẩn bị bài 3.
-----š&›-----
Bài 3: GẤP CON ẾCH
(2 Tiết)
I/ Mục tiêu:
HS biết cách gấp con ếch 
Gấp được con ếch bằng giấy đúng quy trình kĩ thuật.
Hứng thú với giờ học gấp hình.
II/ Chuẩn bị:
	GV: 
	Mẫu con ếch gấp bằng giấy 
	Tranh qui trình gấp con ếch
	GV – HS :
	Giấy màu, giấy trắng, kéo.
	Bút màu
III/ Hoạt động dạy học:
Tuần 4 :	 (Tiết 1)
	Giới thiệu bài:
Hoạt động 1: Quan sát - nhận xét
	-	Chia lớp thành 4 nhóm.
	Các lớp quan sát con ếch mẫu bằng giấy
	.	Ếch có mấy phần? Nâu đặc điểm của từng phần. Ếch mẫu có nhảy được không?
	-	GV liên hệ thực tế.
	-	Các nhóm mở dần con ếch để được hình gấp như hình 6
	H6 giống hình nào đã được học ở lớp 2?
Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu	
Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông.
	-	HS thực hiện - lớp quan sát
Bước 2: Gấp tạo hai chân trước con ếch
	-	GV treo tranh qui trình
	-	HS quan sát tranh qui trình từ hình 2 đến hình 6
	-	2 HS lên hình vào tranh qui trình (nếu quên) để gấp tạo hai chân trước đến hình6
	-	Lớp quan sát – GV uốn nắn, giúp đỡ , bổ sung.
	-	Tiếp theo hình 7 GV thực hiện
Bước 3: Gấp tạo hình hai chân sau và thân ếch
	Từ hình 7 đến hình 13 tranh qui trình GV thực hiện kết hợp đặt câu hỏi HS trả lời : để tạo sự tập trung chú ý của HS.
	-	Cách làm cho ếch nhảy – GV hướng dẫn cách làm cho ếch nhảy.
	-	Giới thiệu mẫu sáng tạo( nếu có)
Hoạt động 3: HS thực hành nháp
	-	Chia lớp 2 dãy – 1 HS dãy thi đua gấp con ếch
	-	Lớp quan sát - nhận xét
	-	GV nhận xét – lưu ý nhũng kĩ thuật chưa đúng
	Dặn dò chuẩn bị tiết 2.
Tuần 5 :	(Tiết 2)
Hoạt động 1 : Kiểm tra qui trình kĩ thuật gấp con ếch
	-	1 – 2 HS nhắc lại và thực hiện các thao tác gấp con ếch.
	-	GV treo tranh qui trình nhắc lại các bước gấp ếch và nhấn lại những chỗ HS gấp chưa đúng.
	-	Kiểm tra vật liệu gấp ếch của HS.
Hoạt động 2: HS thực hành 
	-	Chia lớp 4 nhóm.
	-	Ấn định thời gian 
	-	HS thực hành – Gv theo dõi, giúp đỡ.
Hoạt động 3: Trưng bày – nhận xét
	-	Tổ chức cho HS thi ếch ai nhảy xa.
	-	Nhận xét kĩ thuật gấp, đánh giá
	- 	Dặn dò chuẩn bị bài 4
-----š&›-----
Bài 4: GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO 5 CÁNH
VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG
(2 Tiết)
I/ Mục tiêu:
HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao 5 cánh.
Gấp, cắt, dán được ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng đúng qui trình kĩ thuật.
Yêu thích sản phẩm gấp, cắt, dán.
II/ Chuẩn bị:
	GV:
Mẫu lá cờ đỏ sao vàng bằng giấy thủ công.
Tranh qui trình gấp ngôi sao.
	GV – HS:
Giấy thủ công màu đỏ, vàng, giấy nháp.
Kéo, hồ dán, bút chì, thước.
III/ Các hoạt động dạy – học:
Tuần 6 :	(Tiết 1)
	Giới thiệu bài
Hoạt động 1: Quan sát – nhận xét mẫu
Chia lớp 5 nhóm.
Mỗi nhóm quan sát 1 lá cờ mẫu bằng giấy thủ công – trả lời các câu hỏi.
	.	Đặc điểm hình dạng, màu sắc của lá cờ đỏ và ngôi sao?
	.	Ngôi sao vàng 5 cánh có đặc điểm gì?
