Thiết kế bài dạy Lớp 3 môn Thủ công - Tuần 6 - Trần Minh Hưng

Thiết kế bài dạy Lớp 3 môn Thủ công - Tuần 6 - Trần Minh Hưng

I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: HS biết cách gấp ,cắt, dán ngôi sao 5 cánh

2. Kĩ năng: HS gấp nhanh, , dẹp , đúng quy trình

3. Thái độ: Tạo hứng thú ,yêu thích sản phẩm

II. CHUẨN BỊ:

- Mẫu lá cờ dỏ sao vàng kích thước lớn, giấy màu, kéo, thước , bút,hồ dán

- Bảng quy trình gấp , cắt lá cờ đỏ sao vàng

III. CÁC HỌAT ĐỘNG:

1. Khỡi động: (1)

1. Bài cũ: Gấp con ếch (4)

- Nêu các bước gấp con ếch?

 - Nhận xét bài chấm

 3. Giới thiệu baái

 Gv giới thiệu và ghi tựa bài;

 4 . Các hoạt động 28

 

doc 4 trang Người đăng haihahp2 Ngày đăng 03/07/2022 Lượt xem 21Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy Lớp 3 môn Thủ công - Tuần 6 - Trần Minh Hưng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thủ công
GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO 5 CÁNH 
VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG (Tiết 1)
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS biết cách gấp ,cắt, dán ngôi sao 5 cánh
2. Kĩ năng: HS gấp nhanh, , dẹp , đúng quy trình
3. Thái độ: Tạo hứng thú ,yêu thích sản phẩm
II. CHUẨN BỊ:
- Mẫu lá cờ dỏ sao vàng kích thước lớn, giấy màu, kéo, thước , bút,hồ dán
- Bảng quy trình gấp , cắt lá cờ đỏ sao vàng
III. CÁC HỌAT ĐỘNG:
1. Khỡi động: (1’)
1. Bài cũ: Gấp con ếch (4’)
- Nêu các bước gấp con ếch?
 - Nhận xét bài chấm
 3. Giới thiệu baái’
 Gv giới thiệu và ghi tựa bài; 
 4 . Các hoạt động 28’
* HĐ1 Hứng dẫn quan sát(10’)
- Mục tiêu : Nắm được đặc điểm, hình dáng của lá cờ đỏ sao vàng
- Phương pháp: Trực quan,vấn đáp ,thảo luận
- Cách tiến hành:
. GV giới thiệu mẫu lá cờ bằng giấy màu
. Hỏi: Lá cờ hình gì?
. Nhận xét ngôi sao vàng như thế nào?
-Vị trí ngôi sao như thế nào?
-Giáo dục ý nghĩa của lá cờ
* HĐ2 Hướng dẫn mẫu(20’)
- Mục tiêu Nắm được quy trình gấp và cắt
- Phương pháp: trực quan, thực hành ,.động não
- Cách tiến hành :
- GV treo bảng quy trình gấp , cắt , dán lá cờ lên bảng
-Nêu các bước gấp lá cờ đỏ sao vàng?
-G V ghi từng bước lên bảng
.Bước 1:gấp giấy để được ngôi sao vàng 5 cánh
-Từ hình 1 đến hình 5: gv lưu ý cách gấp giống hoa5 cánh
.Bước 2:cắt ngôi sao 5 cánh
Từ hình 5 kẻ đường chéo từ điểm I-K dùng kéo cắt theo đường vẽ
Mở hình ra ta được ngôi sao 5 cánh-
.Bước 3:dán ngôi sao 5 cánh vào giấy màu đỏ
Dánh dấu vị trí ngôi sao, dặt ở giữa hình chữ nhật và dán cân đối 
*GV lưu ý khi dán 1 cánh của ngôi sao hướng thẳng lên cạnh dài phía trên lá cờ
GV chốt lại cách gấp và cắt
4. Củng cố:(4’)