	.	Vị trí dán ngôi sao và cách dán có đặc điểm gì?
	.	Kích thước của lá cờ?
GV liên hệ thực tế và kết luận.
Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu
Bước 1: Gấp giấy để cắt ngôi sao vàng 5 cánh 
GV treo tranh qui trình 
HS quan sát hình 1
1 HS lên thực hiện cách gấp, cắt hình vuông, thực hiện theo hình 1.
	Từ hình 2 – hình 5 tranh qui trình
HS quan sát từng hình – trả lời cách gấp theo câu hỏi của GV.
HS quan sát – theo dõi.
. Bước 1 ta vừa gấp gì?
	GV ghi bảng bước 1: Gấp giấy để cắt ngôi sao vàng 5 cánh
Bước 2: Cắt ngôi sao vàng 5 cánh
HS quan sát hình 6 và nêu nhận xét về cách đánh dấu các điểm, kẻ và cắt.
GV thực hiện, HS theo dõi – quan sát.
HS nêu nhận xét về ngôi sao vừa cắt của GV với hình 7
Gv đặt câu hỏi và ghi bảng bước 2
Bước 3: Dán ngôi sao vàng 5 cánh vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vàng
HS nêu số đo chiều dài, chiều rộng lá cờ.
GV thực hiện, đánh dấu điểm giữa, đánh dấu vị trí ngôi sao, bôi hồ và dán
Gọi 1 – 2 HS nêu lại cách thực hiện bước 3 dán ngôi sao.
	GV ghi bảng bước 3
* Nếu còn thời gian tổ chức cho HS thực hành gấp, cắt, ngôi sao 5 cánh
Tuần 7 :	(Tiết 2)
Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức HS về cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh, lá cờ đỏ sao vàng
	a. GV treo tranh qui trình
1 HS nêu các bước gấp, cắt ngôi sao 5 cánh
1 HS nêu cách dán ngôi sao 5 cánh, lá cờ đỏ sao vàng
GV nhận xét và nhấn mạnh các bước theo tranh qui trình
	b. Kiểm tra vật liệu dụng cụ của HS
Hoạt động 2: Học sinh thực hành
Chia lớp 5 nhóm 
Ấn định thời gian
Nhắc nhở an toàn lao động, vệ sinh
HS thực hành cắt dán ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng.
GV theo dõi - giúp đỡ 
Hoạt động 3: Trưng bày – nhận xét
Các nhóm trưng bày sản phẩm theo vị trí qui định.
Các nhóm nhận xét.
GV nhận xét – đánh giá.
IV/ Nhận xét - dặn dò
Nhận xét tiết học
Dặn dò chuẩn bị bài 5
-----š&›-----
Bài 5: GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA
( 2 Tiết )
I/ Mục tiêu:
HS biết ứng dụng cách gấp, cắt ngôi sao 5 cánh để cắt được bông hoa 5 cánh. Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa 4 cánh, 8 cánh
Gấp, cắt, dán được bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh đúng qui trình kĩ thuật.
Trang trí được những bông hoa theo ý thích.
Hứng thú đối với giờ học cắt, dán hình.
II/ Chuẩn bị:
	GV:
Mẫu các bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được gấp, cắt từ giấy màu
Tranh qui trình gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh
	GV – HS :
Giấy thủ công các màu, giấy trắng làm nền.
Kéo, hồ dán, bút chì.
III/ Các hoạt động dạy - học:
Tuần 8 : 	(Tiết 1)
	Giới thiệu bài:
Hoạt động 1: Quan sát - nhận xét mẫu
Chia lớp theo nhóm
Mẫu các bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh
	? Các bông hoa có màu sắc như thế nào?
	? Các cánh hoa của các bông hoa có giống nhau không?
	? Khoảng cách giữa các cánh hoa như thế nào?
Các nhóm HS thực hiện gấp lại bông hoa 5 cánh theo nếp gấp để tìm ra cách gấp, cắt bông hoa trên cơ sở bài 4
GV liên hệ thực tế
Hoạt dộng 2: Hướng dẫn mẫu
Làm việc cả lớp
a. Gấp, cắt bông hoa 5 cánh
2 HS lên thực hiện các thao tác gấp ngôi sao 5 cánh
Cả lớp quan sát - nhận xét
GV treo tranh qui trình
HS quan sát hình 1
GV thực hiện vẽ đường cong và cắt 
*	GV mở rộng và lưu ý HS khi cắt lượn theo hình 3 và hình 4
b. Gấp, cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh
HS quan sát tiếp tranh qui trình hình 5, hình 6
GV chỉ vào tranh qui trình và gợi ý HS cách gấp và cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh
GV thực hiện thao tác gấp, cắt
HS theo dõi, quan sát
c. Dán các hình bông hoa
GV hướng dẫn HS cách dán các bông hoa và trang trí sản phẩm (HS có thể trang trí sản phẩm theo ý thích riêng)
Hoạt động 3: HS thực hành nháp 
Chia lớp theo dãy bàn
Mỗi dãy chọn cử 3 HS lên gấp, cắt dán bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh
Cả lớp quan sát - nhận xét
Dặn dò chuẩn bị tiết 2 thực hành
Tuần 9 : 	(Tiết 2)
Hoạt động 1: Kiểm tra các thao tác kĩ thuật 
Gv treo tranh qui trình
Gọi 3 HS lên thực hiện các thao tác gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh
Lớp quan sát – nhận xét
	* GV lưu ý HS về cách cắt lượn tạo các cánh hoa của bông hoa
Kiểm tra đồ dùng học tập
Hoạt đ ... giấy làm để lọ hoa và gấp các nếp gấp cách đều
	-	HS quan sát H1, H2, H3, H4.
	-	? Nêu cách gấp giấy làm để lọ hoa
	-	1 HS lên thực hiện.
	-	Lớp qun sát - nhận xét.
	? Nêu cách gấp làm thân lọ hoa
	-	Vài HS lên thực hiện phần gấp giấy.	
	-	Lớp quan sát - nhận xét.
Bước 2: Tách phần gấp đế lọ hoa ra khỏi các nếp gấp làm thân lọ hoa.
	-	HS quan sát H5.
	? Để tách phần gpấ đế ra khỏi các nếp gấp thân lọ hoa, tay trái cầm vào khoảng nào của các nếp gấp? Dùng các ngón tay nào của bàn tay phải để tách các nếp gấp
	-	Gv thực hiện vừa làm vừa hướng dẫn giải thích, làm chậm để HS hiểu được cách làm và làm được ( H5, H6 ).
	-	HS quan sát.
Bước 3: làm thành lọ hoa gắn tường
	-	HS quan sát H7.
	? Để làm thành lọ hoa gắn tường ta phải làm sao
	-	Gv thực hiện như H7, H6. Vừa hướng dẫn vừa thực hiện H7, H6, H8.
	-	HS quan sát.
	-	Nêu lại các bước gấp và làm lọ hoa gắn tường.
Tuần 26	 Tiết 2
Hoạt động 1: Kiểm tra
	? Nêu các bước làm lọ hoa gắn tường
	-	tranh qui trình làm lọ hoa gắn tường.
	-	Gọi 3 Hs lên thực hành, mỗi HS làm 1 bước.
	-	Lớp quan sát, nhận xét.
	-	Kiểm tra dụng cụ làm lọ hoa gắn tường.
Hoạt động 2: HS thực hành
	-	Tổ chức HS thực hành theo nhóm.
	-	Nhắc nhở an toàn lao động, vệ sinh.
	-	Qui định thời gian.
	-	Các nhóm thực hành làm lọ hoa gắn tường.
	-	GV theo dõi , giúp đỡ.
Tuần 27 	Tiết 3
Hoạt động 1: Trang trí lọ hoa
	-	Các nhóm HS thực hiện trang trí lọ hoa bằng cách cắt, dán bông hoa như đã học bài 5 hoặc vẽ bông hoa.
	-	Các nhóm hoàn chình sản phẩm.
Hoạt động 2: Trưng bày - đánh giá sản phẩm
	-	Các nhóm trưng bày sản phẩm.
	-	Các nhóm nhận xét sản phẩm.
	-	Gv nhận xét - đánh giá.
IV/ Nhận xét - Dặn dò:
	-	 Nhận xét chung tiết học.
	-	Dặn dò chuẩn bị bài 17.
Bài 17: LÀM ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN
( 3 Tiết )
I/ Mục tiêu:
	-	HS bết cách làm đồng hồ để bàn bằng giấy thủ công.
	-	Làm được đồng hồ để bàn đúng qui trình kĩ thuật.
	-	HS yêu thích sản phẩm mình làm được.
II/ Chuẩn bị:
	-	Mẫu đồng hồ để bàn làm bằng giấy thủ công.