Trò chơi Thi gấp tiếp sức
- GV yêu cầu đại diện mỗi tổ 6 bạn gấp tiếp sức 
- GV phát mỗi nhóm 1 tờ giấy thực hiện xong lên dán bảng
- Nhận xét và tuyên dương
- Hđ lớp. Cá nhân
- Hs quan sát vật mẫu
-Hình chữ nhật
-5 cánh bằng nhau
-Nằm ở giữa lá cờ
- H T: cá nhân
- Hs theo dõi 
-Gồm 3 bước: 
.B1: Gấp ,cắt ngôi sao 5 cánh
.B2:Cắt ngôi sao 5 cánh
.B3:Dán ngôi sao để được lá cờ
- H S nêu lại
- 1 h s lên thực hiện
- HS quan sát hình mẫu
- H S theo dõi 
-HS nêu lại
- H S thực hiện
- Lớp nhận xét
5 Dặn dò(1’)
- Về chuẩn bị thực hành
- Nhận xét:
Thủ công (NC)
GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO 5 CÁNH 
VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG (Tiết 1)
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS biết cách gấp ,cắt, dán ngôi sao 5 cánh
2. Kĩ năng: HS gấp nhanh, , dẹp , đúng quy trình
3. Thái độ: Tạo hứng thú ,yêu thích sản phẩm
II. CHUẨN BỊ:
- Mẫu lá cờ dỏ sao vàng kích thước lớn, giấy màu, kéo, thước , bút,hồ dán
- Bảng quy trình gấp , cắt lá cờ đỏ sao vàng
III. CÁC HỌAT ĐỘNG:
* HĐ1 Hứng dẫn quan sát(10’)
- Mục tiêu : Nắm được đặc điểm, hình dáng của lá cờ đỏ sao vàng
- Phương pháp: Trực quan,vấn đáp ,thảo luận
- Cách tiến hành:
. GV giới thiệu mẫu lá cờ bằng giấy màu
. Hỏi: Lá cờ hình gì?
. Nhận xét ngôi sao vàng như thế nào?
-Vị trí ngôi sao như thế nào?
-Giáo dục ý nghĩa của lá cờ
* HĐ2 Hướng dẫn mẫu(20’)
- Mục tiêu Nắm được quy trình gấp và cắt
- Phương pháp: trực quan, thực hành ,.động não
- Cách tiến hành :
- GV treo bảng quy trình gấp , cắt , dán lá cờ lên bảng
-Nêu các bước gấp lá cờ đỏ sao vàng?
-G V ghi từng bước lên bảng
.Bước 1:gấp giấy để được ngôi sao vàng 5 cánh
-Từ hình 1 đến hình 5: gv lưu ý cách gấp giống hoa5 cánh
.Bước 2:cắt ngôi sao 5 cánh
Từ hình 5 kẻ đường chéo từ điểm I-K dùng kéo cắt theo đường vẽ
Mở hình ra ta được ngôi sao 5 cánh-
.Bước 3:dán ngôi sao 5 cánh vào giấy màu đỏ
Dánh dấu vị trí ngôi sao, dặt ở giữa hình chữ nhật và dán cân đối 
*GV lưu ý khi dán 1 cánh của ngôi sao hướng thẳng lên cạnh dài phía trên lá cờ
GV chốt lại cách gấp và cắt
4. Củng cố:(4’)
Trò chơi Thi gấp tiếp sức
- Nhận xét và tuyên dương
- Hđ lớp. Cá nhân
- Hs quan sát vật mẫu
-Hình chữ nhật
-5 cánh bằng nhau
-Nằm ở giữa lá cờ
- H T: cá nhân
- Hs theo dõi 
-Gồm 3 bước: 
.B1: Gấp ,cắt ngôi sao 5 cánh
.B2:Cắt ngôi sao 5 cánh
.B3:Dán ngôi sao để được lá cờ
- H S nêu lại
- 1 h s lên thực hiện
- HS quan sát hình mẫu
- H S theo dõi 
-HS nêu lại
- 6 H S thi gấp
- Lớp nhận xét

Tài liệu đính kèm:

  • docthiet_ke_bai_day_lop_3_mon_thu_cong_tuan_6_tran_minh_hung.doc