	-	Đồng hồ để bàn.
	-	Tranh qui trình làm đồng hồ để bàn.
	-	Giấy thủ công, giấy trắng, hồ dán, bút chì, thước kẻ, kéo
III/ Các hoạt động dạy - học:
Tuần 28 	Tiết 1
	Giời thiệu bài
Hoạt động 1: Quan sát - nhận xét mẫu
	-	Làm việc cả lớp.
	-	Mẩu đồng hồ để bàn làm bằng giấy thủ công.
	-	HS quan sát, nhận xét.
	? Hình dạng và màu sắc của đồng hồ.
	? Đồng hồ để bàn có mấy bộ phận
	? Tác dụng của từng bộ phận trên đồng hồ
	-	Đồng hồ để bàn
	-	HS quan sát và so sánh bộ phận của đồng hồ mẫu với đồng hồ để bàn được sử dụng trong thực tế.
	? Nêu tác dụng của đồng hồ
	-	GV kết luận và liên hệ thực tế tác dụng của đổng hồ.
Hoạt động 2: thao tác mẫu ( Hướng dẫn mẫu )
	-	Làm việc cả lớp.
	-	Tranh qui trình làm đồng hồ bằng giấy.
	-	HS quan sát tranh qui trình và nêu các bước thực hiện.
Bước 1: Cắt giấy
	-	Gọi 4 HS lên cắt giấy.
	. 2 HS cắt giấy làm đế và làm khung dán mặt đồng hồ.	
	. 1 HS cắt giấy làm chân đỡ đồng hồ.
	. 1 HS cắt 1 tờ giấy trắng để làm mặt đồng hồ chiều dài 14 ô, rộng 8 ô.
Bước 2: Làm các bộ phận của đồng hồ
	-	HS quan sát tranh qui trình.
	. Làm khung đồng hồ ( H2, H3 ).
	. Làm mặt đồng hồ ( H4, H5, H6 ).
	. Làm đế đồng hồ (H7, H8, H9).
	. Làm chân đỡ đồng hồ (H10 a, b,c)
	-	nêu câu hỏi từng công đoạn, HS trả lời.
	-	GV hướng dẫn, giải thích và thực hiện từng công đoạn ở bước 2.
	-	HS quan sát, theo dõi.
Bước 3: Làm thành đồng hồ hoàn chỉnh.
	-	HS quan sát tranh qui trình.
	. Dán mặt đồng hồ vào khung đồng hồ.(H11)
	. Dán khung đồng hồ vào phần đế.(H12)
	. Dán chân đỡ vào mặt sau khung đồng hồ.(H13)
	-	Nêu câu hỏi từng công đoạn, HS trả lời.
	-	GV hướng dẫn, giải thích và thực hiện từng công đoạn ở bước 3.
	-	HS quan sát, theo dõi.
	*	Ở bước 2 và bước 3 những công đoạn nào đơn giản dễ thực hiện có thể hướng dẫn gọi HS lên thực hiện.
	-	HS nêu lại các bước làm đồng hồ để bàn.
Hoạt động 3: HS tập làm đồng hồ để bàn( nếu còn thời gian)
Tuần 29 	Tiết 2
Hoạt động 1: Kiểm tra
	-	Tranh qui trình làm đồng hồ để bàn.
	-	HS quan sát tranh qui trình.
	? Nêu các bước và từng công đoạn làm đồng hồ để bàn
	-	Gọi vài HS nêu các làm đồng hồ để bàn.
	-	Lớp nhận xét - GV bổ sung, hệ thống lại.
	-	Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
Hoạt động 2: HS thực hành 
	-	Tổ chức HS thực hành theo nhóm.
	-	Nhắc nhở an toàn lao động, vệ sinh.
	-	Quy định thời gian.
	-	Các nhóm thực hành làm đồng hồ đề bàn.
	-	GV theo dõi, giúp đỡ.
Tuần 30 	Tiết 3
Hoạt động 2: Trang trí và hoàn chỉnh sản phẩm
	-	Gợi ý HS trang trí làm đồng hồ như:
	. Vẽ ô nhỏ làm lịch ghi thứ, ngày ở gần số 3
	. Ghi nhãn hiệu của đồng hồ ở phía dưới số 12.
	. Vẽ hình theo ý thích trên mặt đồng hồ.
	-	HS trang trí, hoàn chỉnh sản phẩm,
	-	Gv theo dõi, giúp đỡ.
Hoạt động 2: Trưng bày - đánh giá sản phẩm
	-	Các nhóm trưng bày sản phẩm.
	-	Gợi ý nhận xét
	. Các chữ số ghi trên mặt đồng hồ cân đối.
	. Đồng hồ chắc chắn không bị ngã.
	. Trang trí có sáng tạo.
	-	Các nhóm tự nhận xét.
	-	GV nhận xét, đánh giá - tuyên dương những sản phẩm tranh trí đẹp có nhiều sáng tạo.
IV/ Nhận xét - Dặn dò:
	-	Nhận xét chung tiết học.
	-	Dặn dò chuẩn bị bài 18.
Bài 18: LÀM QUẠT GIẤY TRÒN
( 3 Tiết )
I/ Mục tiêu:
	-	HS biết cách làm quạt giấy tròn.
	-	Làm được quạt giấy tròn đúng qui trình kĩ thuật.
	-	HS thích làm được đồ chơi.
II/ Chuẩn bị:
	-	Mẫu quạt giấy tròn.
	-	Các bộ phận để làm quạt giấy tròn gồm hai tờ giấy đã gấp các nếp gấp cách đều để làm quạt, cánh quạt và chỉ buộc.
	-	Giấy thủ công, sợi chỉ, kéo, hồ dán.
	-	Tranh qui trình gấp quạt tròn.
III/ Các hoạt động dạy - học:
Tuần 31 	Tiết 1
	Giới thiệu bài
Hoạt động 1: Quan sát - nhận xét mẫu
	-	Làm việc cả lớp.
	-	Mẫu quạt giấy tròn, và các bộ phận làm quạt tròn.
	-	HS quan sát và nhận xét.
	? Nếp gấp và cách gấp, cách buộc chỉ giống với cách làm đồ chơi ở lớp mấy đã học.
	? Điểm khác của quạt tròn là gì
	? Để gấp được quạt giấy tròn cần phải dán như thế nào
	-	GV tóm tắt và liên hệ thực tế, nêu tác dụng của quạt.
Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu
	-	Làm việc cả lớp.
	-	Tranh qui trình gấp quạt tròn.
	-	HS quan sát tranh qui trình.
Bước 1: Cắt giấy
? Để làm được quạt qiấy tròn cầm có mấy tờ giấy màu? Kích thước bao nhiêu? Dùng để làm gì
	-	Gọi 2 HS lên thực hiện cắt giấy.
	-	Lớp quan sát - nhận xét.
Bước 2: Gấp, dán quạt.
	? Quan sát H2 nêu cách gấp quạt
	-	Gọi 2 HS lên bảng, GV hướng dẫn cách gấp HS thực hiện,
	-	Lớp quan sát - nhận xét.
	-	HS quan sát H3, H4.
	? gấp các nếp gấp xong, ta làm gì
	-	GV hướng dẫn, giải thích và thực hiện dán quạt, buộc chỉ (H3, H4)
	-	Lớp quan sát, theo dõi.
Bước 3: Làm cánh quạt và hoàn chỉnh quạt
	-	HS quan sát hình 5a, 5b.
	? Nêu cách làm cánh quạt
	-	2 HS lên bảng, GV hướng dẫn cách gấp - HS thực hiện gấp (hình 5a)
	-	Lớp quan sát, theo dõi, nhận xét.
	-	Hướng dẫn HS bôi hồ vào mép cuối và dán lại để được cánh quạt(H5b)
	-	HS quan sát H6	
	? Nêu cách dán cánh quạt
	-	GV hướng dẫn, giải thích và thực hiện dán cánh quạt vào quạt (H6)
	-	Lớp quan sát, theo dõi.
	? Nêu lại các bước làm quạt giấy tròn
Hoạt động 3: HS tập làm quạt giấy tròn (nếu còn thời gian)
Tuần 32 	Tiết 2	
Hoạt động 1: Kiểm tra
	? Nêu lại các bước làm quạt giấy tròn.
	-	Tranh qui trình làm quạt tròn.
	-	Gọi 3 HS lên bảng, mỗi HS thực hiện 1 bước.
	-	Lớp quan sát - nhận xét.
	-	GV hệ thống lại các bước làm quạt giấy tròn.
	-	Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
Hoạt động 2: Hs thực hành
	-	Tổ chức cho HS thực hành theo nhóm.
	-	Nhắc nhở an toàn lao động, vệ sinh.
	-	Quy định thời gian
	-	các nhóm thực hành gấp quạt tròn.
	. Gợi ý HS trang trí quạt trước khi gấp quạt bằng cách vẽ hay kẻ các đường màu
-	GV theo dõi giúp đỡ.
Tuần 33	 Tiết 3
Hoạt động 1: Hoàn chỉnh sản phẩm
	-	Các nhóm HS kiểm tra và hoàn chỉnh sản phẩm: quạt tròn, chỉ buộc chặt, cánh quạt không bị rơi ra.
Hoạt động 2: Trưng bày, đánh giá sản phẩm
	-	Các nhóm trưng bày dản phẩm.
	-	Gợi ý nhận xét.
	. Quạt tròn
	. Các nếp gấp đều, thẳng.
	. Có sáng tạo.	
	- 	Các nhóm nhận xét.
	- 	GV nhận xét - đánh giá - tuyên dương những sản phẩm đẹp.
IV/ Nhận xét - Dặn dò:
	-	Nhận xét chung tiết học
	-	Dặn dò: Xem lại các bài đã học ở chương III: Đan nan
Bài 19: ÔN TẬP CHƯƠNG III
Tuần 34 	(1 Tiết)
I/ Mục tiêu:
	Đánh giá kiến thức, kĩ năng làm thủ công của HS qua sản phẩm “Dan nan” đã học.
II/ Chuẩn bị:
	Các sản phẩm đan nan trong chương III.
III/ Các hoạt động dạy - học:
	Giới thiệu bài
Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức
	-	Làm việc cả lớp.
	? Ở chương III đã học những bài nào
	-	Mẫu các sản phẩm đan nong mốt, nong đôi.
	? Đan nan thực hiện mấy bước.
	? Nêu các đan nong mốt, đan nong đôi
	-	Lớp nhận xét.
	-	GV hệ thống lại cách đan nong mốt, đan nong đôi.
	-	Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
Hoạt động 2: HS thực hành
	-	HS tự lựa chọn 1 trong hai bài đã học ở chương III để thực hành.
	-	Chia nhóm theo bài HS đã chọn.
	-	HS quan sát lại sản phẩm đan nan.
	-	Nhắc nhở an toàn lao động
	-	Quy định thời gian.
	-	HS thực hành.
	-	GV theo dõi, giúp đỡ.
Hoạt động 3: Trưng bày - đánh giá sản phẩm
	-	HS trưng bày theo nhóm sản phẩm.
	-	GV nhận xét - đnáh giá sản phẩm.
IV/ Nhận xét - Dặn dò:
	-	Nhận xét chung tiết học
	-	Dặn dò: Xem lại các bài đã học ở chương IV “Làm đồ chơi”.
Bài 20: ÔN TẬP CHƯƠNG IV
Tuần 35 	( 1 Tiết)	
I/ Mục tiêu:
	Đánh giá kiến thức, kĩ năng thủ công của HS qua sản phẩm “Làm đồ chơi” đã học.
II/ Chuẩn bị:
	Mẫu sản phẩm đã học trong chương IV
III/ Các hoạt động dạy - học:
	Giới thiệu bài
Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức
	-	Làm việc cả lớp.
	? Ở chương IV đã học những bài nào
	? Nêu các bước làm đồ chơi
	. 	Làm kọ hoa gắn tường.
	.	Làm đồng hồ để bàn.
	.	Làm quạt giấy tròn.
	-	GV hệ thống lại các bước làm đồ choi ở từng bài.
	-	Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
Hoạt động 2: HS thực hành
	-	HS lựa chọn 1 trong 3 bài đã học ở chương IV để thực hành.
	-	Chia nhóm theo bài HS đã chọn.
	-	HS quan sát lại mẫu sản phẩm làm đồ chơi: lọ hoa gắn tường, đồng hồ để bàn, quạt giấy tròn.
	-	Nhắc nhở an toàn lao động.
	-	Quy định thời gian.
	-	HS thực hành.	
	-	GV theo dõi, giúp đỡ.
Hoạt động 3: Trưng bày - đánh giá sản phẩm.
-	HS trưng bày theo nhóm sản phẩm.
	-	GV nhận xét - đnáh giá sản phẩm.
IV/ Nhận xét - Dặn dò:
	-	Nhận xét chung tiết học

Tài liệu đính kèm:

  • docgiaoan.doc